• DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE

  1. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdomas MTP plius projektas „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. 2009 – 2011 m. m.;
  2. Ilgalaikis tarptautinis projektas COMENIUS. 2009 – 2011 m. m.;
  3. Ilgalaikis tarptautinis projektas „Draugystė be sienų“;
  4. Savivaldybės pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Sodybų puošyba Širvintų rajone“. 2008 – 2009 m. m.;
  5. Ilgalaikis savivaldybės vaikų vasaros socializacijos projektas „Pažink savo kraštą“. 2007 -2008 m. m.;
  6. Ilgalaikis mokyklos pirmų klasių mokinių adaptacijos projektas, vykdomas kartu su „Buratino“ ir „Saulutės“ lopšelių – darželių bendruomenėmis;
  7. Ilgalaikis mokyklos ketvirtų - penktų klasių mokinių adaptacijos projektas, vykdomas kartu su „Atžalyno“ progimnazijos bendruomene;
  8. Tęstinis projektas „Ekologija pradinėje mokykloje“. D. Sakalauskienė, G. Bakasėnienė;
  9. Ilgalaikis mokyklos projektas „Mokėk pasakyti – Ne!“;
  10. Tęstinis mokyklos sveikos gyvensenos projektas „Sportas, judėjimas, sveikata“. R. Savickienė, D. Skirmantienė, klasių mokytojai;
  11. Mokyklos projektas „Metų ratas“. (Šventės);
  12. Klasių grupės projektas „Trimetė pradžios mokyklėlė Lietuvos nacionaliniame muziejuje“. 3a ir 3b klasės su mokytojomis R. Žygiene ir A. Gelažuniene;
  13. Klasių grupės projektas „Rudens mozaika“. 3c ir 3d klasės su mokytojomis Ž. Lisauskiene ir L. Ivanauskiene;
  14. N. Miliauskaitė su mokiniais dalyvauja respublikiniame projekte „APPLE idėjos – aktualu, praktiška, patrauklu, linksma, efektyvu“;
  15. 2012 – 2015 metais buvo vykdomas BMT3 mokyklos komandos inicijuotas projektas „Skaitau ir augu“, išaugęs į rajono seminarą, respublikinę konferenciją, organizuotą mūsų mokykloje.;
  16. Įsitraukė mokyklos, rajono, respublikos mokytojai;
  17. Dalyvaujame ES paramos projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto vykdytojas – Švietimo aprūpinimo centras. Projekto trukmė – 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.);
  18. Nuo 2017 metų vykdomas projektas „Sveikatiada“. Projekto tikslas – propaguoti sveiką gyvenimo būdą – pilnavertę, įvairią ir sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, tinkamų žinių suteikimą;
  19. Dalyvaujame iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte Nr. 09.2.1.-ESFA-K728-001-0024 „Išmanusis mokslininkas“. Projekto tikslas – pagerinti 4 klasės mokinių pasaulio pažinimo pasiekimus. Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti virtualią ugdymo platformą „Išmanusis mokslininkas“. Projekto trukmė – 24 mėn. (2017 m. gruodžio 11 d. – 2019 m. gruodžio 11 d.);
  20. Nuo 2019 m. sausio mėn. dalyvaujame Širvintų rajono savivaldybės administracijos įgyvendiname projekte „Lyderių laikas 3“. Projekto tikslas – tvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos ir mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projekto vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir Širvintų rajono savivaldybės administracija.
  21. Nuo 2020-09-01 iki 2022-08-31 mokykla pradėjo dalyvauti Švietimo mainų paramos fondo tarptautinio projekto „Win-Win Conflict“ pagal „Erasmus+“ programoje. Pasirašyta 2020-11-09 bendradarbiavimo sutartis ir gautas pradinis finansavimas – 12 300 eur. (sutartis Nr. 2020-1-RO01 KA229-080119_5). Šio projekto tikslas – atrasti visapusiškai naudingus konfliktų sprendimo būdus, konfliktus pakeisti pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu mokyklos bendruomenėje.