• Laisvos darbo vietos

  Pradinio ugdymo mokytojas

  Širvintų pradinė mokykla (biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 13A, LT-19117, Širvintos. Telefonas/faksas: 382 51 681, el. paštas: sirvintos.pradine@gmail.com, kodas 300565013), skelbia konkursą pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

  Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-27).

  Pareigybės pavadinimas: pradinio ugdymo mokytojas

  Darbo pradžia: 2024-09-01

  Darbo krūvis: 1,00 etato krūvis.

  Darbo sutarties rūšis: neterminuota

  Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

  1. aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija ir pradinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
  2. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymas pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;
  3. informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
  4. gebėjimas taikyti aktyvius mokymosi metodus;
  5. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje bei konstruktyviai spręsti problemas;
  6. prevencinės programos „Antras žingsnis“ vykdymo patirtis būtų privalumas;

  Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. pedagogo ir pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją;
  6. gyvenimo aprašymą;

  Atrankai pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

  Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos raštinėje, elektroniniu paštu sirvintos.pradine@gmail.com  arba siunčia registruotu laišku adresu: Mindaugo g. 13A, LT-19117,  Širvintos.

  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

  Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

  Dokumentų priėmimo pradžia  - 2024 m. liepos 2 d., pabaiga -  2024 m. liepos 15 d.

  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

  Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus,  apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui.


  Muzikos mokytojas

  Širvintų pradinė mokykla (biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 13A, LT-19117, Širvintos. Telefonas/faksas: 382 51 681, el. paštas: sirvintos.pradine@gmail.com, kodas 300565013), skelbia konkursą pradinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

  Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-27).

  Pareigybės pavadinimas: muzikos mokytojas

  Darbo pradžia: 2024-09-01

  Darbo krūvis:

  1. 0,5 etato krūvis.

  Darbo sutarties rūšis: neterminuota

  Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

  1. aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, muzikos mokytojo kvalifikacija, leidžianti dirbti pradiniame ugdyme;
  2. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymas pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;
  3. informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
  4. gebėjimas taikyti aktyvius mokymosi metodus;
  5. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje bei konstruktyviai spręsti problemas;
  6. galėjimas dirbti pagal mokyklos pateiktą pamokų tvarkaraštį būtų privalumas;

  Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. pedagogo ir muzikos mokytojo, galinčio dirbti pradiniame ugdyme, kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją;
  6. gyvenimo aprašymą;

  Atrankai pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

  Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos raštinėje, elektroniniu paštu sirvintos.pradine@gmail.com  arba siunčia registruotu laišku adresu: Mindaugo g. 13A, LT-19117,  Širvintos.

  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

  Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

  Dokumentų priėmimo pradžia  - 2024 m. liepos 3 d., pabaiga -  2024 m. liepos 16 d.

  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

  Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus,  apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui.


  Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

  Širvintų pradinė mokykla (biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 13A, LT-19117, Širvintos. Telefonas/faksas: 382 51 681, el. paštas: sirvintos.pradine@gmail.com, kodas 300565013), skelbia konkursą priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.

  Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Suvestinė redakcija nuo 2022-07-27).

  Pareigybės pavadinimas: priešmokyklinio ugdymo mokytojas

  Darbo pradžia: 2024-09-01

  Darbo krūvis: 1,00 etato krūvis.

  Darbo sutarties rūšis: neterminuota

  Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

  1. aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikacija;
  2. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymas pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą (jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;
  3. informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas ugdymo procese;
  4. priešmokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumų išmanymas, gebėjimas taikyti aktyvius mokymosi metodus, planuoti ir organizuoti priešmokyklinio ugdymo grupės veiklą, rengti bei įgyvendinti projektus;
  5. gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje bei konstruktyviai spręsti problemas;
  6. prevencinės programos „Zipio draugai“ vykdymo patirtis būtų privalumas;

  Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

  Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. pedagogo ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų išklausymo dokumento kopiją;
  6. gyvenimo aprašymą;

  Atrankai pretendentas gali pateikti rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių.

  Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai įstaigos raštinėje, elektroniniu paštu sirvintos.pradine@gmail.com  arba siunčia registruotu laišku adresu: Mindaugo g. 13A, LT-19117,  Širvintos.

  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui.

  Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

  Dokumentų priėmimo pradžia  - 2024 m. liepos 9 d., pabaiga -  2024 m. liepos 22 d.

  Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).

  Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus,  apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui.