• MOKYKLOS ISTORIJA

  Širvintų pradinė mokykla (toliau – mokykla) įsteigta 2006-09-01. Mokykla įsikūrė buvusio lopšelio-darželio „Pasaka“ patalpose.

  2006–2007 m. m. vyko mokyklos renovacijos darbai. Mokykla neturėjo sporto salės, bibliotekos. Mokyklai priklausė 3 pradinio ugdymo skyriai: Kielių, Viesų, Družų. Mokykloje buvo 27 klasių komplektai, mokėsi 460 mokinių. Iš jų – 411 mokinių pradinėje mokykloje, 12 – Viesų pradinio ugdymo skyriuje, 17 – Družų pradinio ugdymo skyriuje, 20 – Kielių pradinio ugdymo skyriuje. Mokykloje veikė lavinamoji klasė, kurioje mokėsi 5 mokiniai. Mokykloje dirbo 43 pedagoginiai, 22 nepedagoginiai darbuotojai. Mokykla 2007 m. dalyvavo Nacionaliniame 4-ų klasių mokinių pasiekimų tyrime. Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad mokinių pasiekimai yra geri. 4-5 klasių Lietuvos moksleivių IX matematikos olimpiadoje 4b klasės mokinys užėmė 1-ąją vietą. Mokyklos neformaliojo ugdymo veikla buvo nukreipta etnokultūrine, sportine, menine kryptimis. Mokykla tampa sportiškiausia mokykla pradinių mokyklų tarpe. Pradėtas kurti ekologų klubas ir gyvasis kampelis. Ypač daug dėmesio skirta edukacinei aplinkai kurti, patalpoms įrengti, bendradarbiauti su socialiniais partneriais.


  2007–2008 m. m. dar vyko pastato renovacija. 2007 m. rugsėjo mėnesį atidaryta sporto salė. Baigta 2-ų aukštų renovacija. 2008 m. vasario mėnesį duris atvėrė mokyklos biblioteka. Pradėjo dirbti bibliotekininkas. Mokslo metų pradžioje buvo 26 klasių komplektai. Mokslo metų pabaigoje – 25 klasių komplektai (nuo 2008-01-01 lavinamoji klasė prijungta prie Zibalų pagrindinės mokyklos). Mokykloje mokėsi 433 mokiniai. Iš jų – 389 pradinėje mokykloje, 8 – Viesų pradinio ugdymo skyriuje, 18 – Družų pradinio ugdymo skyriuje, 18 – Kielių pradinio ugdymo skyriuje. Mokykloje dirbo 43 pedagoginiai, 22 nepedagoginiai darbuotojai. Mokyklos akademiniai pasiekimai buvo geri. 4-5 klasių Lietuvos moksleivių X matematikos olimpiadoje 4b klasės mokinys užėmė 4-ąją vietą. Mokykla plėtojo etnokultūrinę, sporto, meninę, ekologinę veiklos kryptis. Mokykla antrą kartą tapo sportiškiausia mokykla tarp pradinių mokyklų, dalyvavo projekte „Sodybų puošyba Širvintų rajone“, rengė socializacijos stovyklą. Daug dėmesio skiriama mokytojų kvalifikacijai tobulinti, pamokos kokybei gerinti, mokinių pasiekimų vertinimui, klasės valdymui, mokinių pasiekimų tyrimui ir kontrolei. Mokykloje buvo atliktas vidaus auditas, kurio medžiaga buvo naudojama mokyklos veiklos planavimui, tobulinimui.


