Balandžio 23 dieną į mokyklą iš Kaišiadorių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro atkeliavo gerosios dantukų fėjos: visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Reda Kokmantienė bei vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Audronė Petraškienė. Jau ne vienus metus pirmųjų klasių ir priešmokyklinės ugdymo grupės mokiniai supažindinami su dantukų priežiūros taisyklėmis. Visi dalyviai gauna dovanų dantų šepetėlį ir smėlio laikrodėlį. Dėkojame Širvintų ir Kaišiadorių r. savivaldybėms už puikų projektą ir suteiktas paslaugas.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

Balandžio 16 d. Širvintų pradinėje mokykloje vyko tradicinis renginys – ketvirtokų „Penkiasdešimtadienio“ šventė. Šventės tikslas – puoselėti mokyklos tradicijas, ugdyti bendruomeniškumo jausmą. Organizatoriai – trečių klasių mokiniai ir mokytojos. Dalyviai – ketvirtų klasių mokiniai ir mokytojos, mokyklos bendruomenė.

Ketvirtų klasių rekreacinė zona buvo papuošta jūros tematika. Iš toli kvietė švyturys ir jūroje „plaukiojo“ 50 laivelių (ketvirtokams likusių dienų šioje mokykloje simboliai).

Ketvirtokus su švente pasveikino mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Padovanojo bendrą visos laidos nuotrauką. Palinkėjo būti drąsiais kapitonais, išmintingai ir atsakingai plukdyti savo laivelį į didžiuosius vandenis. Trečiokai savo draugams skyrė skambias dainas ir posmus.

Ketvirtokai prisiekė jaunesniesiems draugams, kad likusias dienas mokykloje elgsis pavyzdingai. Renginio pabaigoje trečiokai įteikė ketvirtokams saldžias „jūros dovanas“.

3b klasės mokytoja metodininkė Ramunė Savickienė ir 3d klasės vyr. mokytoja Loreta Miliukienė

3c ir 3d klasių mokinių pamokos balandžio 17 d. vyko Širvintų viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Direktorės Laimos Kutiščevos iniciatyva buvo surengtas susitikimas su poete Zita Gaižauskaite. Poetė mokiniams papasakojo apie savo vaikystę, kūrybos pradžią, deklamavo eilėraščius, atsakė į vaikų pateiktus klausimus. Rašytoja pakvietė vaikus į „kūrybos dirbtuvėles“. Čia gimė pirmosios mokinių eilės ir iliustracijos. Susitikimo pabaigoje Z. Gaižauskaitė apdovanojo kūrybiškiausius mokinius savo eilėraščių knygutėmis. Tokie susitikimai leidžia atsiskleisti mokinių kūrybinėms galioms ir skatina juos kurti.

Trečiokų mokytojos Ramunė Savickienė ir Loreta Miliukienė

Pirmų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupės integruoto ugdymo diena

Svarbiausia ir linksmiausia pavasario šventė – Velykos. Tai pirmoji didžioji pavasario šventė. Tai lietuvių senovinė gamtos atgimimo, augmenijos prisikėlimo šventė, Lietuvoje jau daugelį metų švenčiama kaip Kristaus prisikėlimo šventė. Šiuolaikinėje visuomenėje vis aktualesnės tampa naujos vertybės, kurios remiasi materialiais dalykais. Dažnai šeimoje pamirštamos senosios lietuvių tradicijos, papročiai. Vis dažniau naujos kultūros reiškiniai, dažniausiai atėję iš kitų šalių, priimami kaip tikrieji vertės kriterijai. Todėl mokytojos ir išsikėlė tikslą atskleisti senųjų tradicijų dvasią ir prasmę bei perduoti savąją patirtį ugdytiniams.

Atvelykis – dar vadinamas Vaikų Velykėlėmis. Švenčiamas pirmąjį sekmadienį po Velykų. Mokykloje pirmokai ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai „Vaikų Velykėles“ šventė balandžio 17 d., grįžę po papildomų pavasario atostogų.

