KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS

2021 – 2022 m. m.

 • 18 klasių komplektų, 383 mokiniai;
 • Pagal pradinio ugdymo programą ugdoma 340 mokinių;
 • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 43 mokiniai.

2020 – 2021 m. m.

 • 18 klasių komplektų, 373 mokiniai;
 • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 335 mokiniai;
 • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 38 mokiniai.

2019 – 2020 m. m.

Klasių grupė Mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius
Pradinio ugdymo programa
1 klasės 91 4
2 klasės 78 4
3 klasės 88 4
4 klasės 86 4
Iš viso 343 16
Priešmokyklinio ugdymo programa
PUG 22 1
Iš viso mokykloje: 365 mokiniai 17 klasių komplektų

2018 – 2019 m. m.

Eil. Nr. Klasių grupė Bendras mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius
Pradinio ugdymo programa
1 Pirmos klasės 76 4
2 Antros klasės 90 4
3 Trečios klasės 85 4
4 Ketvirtos klasės 79 4
Iš viso mokinių 330 16
Priešmokyklinio ugdymo programa
5 Priešmokyklinio ugdymo grupė 31 2
Iš viso mokykloje 361 18

2017 – 2018 m. m.

Eil. Nr. Klasių grupė Bendras mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius
Pradinio ugdymo programa
1 Pirmos klasės 93 4
2 Antros klasės 85 4
3 Trečios klasės 80 4
4 Ketvirtos klasės 91 4
Iš viso mokinių 349 16
Priešmokyklinio ugdymo programa
5 Priešmokyklinio ugdymo grupė 23 1
Iš viso mokykloje 372 18

2016 – 2017 m. m.

Klasių grupė Mokinių skaičius Klasių komplektų skaičius
Priešmokyklinio ugdymo programa
Priešmokyklinio ugdymo grupė 13 1
Pradinio ugdymo programa
Pirmų klasių grupė 79 4
Antrų klasių grupė 84 4
Trečių klasių grupė 93 4
Ketvirtų klasių grupė 80 4
Iš viso pradinio ugdymo programos mokinių 336 16
Iš viso mokykloje 349 17

2015 – 2016 m. m.

 • 17 klasių komplektų, 367 mokiniai;
 • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 349 mokiniai;
 • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 18 mokinių.

2014 – 2015 m. m.

 • 2014–2015 m. m. pradžioje mokykloje ugdomi 359 mokiniai. Yra 17 klasių komplektų;
 • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 344 mokiniai;
 • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 15 mokinių.

2013 – 2014 m. m.

 • 17 klasių komplektų, 347 mokiniai;
 • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 326 mokiniai;
 • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomas 21 mokinys.

2012 – 2013 m. m.

 • 16 klasių komplektų, 339 mokiniai;
 • Pagal pradinio ugdymo programą ugdoma 319 mokinių;
 • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 20 mokinių.

2011 – 2012 m. m.

 • 17 klasių komplektų, 341 mokinys;
 • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 324 mokiniai:
  - 317 mokinių Širvintų pradinėje mokykloje,
  - 7 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje.
  - Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 17 mokinių pradinėje mokykloje.

2010 – 2011 m. m.

 • 18 klasių komplektų, 366 mokiniai;
 • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 346 mokiniai:
  - 339 mokiniai Širvintų pradinėje mokykloje,
  - 7 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje;
  - Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma 20 mokinių pradinėje mokykloje.

2009 – 2010 m. m.

 • 19 klasių komplektų, 389 mokiniai;
 • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 362 mokiniai:
  - Iš jų 16 mokinių Družų pradinio ugdymo skyriuje.
  - Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 27 mokiniai: 22 mokiniai Širvintų pradinėje mokykloje,5 mokiniai – Družų pradinio ugdymo skyriuje.

2008 – 2009 m. m.

 • 20 klasių komplektų, 410 mokinių.
 • Iš jų 19 mokinių Družų pradinio ugdymo skyriuje.
 • Pagal pradinio ugdymo programą ugdomi 403 mokiniai.
 • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 7 mokiniai.

2007 – 2008 m. m.

 • 26 klasių komplektai, 433 mokiniai.
 • Iš jų 48 mokiniai ugdomi pradinio ugdymo skyriuose:
  - Kielių pradinio ugdymo skyriuje – 18 mokinių;
  - Družų pradinio ugdymo skyriuje – 20 mokinių;
  - Viesų pradinio ugdymo skyriuje – 10 mokinių.Pagal padinio ugdymo programą ugdomas 421 mokinys.
  - Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 mokinių.

2006 – 2007 m. m.

 • 27 klasių komplektai, 460 mokinių;
 • Iš jų 49 mokiniai ugdomi pradinio ugdymo skyriuose:
  - Kielių pradinio ugdymo skyriuje – 20 mokinių;
  - Družų pradinio ugdymo skyriuje – 17 mokinių;
  - Viesų pradinio ugdymo skyriuje – 12 mokinių.
 • Pagal padinio ugdymo programą ugdomi 448 mokiniai;
 • Pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 12 mokinių.