• 1,2% PROCENTAI

  Gerbiami tėveliai ir visi mokyklos rėmėjai!

  Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų suteiktą ir 2023 m. gautą paramą. Visų Jūsų  pervesti 1,2 % pajamų mokesčio yra saugomi mokyklos sąskaitoje. Šiais metais Jūs mums skyrėte 2228, 22 Eur. Ačiū!

  Mokyklos tarybos nutarimu lėšos kasmet naudojamos mokymo(si) bei ugdymo(si)  sąlygoms pagerinti, mokyklos įvaizdžiui formuoti. 2023 metais iš šio biudžeto buvo panaudoti 922,56  Eur. Iš šių pinigų buvo nupirkti Širvintų pradinės mokyklos mokinio ženkliukai, mokyklos atributika, dėžutės mobiliesiems telefonams susidėti bei užraktai joms, kad Jūsų vaikų mobilieji telefonai būtų saugūs.

  Šiais metais planuojame ir toliau mokiniams gerinti mokymo(si) sąlygas, turtinti edukacines erdves, atkreipti dėmesį į kiemo erdves, turimas lauko klases ir gerinti jų kokybę. Dėkojame už Jūsų paramą ir gebėjimą mus girdėti bei išklausyti.

  Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, už paramą išpildant mūsų visų norus ir svajones!


  Pageidaujantys ir galintys paremti mūsų mokyklą iki 1,2% GPM, turėtų tai padaryti:

  Mokyklos pavadinimas: ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
  Kodas: 300565013
  Adresas: MINDAUGO G. 13A, LT-19117, ŠIRVINTOS

  Ačiū už Jūsų geranoriškumą, supratingumą, už paramą išpildant mūsų visų norus ir svajones!