• KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS

  2021 – 2022 m. m.

  • 18 klasių komplektų, 383 mokiniai;
  • Pagal pradinio ugdymo programą ugdoma 340 mokinių;
  • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 43 mokiniai.

  2020 – 2021 m. m.

  • 18 klasių komplektų, 373 mokiniai;
  • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 335 mokiniai;
  • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 38 mokiniai.

  2019 – 2020 m. m.

  Klasių grupė Mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius
  Pradinio ugdymo programa
  1 klasės 91 4
  2 klasės 78 4
  3 klasės 88 4
  4 klasės 86 4
  Iš viso 343 16
  Priešmokyklinio ugdymo programa
  PUG 22 1
  Iš viso mokykloje: 365 mokiniai 17 klasių komplektų

  2018 – 2019 m. m.

  Eil. Nr. Klasių grupė Bendras mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius
  Pradinio ugdymo programa
  1 Pirmos klasės 76 4
  2 Antros klasės 90 4
  3 Trečios klasės 85 4
  4 Ketvirtos klasės 79 4
  Iš viso mokinių 330 16
  Priešmokyklinio ugdymo programa
  5 Priešmokyklinio ugdymo grupė 31 2
  Iš viso mokykloje 361 18

  2017 – 2018 m. m.

  Eil. Nr. Klasių grupė Bendras mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius
  Pradinio ugdymo programa
  1 Pirmos klasės 93 4
  2 Antros klasės 85 4
  3 Trečios klasės 80 4
  4 Ketvirtos klasės 91 4
  Iš viso mokinių 349 16
  Priešmokyklinio ugdymo programa
  5 Priešmokyklinio ugdymo grupė 23 1
  Iš viso mokykloje 372 18

  2016 – 2017 m. m.

  Klasių grupė Mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius
  Priešmokyklinio ugdymo programa
  Priešmokyklinio ugdymo grupė 13 1
  Pradinio ugdymo programa
  Pirmų klasių grupė 79 4
  Antrų klasių grupė 84 4
  Trečių klasių grupė 93 4
  Ketvirtų klasių grupė 80 4
  Iš viso pradinio ugdymo programos mokinių 336 16
  Iš viso mokykloje 349 17

  2015 – 2016 m. m.

  • 17 klasių komplektų, 367 mokiniai;
  • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 349 mokiniai;
  • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 18 mokinių.

  2014 – 2015 m. m.

  • 2014–2015 m. m. pradžioje mokykloje ugdomi 359 mokiniai. Yra 17 klasių komplektų;
  • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 344 mokiniai;
  • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 15 mokinių.

  2013 – 2014 m. m.

  • 17 klasių komplektų, 347 mokiniai;
  • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 326 mokiniai;
  • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomas 21 mokinys.

  2012 – 2013 m. m.

  • 16 klasių komplektų, 339 mokiniai;
  • Pagal pradinio ugdymo programą ugdoma 319 mokinių;
  • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 20 mokinių.

  2011 – 2012 m. m.

  • 17 klasių komplektų, 341 mokinys;
  • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 324 mokiniai:
   - 317 mokinių Širvintų pradinėje mokykloje,
   - 7 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje.
   - Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 17 mokinių pradinėje mokykloje.

  2010 – 2011 m. m.

  • 18 klasių komplektų, 366 mokiniai;
  • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 346 mokiniai:
   - 339 mokiniai Širvintų pradinėje mokykloje,
   - 7 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje;
   - Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 20 mokinių pradinėje mokykloje.

  2009 – 2010 m. m.

  • 19 klasių komplektų, 389 mokiniai;
  • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 362 mokiniai:
   - Iš jų 16 mokinių Družų pradinio ugdymo skyriuje.
   - Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 27 mokiniai: 22 mokiniai Širvintų pradinėje mokykloje,5 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje.

  2008 – 2009 m. m.

  • 20 klasių komplektų, 410 mokinių.
  • Iš jų 19 mokinių Družų pradinio ugdymo skyriuje.
  • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 403 mokiniai.
  • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 7 mokiniai.

  2007 – 2008 m. m.

  • 26 klasių komplektai, 433 mokiniai.
  • Iš jų 48 mokiniai ugdomi pradinio ugdymo skyriuose:
   - Kielių pradinio ugdymo skyriuje – 18 mokinių;
   - Družų pradinio ugdymo skyriuje – 20 mokinių;
   - Viesų pradinio ugdymo skyriuje – 10 mokinių.Pagal padinio ugdymo programą ugdomas 421 mokinys.
   - Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 mokinių.

  2006 – 2007 m. m.

  • 27 klasių komplektai, 460 mokinių;
  • Iš jų 49 mokiniai ugdomi pradinio ugdymo skyriuose:
   - Kielių pradinio ugdymo skyriuje – 20 mokinių;
   - Družų pradinio ugdymo skyriuje – 17 mokinių;
   - Viesų pradinio ugdymo skyriuje – 12 mokinių.
  • Pagal padinio ugdymo programą ugdomi 448 mokiniai;
  • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 mokinių.