1,2% PROCENTAI

Gerbiami tėveliai ir visi mokyklos rėmėjai!

Mokyklos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą ir 2020 m. lapkričio mėnesį gautą paramą. Mokinių tėvų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų ir mokyklos rėmėjų pervesti 1,2 % nuo fizinių asmenų pajamų mokesčio suma sudarė 1 932,12 Eur., kurie saugomi mokyklos sąskaitoje.

Mokyklos tarybos nutarimu lėšos kasmet naudojamos mokymosi ir mokymo bei ugdymo sąlygoms pagerinti, mokyklos įvaizdžiui formuoti. Kadangi 2020 metais buvo įvesti šalyje du karantinai, tai jie turėjo įtakos ir mokyklos veiklai. Tik vieną kartą per metus už gautas paramos lėšas mokiniai buvo nuvežti į Kaune vykusias kvadrato varžybas. Dėkojame mūsų mokyklos  mokinio tėveliui Dariui Paliukėnui už nuvežtus vaikus nuosavu transportu į Druskininkuose vykusias šachmatų varžybas. Mokinių saugumui užtikrinti papildomai pastatytos lauko ir vidaus stebėjimo kameros. Pagal reikalavimus atnaujinta mokyklos internetinė svetainė (www.sirvintupm.lt). Vidiniame mokyklos kieme ant pastato sienos sukurtas paveikslas „Metų laikai“. Į dvi priešmokyklinio ugdymo grupes nupirktos 4 komodos mokinių priemonėms susidėti ir projektorius su laikikliu bei laidais į naują priešmokyklinio ugdymo grupę. Tęsiant tradiciją toliau perkami mokyklos ženkliukai visiems pirmokams ir naujai atvykusiems mokiniams mokytis į mūsų mokyklą.

Viso per 2020 metus iš 2% sąskaitos išleista 3 117,55 Eur. Paaukoti labdaros vakaronės metu ir rėmėjų pinigai – 1740 Eur, kurie buvo panaudoti lauko pavėsinės pastatymui, kuri galės būti naudojama kaip „lauko klasė“. Gauta parama iš VK „Veivera“ – 150 Eur. sensorinio kambario įrengimui. Ir toliau planuojame mokiniams gerinti mokymo ir mokymosi sąlygas, turtinti edukacines erdves, užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, padėti siekti įvairių laimėjimų.

Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, už paramą išpildant mūsų visų norus ir svajones!

Pagarbiai
mokyklos direktorė Irena Sližauskienė


Pageidaujantys ir galintys paremti mūsų mokyklą iki 1,2% GPM, turėtų tai padaryti:

Taip pat galite kreiptis į savo klasės mokytoją, mokyklos buhalterę ar sekretorę (tel. 8 382 51681; el. paštas: [email protected])

Mokyklos pavadinimas: ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
Kodas: 300565013
Adresas: MINDAUGO G. 13A, LT-19117, ŠIRVINTOS

Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, už paramą išpildant mūsų visų norus ir svajones!

Pagarbiai
mokyklos direktorė Irena Sližauskienė