• Atnaujintas ugdymo turinys bus įgyvendinamas etapais:

    • nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo programą;
    • nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pradinio ugdymo programos 1, 3 klasių mokiniai ugdomi pagal atnaujintas Bendrąsias programas;
    • nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pradinio ugdymo programos 2, 4 klasių mokiniai ugdomi pagal atnaujintas Bendrąsias programas.

    Ugdant mokinius pagal atnaujintas bendrąsias programas ypatingas dėmesys skiriamas kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai, kompetencijų ugdymui, įtraukčiai. Plačiau susipažinsite paspaudę čia.