• ŠIRVINTŲ PRADINĖS MOKYKLOS EMBLEMOS KŪRIMO ISTORIJA

  2010 m. rudenį mokyklos tarybos pirmininkė Živilė Lisauskienė iškėlė idėją, kad, formuojant mokyklos įvaizdį, svarbu turėti mokyklos emblemą. Širvintų pradinės mokyklos direktorės Irenos Sližauskienės 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V1–06 patvirtinti mokyklos emblemos kūrimo nuostatai.

  Visi  mokyklos bendruomenės nariai (mokiniai, jų tėvai (globėjai), mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai) buvo kviečiami dalyvauti šios mokyklos emblemos kūrimo konkurse, kuris vyko 2010 m. lapkričio 15 d. – gruodžio 20 d. Konkurso uždaviniai: skatinti aktyvesnį bendruomenės narių domėjimąsi mokyklos vizija, jos įgyvendinimu, bei tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą; įtraukti mokinių tėvus į mokyklos gyvenimą; ugdyti mokinių kūrybiškumą.

  Mokyklos direktoriaus 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V1–12 buvo sudaryta vertinimo komisija iš vyr. mokytojų Živilės Lisauskienės ir Tamaros Zažeckienės, mokyklos tarybos narės Donatos Bankauskienės, Širvintų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos dailės, technologijų mokytojos Jolitos Jurkevičiūtės ir mokyklos direktorės. 13 mokyklos bendruomenės narių pateikė 32 darbus. Komisija vertino pateiktus emblemų piešinius pagal konkurso nuostatuose paskelbtus vertinimo kriterijus. Nustatyta, kad labiausiai visus reikalavimus atitiko 4a klasės mokinės Deimantės Stankevičiūtės darbas – ryškiai ir aiškiai atspindi mokyklos viziją, išsiskiria meniškumu. Šis darbas buvo paskelbtas nugalėtoju. Nuo 2011 metų Širvintų pradinė mokykla turi savo emblemą, kurios autorė – Deimantė Stankevičiūtė. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad būtent moksleivės darbas puošia mūsų mokyklos vėliavą, ženklelį, Padėkos raštus. Dėkojame Deimantei ir linkime tolimesnės sėkmės, puikių kūrybinių darbų ir idėjų.

  MŪSŲ KONTAKTAI

  ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
  Mokyklos kodas: 300565013
  Mindaugo g. 13A, Širvintos,
  Pašto kodas: LT-19117
  Telefonas/faksas: 382 51681
  El. paštas: sirvintos.pradine @ gmail.com


  Informacija apie Jūsų duomenis nėra renkama, nei kaip nors prieinama trečiosioms šalims. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama mūsų privatumo ir slapukų politikoje.