Per pirmąją pamoką mokiniai susipažino su šv. Velykų papročiais ir tradicijomis, žiūrėjo pateiktis ir animacinius filmukus apie Velykas. Vėliau visi susirinko į bendrą būrį ir stebėjo dramos būrelio „Mokomės vaidinti“ (vad. D. Katinienė) paruoštą programėlę „Spindulėliai“. Sakmę apie pasaulio atsiradimą iš anties kiaušinio pasekė Liepa Serekpajevaitė. Nojus Iljeitis ir Urtė Smailytė padeklamavo eilėraščius apie pavasarį, šv. Velykų šventę. Visi linksmai dainavo daineles „Žiogas“ ir „Vabalėlis“. Velykų bobutė (Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Dalia Taparauskienė) vaikams papasakojo apie šv. Velykų šventimo papročius, supažindino su kiaušinių marginimo ypatumais; paaiškino, kaip galima nudažyti kiaušinius, nenaudojant cheminių dažų, parodė įvairiausia technika išmargintų margučių. Velykų bobutė apdovanojo mokinius saldžiais prizais ir įteikė didelį aukso kiaušinį. Šis šokoladinis kiaušinis buvo padalintas į daugiau nei šimtą gabalėlių, kad visi būtų paskanavę simbolinio draugiškumo, sutarimo, tarpusavio pagalbos, sveikatos margučio.

Per trečią pamoką mokytojos visus mokinius supažindino su „Naisių vasaros“ organizuojamu konkursu „Naisių vasara – 2015“. Tai konkursas, puoselėjantis gražias lietuviškas tradicijas, ugdantis jaunąją kartą. Pamokos metu buvo puošiamas didžiausias ir įspūdingiausias Velykų simbolis – margutis. Vaikai jį išklijavo tautiškais raštais margintais kiaušiniais. Visi kartu pasidžiaugė milžinišku kiaušiniu, kurio puošybai buvo panaudota virš 100 margučių. Prie jo mažieji ir įsiamžino. Už dalyvavimą mokiniai buvo apdovanoti specialiai konkursui išleistų garsių Lietuvos dainuojamosios poezijos dainininkų atliekamų dainų CD „Bardų dainos vaikams“.

Ketvirtosios pamokos metu mokiniai dėliojo dėlionę, atliko užduotis šv. Velykų proga išleistame laikraštyje. Tikimės, jog dauguma mokinių žinos šv. Velykų šventės prasmę, tradicijas jas švenčiant. Viliamės, kad ugdytiniai toliau domėsis ir kitų švenčių papročiais, lietuviškomis tradicijomis.

Priešmokyklinio ugdymo grupės ir pirmų klasių mokytojos

Balandžio 9 dieną, mokinių atostogų metu, įvyko visų mokyklos darbuotojų civilinės saugos mokymai. Pirmoje mokymų dalyje direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui, atsakinga už civilinę saugą Liuda Bytautienė pristatė Krašto apsaugos ministerijos išleistą knygą „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“. Pranešėja teigė, kad šio leidinio tikslas – kad visi Lietuvos piliečiai turėtų bendrą supra¬timą apie valstybės veiksmus reaguojant į ekstremaliąsias situacijas, pavojus ir grėsmes taikos ir karo metu (siekiant apsaugoti piliečius), be to, ypač svarbu, kad jie žinotų, ką, norint apsisaugoti nuo nelaimių, reikia daryti jiems patiems ir kaip prireikus prisidėti prie šalies gynybos. Buvo aptartos konkrečios situacijos. Elektroninis knygos variantas buvo pateiktas kiekvienam darbuotojui.

