• 1,2% PROCENTAI

  Gerbiami tėveliai ir visi mokyklos rėmėjai!

  Mokyklos bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkoju už Jūsų suteiktą ir 2021 m. lapkričio mėnesį gautą paramą. Mokinių tėvų, mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų ir mokyklos rėmėjų pervesti 1,2 % nuo fizinių asmenų pajamų mokesčio 1226,35 eurai yra saugomi mokyklos sąskaitoje.

  Mokyklos tarybos nutarimu lėšos kasmet naudojamos mokymosi ir mokymo bei ugdymo sąlygoms pagerinti, mokyklos įvaizdžiui formuoti. Kadangi 2021 metais buvo numatyta mokyklos reorganizacija, tai iš labdaros ir paramos sąskaitos nebuvome numatę jokių išlaidų. Tačiau atsižvelgdami į vaikų ir tėvų pageidavimą už 1664,48 eurus nupirkome dviračių ir paspirtukų stovus, kurie sumontuoti mokyklos kieme.

  Viso per 2021 metus iš 1,2% sąskaitos išleista 1664,48 Eur. Sekančiais metais ir toliau planuojame mokiniams gerinti mokymo ir mokymosi sąlygas, turtinti edukacines erdves, užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, padėti siekti įvairių laimėjimų.

  Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, už paramą išpildant mūsų visų norus ir svajones!

  Su pagarba

  mokyklos direktorė Irena Sližauskienė


  Pageidaujantys ir galintys paremti mūsų mokyklą iki 1,2% GPM, turėtų tai padaryti:

  Mokyklos pavadinimas: ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
  Kodas: 300565013
  Adresas: MINDAUGO G. 13A, LT-19117, ŠIRVINTOS

  Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, už paramą išpildant mūsų visų norus ir svajones!