• Nacionalinė švietimo agentūra parengė visų 48 atnaujinamų Bendrųjų programų projektus ir paskelbė Teisės aktų informacinėje sistemoje. Planuojama, kad Bendrųjų programų projektai bus patvirtinti iki 2022 m. rudens.

  Svarbiausiais ugdymo turinio atnaujinimo aspektais laikomos kompetencijos ir jų ugdymas, dėmesys mokinių amžiaus tarpsnių specifikai mokymosi procese, pasitikėjimas mokytoju, sudarant jam sąlygas iki 30 procentų ugdymo turinio pasirinkti pačiam, tikslesnis pasiekimų lygių apibrėžimas ir integruojamųjų programų įtraukimas į bendrąsias programas.

  Detalesnę informaciją rasite čia.

  https://www.mokykla2030.lt

  https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/

  https://www.mokykla2030.lt/priesmokyklinio-ugdymo-programu-atnaujinimas/

  https://www.emokykla.lt/upload/BP%2BIvadas_projektas.pdf