• Sausio 13-osios minėjimas

    Naktis, kai vienu metu plakė širdys ir degė laužai...

    Naktis, kai skambėjo Lietuvos vardas dainoje, maldoje, plevėsavo trispalvėje ir tapo paskutiniu

    žodžiu didvyrių lūpose...

    Visų klasių languose Sausio 13– osios rytą degė atminimo žvakelės.

    Visi dalyvavome kasmetinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, simbolizuojančioje pagarbą ir meilę gynusiems laisvę. Koncertinį numerį parengė šokių kolektyvo „Upeliukas“ (mokytoja Raminta Maslinskienė) šokėjai, l. e. p. direktorė Aistė Palinauskienė perskaitė pasaką „Sniegenos", menančią Sausio 13-osios įvykius.