  2008 m. rugpjūčio 31 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu likviduoti Kielių ir Viesų pradinio ugdymo skyriai. Liko veikti Družų pradinio ugdymo skyrius. 2008 m. rugsėjo 1 d. įvyko oficialus mokyklos atidarymas, kadangi iki šio laiko buvo baigta mokyklos renovacija. Mokykloje buvo 20 klasių komplektų. Mokėsi 410 mokinių. Iš jų 390 pradinėje mokykloje ir 20 Družų pradinio ugdymo skyriuje. Mokykloje dirbo 34 pedagoginiai, 21 nepedagoginis darbuotojas. 2008–2009 m. m. mokykloje pradėjo dirbti specialusis pedagogas ir direktoriaus pavaduotojas neformaliajam ugdymui. Mokykla gavo galimybę savarankiškai tvarkyti finansus. Pradėjo dirbti buhalteris. Mokyklos akademiniai pasiekimai geri. 4-5 klasių Lietuvos moksleivių XI matematikos olimpiadoje 4a klasės mokinys užėmė 1-ąją vietą. Mokykla intensyviai ruošėsi darbui pagal atnaujinto ugdymo turinio bendrąsias programas. Mokytojai nuolatos tobulino kvalifikaciją. 3 mokytojos dirbo pagal atnaujinto ugdymo turinio bendrąsias programas. Mokykloje daug dėmesio skiriama ugdymo turinio diferencijavimui, vertinimo sistemos formavimui ir tobulinimui, mokinių poreikių tenkinimui, gerosios darbo patirties sklaidai. Mokykla gilino etnokultūrinės, sportinės, meninės, ekologinės veiklos krypčių plėtojimą. Daug dėmesio skyrė mokinių žalingų įpročių prevencijos klausimams. Mokykla trečius metus tapo sportiškiausia mokykla tarp pradinių mokyklų, dalyvavo Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Būties ratu“, rengė socializacijos stovyklą. Įkuriamas mokykloje gyvūnų kampelis, kuriame apsigyvena įvairūs žvėreliai, žuvytės, paukščiai. Juo rūpinasi jaunieji ekologai ir jų mokytojos. Tais pačiais metais mokyklai paskiriamas mokyklinis autobusas MERCEDES BENZ.


  2009–2010 m. m. mokykla tęsia veiklą. Mokykloje pradeda veikti priešmokyklinio ugdymo grupė. Veiklą tęsia Družų pradinio ugdymo skyrius. Mokykloje yra 18 klasių komplektų. Mokosi 386 mokiniai. Iš jų pradinės mokyklos 1-4 klasėse – 347 mokiniai, priešmokyklinio ugdymo grupėje – 23, Družų pradinio ugdymo skyriuje – 16. Mokykloje dirba 34 pedagoginiai, 21 nepedagoginis darbuotojas. Mokykla pradeda dalyvauti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programa plius“ projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“, skirtame mokytojų darbo vietų modernizavimui. Nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio iki 2011 m. liepos mėnesio mokykla įsijungia į tarptautinį Comenius projektą „Sveika gyvensena, mokykla, aplinka, siela ir kūnas“. Šiame projekte dar dalyvauja dvi Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Belgijos, Ispanijos mokyklos.


  2010–2011 m. m. mokykloje yra jau 18 klasių komplektų, kuriuose mokosi 366 mokiniai. Družų pradinio ugdymo skyriaus jungtinėje klasėje mokosi 7 mokiniai. 2010 m. sukurta mokyklos emblema. Jos autorė – mūsų mokyklos 4a klasės mokinė Deimantė Stankevičiūtė. Ši emblema puošia ženklelius, mokyklos vėliavą, Padėkos raštus. Įvedama nauja tradicija – kiekvienais metais, Rugsėjo 1-ąją pirmokams padovanoti mokyklos ženklelį su emblema. Pradedamas leisti mokyklos laikraštis „Upeliukas“, kurį ruošia mokytojos su mažaisiais žurnalistais. Laikraštis leidžiamas keturis kartus per metus: Ruduo, Žiema, Pavasaris ir Vasara. 2011 metais mokykla pradeda dalyvauti 2-se Europos sąjungos finansuojamuose projektuose „Pienas ir pieno produktai“ bei „Vaisių ir daržovių naudojimas“, skirtuose visiems mokyklos mokiniams. 2011 m. mokykla tampa Lietuvos sportiškiausia mokykla pradinių mokyklų grupėje ir užima 1-ą vietą.


  2011–2012 m. m. mažėja mokinių skaičius. Mokykloje – 17 klasių komplektų ir 341 mokinys.
  2012 m. rugsėjo 1 d. dėl nepakankamo mokinių skaičiaus reorganizuojamas Družų pradinio ugdymo skyrius. Iš jo mokiniai ir darbuotojai perkeliami į Širvintų pradinę mokyklą. Mokyklos mokytojai dalyvauja „Besimokančių mokyklų tinklas 3“ projekte. Mokykloje savo veiklą pradeda Vaiko gerovės komisija. 2012 m. tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“ dalyvauja respublikinėje moksleivių Dainų šventėje „Mūsų vardas Lietuva“. 2012 m. mokykla tampa Lietuvos sportiškiausios mokyklos konkurso 2 vietos laimėtoja.


