• METODINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA „AUGAME UGDYDAMI KOMPETENCIJAS“

  Spalio 30 d. įvyko respublikinė metodinė praktinė konferencija „Augame ugdydami kompetencijas“. Tai tęstinės mokymų programos „Pradinio ugdymo turinio įgyvendinimas: dirbame ir mokomės kartu“ renginys.

  Konferencijoje dalyvavo Širvintų pradinės mokyklos, Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos, Ukmergės „Šilo“ progimnazijos, Vilniaus Maironio progimnazijos pradinio ugdymo, anglų kalbos mokytojai.

  Konferencijos dalyvius pasveikino, sklandaus darbo palinkėjo direktorė Aistė Palinauskienė. Šokiu džiugino 4c klasės mokinė Liepa Vrubliauskaitė ir 4b klasės mokinys Kornelijus Šerkšnas.

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė supažindino su ugdymo turinio atnaujinimo svarba mokyklos bendruomenei, aptarė mokyklos darbo patirtį. Vilniaus rajono Nemenčinės Gedimino gimnazijos mokytojos metodininkės Irena Malakauskaitė ir Diana Želichovskienė pasidalino patirtimi apie mokinių kompetencijų ugdymą taikant STREAM veiklas. Širvintų pradinės mokyklos mokytoja ekspertė Nijolė Miliauskaitė aptarė šiuolaikinės pamokos aspektus, mokytojos metodininkės Aušra Lebedevienė ir Lena Vaitkūnienė pateikė konkrečių pilietiškumo ugdymo pavyzdžių. Vyresnioji specialioji pedagogė Liuda Bytautienė praktiškai pademonstravo sensorinio kabineto mokymo priemonių panaudojimo galimybes ugdant mokinių kompetencijas. Mokytojos metodininkės Loreta Miliukienė ir Ramunė Savickienė dalinosi patirtimi apie skaitymo pasiekimų gerinimą, pažinimo ir komunikavimo kompetencijų ugdymą. Mokytoja metodininkė Svetlana Paliukėnienė aptarė statistinio tyrimo rezultatų panaudojimą ugdant mokinių kompetencijas pamokų metu, pateikė konkrečių pamokų pavyzdžių. Ukmergės „Šilo“ progimnazijos mokytoja Vaida Želnienė dalinosi skaitmeninių mokymo priemonių panaudojimo pamokose patirtimi, Širvintų pradinės mokyklos vyresnioji mokytoja Kotryna Radzevič pateikė idėjų, kaip mokytojui fiksuoti mokinių pažangą ir pasiekimus. Mokytoja Rasa Veronika Kemešė nagrinėjo socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos ugdymo kompetencijos įgyvendinimo aspektus.

  Konferencija baigėsi aktyvia dalyvių diskusija apie atnaujinto ugdymo turinio diegimą ir kompetencijų ugdymą.

  Dėkojame už bendradarbiavimą rengiant konferenciją Molėtų rajono Švietimo pagalbos tarnybai, Širvintų meno mokyklos metodininkei Vaivai Redeckienei. Dėkojame visiems konferencijos dalyviams, lektoriams ir konferencijos rengimo darbo grupei: mokytojoms N. Miliauskaitei, L. Vaitkūnienei, A. Lebedevienei, L. Miliukienei ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui D. Zinkevičienei.