• INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

    Informuojame, kad prašymai į Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupes priimami nuo 2023 m. vasario 1 d.

    Mokykla taiko du priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius: 8 valandų (be pietų miego) ir 10,5 valandos (su pietų miegu).

    Prašymo forma pateikiama mokyklos svetainėje. Prašyme pageidaujama nurodyti pasirenkamą ugdymo organizavimo modelį.

    Prašymai mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimami mokyklos darbo laiku raštinėje arba elektroniniu paštu adresu: sirvintos.pradine@gmail.com.