  2012–2013 m. m. - tik 16 klasių komplektų. Šiais metais pasiektas mažiausias mokinių skaičius - 339 mokiniai. 2013 m. sukuriamas mokyklos himnas „Mes – pradinukai“, kurio autoriai – Danutė Miliukienė (žodžiai) ir Gintaras Pauliukonis (muzika). Mokyklos komanda dalyvauja Tarptautiniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ ir tampa nugalėtojais. Sportininkų dėka, mokykla jau kelintą kartą iš eilės tampa Lietuvos olimpinio festivalio varžybose nugalėtoja. 2013 m. birželio mėnesio pirmą savaitę mokykloje pradeda veikti vaikų vasaros stovykla, kurią lanko socialiai remtini mokiniai.


  2013–2014 m. m. padaugėja mokinių: turime 17 klasių komplektų su 347 mokiniais. Mokykloje dirba 48 darbuotojai. Mokiniai tradiciškai vyksta į „Vikingų kaimą“ (Družai), kur dalyvauja gyvosios edukacijos pamokose po atviru dangumi. Jų tikslas – susipažinti su ankstyvųjų viduramžių laikotarpiu, kuomet formavosi Lietuva kaip valstybė. Tampa tradicija mokslo metų pabaigoje rengti „Mokyklos mažąją spartakiadą“ (vykdomas tęstinis mokyklos projektas „Sportas, judėjimas, sveikata“). IX Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje apdovanojimus pelnė Širvintų pradinė mokykla ir tapo savo grupės – pradinių mokyklų ir darželių – nugalėtoja. Folklorinis ansamblis „Želmenėliai“ ir tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“ dalyvauja Lietuvos dainų šventėje 2014 „Čia mano namai“. Pradedami vykdyti mokinių tėvų mokymai pagal pozityvios tėvystės ugdymo programą STEP. Toliau modernizuojami klasių kabinetai – visuose įvesta prieiga prie interneto.


  2014–2015 m. m. didėja mokinių skaičius – 359 ir 17 klasių komplektų. Dirba 49 darbuotojai.
  Nuo 2014-09-01 mokykloje pradeda dirbti 2 mokamos pailgintos darbo dienos grupės. Jas lanko apie 60 mokinių. Mokyklos sporto salėje vedami mokami sporto užsiėmimai (karate). Juos lanko apie 70 mokinių. Toliau birželio mėnesį vyksta vaikų vasaros stovykla „Statome sveikatos pilį“, bet jau dviem mokinių grupėm. Joje dirba mūsų mokyklos mokytojai ir vykdo įvairią pažintinę, mokomąją veiklą, vaikai vyksta į ekskursijas. 2014–2015 m. m. mokyklos ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse / mokyklose 2014–2015 m. m.“ ir atliko standartizuotus Skaitymo, Rašymo, Matematikos ir Pasaulio pažinimo testus. Mokyklos ataskaitos duomenys įrodo, kad visų mokomųjų dalykų standartizuotų testų rezultatai yra aukštesni už šalies vidurkį. Etnografinis ansamblis „Želmenėliai“ tapo Respublikinio etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ Aukštaitijos regiono varžytuvių „Atverk tautos lobynų gelmes“ nugalėtojas. Ir vėl mokykla - Lietuvos sportiškiausios mokyklos konkurso nugalėtoja. Modernizuojamos visos klasės ir kabinetai - pastatomi kompiuteriai, dalyje kabinetų pakabinami projektoriai, ekranai, pastatomi spausdintuvai.


  2015–2016 m. m. toliau didėja mokinių skaičius. Yra 17 klasių komplektų su 367 mokiniais.
  Nuo 2015-09-01 mokykloje įvestos mokyklinės uniformos. Pradedamas naudoti TAMO dienynas.

  ŠIRVINTŲ PRADINĖ MOKYKLA
  Mokyklos kodas: 300565013
  Mindaugo g. 13A, Širvintos,
  Pašto kodas: LT-19117
  Telefonas/faksas: 382 51681
  El. paštas: sirvintos.pradine @ gmail.com


  Informacija apie Jūsų duomenis nėra renkama, nei kaip nors prieinama trečiosioms šalims. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama mūsų privatumo ir slapukų politikoje.