• ŠIRVINTŲ PRADINĖS MOKYKLOS HIMNO KŪRIMO ISTORIJA

  2013 m. vasario 12 d. Mokyklos tarybos susirinkime buvo aptarti Mokyklos himno konkurso paskelbimo ir nuostatų sukūrimo klausimai. Mokyklos himno konkurso nuostatus patvirtino mokyklos direktorė Irena Sližauskienė 2013-02-25 įsakymu Nr. V1-7.

  Konkurso tikslas - mokyklą reprezentuojančio atributo – himno sukūrimas. Konkurso pradžia – 2013 m. kovo 1 d., o pabaiga – 2013 m. gegužės 31 d. Himno tekstas turi atspindėti mokyklos viziją (vaikas, it mažas laivelis, plaukia saugiu ir ramiu upeliu. Jį plukdo dvi rūpestingos rankos: mokytojai ir tėvai. Mažas laivelis tobulėja, stiprėja, įgyja vertybių šiuolaikinio modernaus laivo savybių ir gebėjimų. Gražus ir stiprus laivas drąsiai išplaukia į tolimesnius gyvenimo vandenis) ir veiklą (priešmokyklinis ugdymas ir pradinis ugdymas). Buvo pageidaujama, kad himno muzika ir žodžiai būtų originalūs, t. y. sukurti konkurso dalyvio.

  Mokyklos direktorė 2013 m. birželio 3d. įsakymu Nr.V1-24 sudarė komisiją, kuri turėjo įvertinti gautus pasiūlymus. Komisijos pirmininkė – mokyklos tarybos pirmininkė Rūta Tamašauskienė, nariai: Rasa Martinaitienė, Širvintų Lauryno-Gucevičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Irena Vasiliauskienė – Širvintų Lauryno-Gucevičiaus gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, Rasa Kralikevičienė – Širvintų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, Lena Ivanauskienė – Širvintų pradinės mokyklos pradinių klasių vyr. mokytoja. 2013 m. birželio 10 d. komisija aptarė 2 gautus pasiūlymus. Priėmė nutarimą dėl himno konkurso nugalėtojų ir pateikė savo sprendimą mokyklos direktorei.

  Mokyklos direktorė I. Sližauskienė 2013-06-11 įsakymu Nr. V1-25 patvirtino Širvintų pradinės mokyklos himną – „Mes – pradinukai“. Himno žodžių autorė – Danutė Miliukienė, himno muzikos autorius – Gintaras Pauliukonis. Himną įdainavo Širvintų meno mokyklos auklėtinės, Širvintų pradinės mokyklos 4b klasės mokinės Adrija Redeckaitė ir Ugnė Savickaitė.

  Mes - pradinukai

  Gražiausia mums – rugsėjo pirmoji diena,
  Nepamiršime jos niekada!
  Juk šiandieną ne vienas sakys:
  - Kaip šaunu! Jau esi mokinys!

  Priedainis:
  Mokykla, mokyklėle mana,
  Sutinki tu kas rytą mane!
  Čia išmokau aš žodį sudėt,
  Savo gimtąjį miestą mylėt.
  Ir aš, ir tu – visi kartu
  Atversime puslapį naują,
  Skaityt, skaičiuot, sportuoti – puiku!
  Ateitin mūsų mintys keliauja...

  Mes augam gimtinei, šalelei savai –
  Lietuvai mūsų Tėvynei.
  Mūsų mintys ir mūsų darbai
  Liks čionai, kur mus užaugino.

  Priedainis:
  Mokykla, mokyklėle mana...