2% PROCENTAI

Gerbiami tėveliai ir visi mokyklos rėmėjai!

Mokyklos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą paramą 2018 metais. Mokinių tėvų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų ir mokyklos rėmėjų pervesti už 2017 metus 2% nuo fizinių asmenų pajamų mokesčio sudarė 1 932, 26 eurai, kurie saugomi mokyklos sąskaitoje.

Mokyklos tarybos nutarimu lėšos kasmet naudojamos mokymosi ir mokymo bei ugdymo sąlygoms pagerinti, mokyklos įvaizdžiui formuoti. 2018 metais už gautas paramos lėšas mokiniai buvo nuvežti į: šaškių (Kuršėnai), trikovės (Utena) varžybas; į „Sveikuolių sveikuoliai“ konkursus (Trakai, Šalčininkų r.); į respublikines gamtamokslines konferencijas (Molėtai, Vilnius); į sportininkų apdovanojimą (Vilnius). Pagalbą jautėme ir iš mokinių tėvų: gerb. L. Serekpajevienės, R. Barjerienės, S. Simonavičiaus, kurie savo transporto priemonėmis vežė mūsų mokinius į konferencijas, konkursus.

Pagerintos sąlygos mokinių ugdymui(si): įrengti 2 nauji kabinetai - IKT (informacinių komunikacinių technologijų) kabinetas ir laboratorija; pagal ES projektą gauta 14 vnt. planšetinių kompiuterių Apple, kuriems nupirkome sustiprintos apsaugos dėklus; mokyklos kieme įrengėme dendrologinį taką, lauko lysvę, kurioje auginami prieskoniniai augalai. Įsigijome suoliukų įvairiems renginiams, varžyboms. Nupirkta nemažai įvairių priemonių mokinių, mokytojų ir kitų konkursų nugalėtojų apdovanojimams, mokslo metų užbaigimo ir išleistuvių šventėms. Tęsiant tradiciją toliau gaminamos pirmūnų nuotraukos, perkami mokyklos ženkliukai visiems pirmokams ir naujai atvykusiems mokiniams mokytis į mūsų mokyklą. Sumokėta už Širvintų kultūros centro salės nuomą ketvirtokų išleistuvėms. Sumokėtas metinis mokestis už mokyklos svetainės talpinimą internete. Viso per 2018 metus iš 2% sąskaitos išleista 2 060,48 eurai.

2019 metais planuojame toliau mokiniams gerinti mokymo ir mokymosi sąlygas, turtinti edukacines erdves, užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, padėti siekti įvairių laimėjimų. Toliau siekiame, kad mūsų mokiniai galėtų mokytis jaukioje, saugioje, atitinkančioje šiuolaikinius reikalavimus mokykloje.


Pageidaujantys ir galintys paremti mūsų mokyklą 2% GPM, turėtų tai padaryti:

Taip pat galite kreiptis į savo klasės mokytoją, mokyklos buhalterę ar sekretorę (tel. 8 382 51681; el. paštas: [email protected])

Mokyklos pavadinimas: ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
Kodas: 300565013
Adresas: MINDAUGO G. 13A, LT-19117, ŠIRVINTOS

Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, už paramą išpildant mūsų visų norus ir svajones!

Pagarbiai
mokyklos direktorė Irena Sližauskienė