• Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečio šventė mokykloje

    Pradinė mokykla paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną tai progai skirta švente. Ją pradėjome visi susirinkę sporto salėje. Stebėjome mergaičių, turinčių ilgiausius plaukus mokykloje, pasirodymą. Šoko mokyklos šokių kolektyvo „Upeliukas“ šokėjai. O susirinkę mokyklos kieme kabinome ant medelių pačių pasigamintas spalvotas širdeles. Visi pašokome liaudies ratelį „Žilvitis“ ir sudalyvavome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui paminėti iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“. Džiugu, kad mokyklos mokinukai savo širdelėse nešiojasi meilės savo gimtajai šaliai jausmą. Juk jie visi kartu ir yra tas gyvasis tautos žiedas.

    Renginio vedėja ir scenarijaus autorė mokytoja Raminta Maslinskienė