Antroje mokymų dalyje vyko funkcinės pratybos „Darbuotojo veiksmai kilus gaisrui ir trumpųjų pranešimų į mobiliuosius telefonus programos nustatymas“. Pratybas pravedė Vilniaus apskrities PGV Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Jonas Jočys ir tarnybos inspektorė Giedrė Gulbinavičienė. Buvo aptarti konkretūs darbuotojų veiksmai kilus gaisrui; mokoma, kaip nustatyti savo mobiliuosius telefonus, kad prisijungtume prie gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos; praktiškai mokyta gesinti nedidelį gaisro židinį gesintuvu.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

2013 m. pradinės mokyklos BMT 3 projekto komanda inicijavo ir vykdė projektą „Skaitau ir augu“, skirtą mokinių grožinės ir negrožinės literatūros kūrinių skaitymo motyvacijai skatinti. 2014 m. projekte jau dalyvavo visos pradinės mokyklos klasės, o projekto idėjos bei veiklos sudomino kitų rajono mokyklų mokytojus.

2015 m. pradžia – laikas, skirtas dalijimuisi patirtimi apie mokinių grožinės ir negrožinės literatūros kūrinių skaitymo motyvacijos skatinimo formas, būdus, mokinių kūrybiškumo, skaitymo sąmoningumo, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti ugdymą skaitant įvairias knygas.

Mokytojų gerosios patirties apibendrinimui skirta respublikinė pradinio ugdymo mokytojų konferencija „Mokinių skaitymo motyvacijos skatinimo formos ir būdai“, kuri įvyko 2015 m. balandžio 2 d. pradinėje mokykloje. Konferencijoje dalyvavo ir gerąja patirtimi dalijosi Širvintų pradinės, Vilniaus Prano Mašioto pradinės, Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinių klasių mokytojai. Konferencijoje dalyvavo Širvintų rajono mokyklų - Alionių pagrindinės mokyklos, Bartkuškio pagrindinės mokyklos, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos - ir Maišiagalos Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo vidurinės mokyklos mokytojai. Labai gaila, kad į konferenciją neatvyko Vievio pradinės mokyklos atstovai.

Konferenciją pradėjo ir vedė linksmieji vaiduoliukai iš O. Proislerio knygos „Vaiduoliukas“. Pradinės mokyklos direktorė I. Sližauskienė atidarė konferenciją ir pranešime apibendrino Širvintų pradinės mokyklos darbo patirtį skatinant mokinių skaitymo motyvaciją. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė S. Paliukėnienė aptarė skaitymo situaciją respublikoje, o pradinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Savickienė ir pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja L. Miliukienė aptarė būdus, kaip mokinius sudominti knyga. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė J. Valasinavičienė ir pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja M. Olechnovičienė pasidalijo sukaupta patirtimi apie mažųjų skaitytojų auginimą, jų mokykloje vykdomus projektus. Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos J. Petkevičienė ir J. Mickevičienė išsakė savo mintis apie mokinių įtraukimą į skaitymo procesą, sudomino Skaitymo nakties idėja. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė L. Venskutė pranešime aptarė, kaip mąstymo žemėlapių naudojimas ugdo mokinių skaitymo gebėjimus. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė R. Tamašauskienė pasidalijo patirtimi, kaip skatina mokinius skaityti. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja V. Triškuvienė konferencijos klausytojams paaiškino, kokiais būdais moko ir skatina mokinius rašyti knygas. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos D. Vinslauskienė, D. Katinienė ir pradinio ugdymo mokytoja metodininkė D. Skirmantienė supažindino su pirmų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių atliktomis perskaitytų knygų iliustracijomis ant langų, pasidalijo mintimis, kaip knyga sudominti pačius mažiausiuosius. Ekspozicijos „Perskaitytų knygų iliustracijos ant langų“ stebėjimo metu konferencijos dalyviai turėjo galimybę susipažinti su mokyklos edukacinėmis erdvėmis, pabuvoti klasėse, susipažinti su stendiniais pranešimais, kuriuos parengė Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos A. Gelažunienė, R. Žygienė, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės L. Venskutė, S. Urbonienė, V. Šlionskienė, tos pačios mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos G. Baublienė, A. Grubienė, N. Vilniškaitienė, S. Mažutienė.

