• Kaip veikti diegiant atnaujinto ugdymo turinio Bendrąsias programas? Kokie yra bendrieji BP diegimo etapai? Ką turi veikti savivaldybių švietimo skyriai, švietimo pagalbos įstaigos, mokyklos ir mokyklų vadovai? Informaciją rasite čia.