Širvintų pradinės mokyklos šokio vyresnioji mokytoja R. Maslinskienė kartu su mokyklos tautinių šokių kolektyvu „Upeliukas“ konferencijos dalyvius pakvietė į pasakų pasaulį. Mokinių sukurti pasakų personažai maloniai nustebino išraiškingumu, plastika, subtiliu humoru. Širvintų pradinės mokyklos muzikos mokytoja R. Gudeikienė kartu su pirmų klasių mokiniais pamokė, kaip galima dainuoti pasakas. Tos pačios mokyklos dorinio ugdymo mokytoja D. Lapinskienė supažindino, kaip galima vykdant neformaliojo vaikų švietimo programos „Juostų audimas“ veiklą skatinti mokinius skaityti. Mokytojos R. Maslinskienė, R. Gudeikienė ir D. Lapinskienė savo vaizdžiais pranešimais priminė, kad visi mokomieji dalykai tinka skaitymo motyvacijai skatinti. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniosios mokytojos L. Ivanauskienė ir Ž. Lisauskienė pasidalijo projekto „Šmurkšt į pasaką“ patirtimi, o pradinio ugdymo mokytoja metodininkė G. Bakasėnienė bei pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja V. Šapurienė išsakė pastebėjimus apie bendradrabiavimą su Širvintų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi, dalyvavimą renginiuose bei projektuose. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė N. Miliauskaitė pasidalijo patirtimi, kaip pratinti pirmokus skaityti. Tos pačios mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė A. Lebedevienė pranešime akcentavo, kad tikrąjį skaitytoją galima išauginti tik tada, kai skaitymas skatinamas mokinio namuose, bei supažindino su skaitymo skatinimo būdais šeimoje. Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė L. Vaitkūnienė aptarė skaitymo kartu su mokiniais galimybes, priminė mokyklos projekto „Skaitau ir augu“ labiausiai pavykusias veiklas, o pradinio ugdymo mokytoja metodininkė S. Paliukėnienė patarė, kaip perskaitytą knygą aptarti lenktyniaujat grupelėmis.

Konferenciją baigė Širvintų pradinės mokyklos direktorė I. Sližauskienė. Ji padėkojo už pasirengimą bei dalyvavimą renginyje, įteikė padėkas mokykloms, dalyvavusioms konferencijoje. Širvintų rajono švietimo centro neformaliojo ugdymo organizatorė D. Chadusevičienė padėkojo už renginį, išsakė nuomonę apie renginio naudingumą, įteikė Švietimo centro padėką Širvintų pradinei mokyklai, o konferencijos dalyviams pažymėjimus. Kiekvienas konferencijos dalyvis, pasidalinęs savo darbo patirtimi, buvo apdovanotas Širvintų pradinės mokyklos mokinių nuaustomis juostomis bei rašikliais su pradinės mokyklos simbolika.

Konferencijos laikas pralėkė labai greitai ir naudingai. Mokytojai pasisėmė idėjų, atrado naujų ar prisiminė jau žinomus metodus. Tikime, kad konferencijos metu išsakytos mintys padės mokiniuose pažadinti skaitymo džiaugsmą.

Dėkojame visoms mokykloms, dalyvavusioms konferencijoje, visiems pradinės mokyklos mokiniams, kurie vaidino, šoko, dainavo konferencijos metu. Ypač esame dėkingi linksmiesiems vaiduokliukams: Eglei Maslinskaitei ir Ignui Jakštai. Nuoširdžius padėkos žodžius tariame Širvintų rajono švietimo centrui ir neformaliojo ugdymo organizatorei D. Chadusevičienei už pagalbą ir bendradarbiavimą, Širvintų pradinės mokyklos pradinio ugdymo vyresniajai mokytojai Ž. Lisauskienei bei pradinio ugdymo mokytojoms metodininkėms S. Paliukėnienei, A. Lebedevienei, L. Vaitkūnienei, organizavusioms konferenciją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė