Birželio 17 dieną 17 mūsų mokyklos mokytojų dalyvavo Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro organizuotoje pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje „Pradinių klasių mokinių vertinimas ir jo fiksavimo būdai. Pradinio ugdymo aktualijos“. Renginys vyko Kruonio gimnazijoje. Gimnaziją pristatė Kruonio gimnazijos tarybos pirmininkas. Mokytojai išklausė 7 pranešimus. Po pietų visi vykome į edukacinę ekskursiją po Kruonio kraštą, dalyvavome edukacinėje programoje gimnazijos muziejuje Darsūniškyje – „Kurmis siuvo kelnytes“. Mokytojai paragavo mineralinio vandens iš valstybės saugomo hidrogeologinio kraštovaizdžio objekto – mineralinio šaltinio. Teko praeiti pro koplytėles-vartus prie dviejų pagrindinių kelių, vedančių į Darsūniškio miestelį – su Šv. Agotos (globėjos nuo gaisrų) ir Šv. Kazimiero (Darsūniškio globėjo) skulptūrėlėmis. Metodinės dienos refleksija vyko ant Nemuno kranto prie gamtinio kraštovaizdžio objekto – Darsūniškio akmens.

Mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė

Pirmų klasių mokiniai:
Gustė Gudelytė, Austėja Jakštaitė, Ieva Juodviršytė, Karolis Lapinskas, Natalė Simonavičiūtė, Augustė Spadavičiūtė, Viltė Stuklinskaitė, Evilija Šilinskaitė, Aleksandras Bissekerskij, Laurynas Dambrauskas, Giedrė Katinaitė, Laurynas Kvaselis, Aira Terechovaitė, Vesta Duchnevičiūtė, Aistė Klibavičiūtė, Saulė Masiukaitė, Darius Parnarauskas, Kristupas Gudonas, Nojus Iljeitis, Barbora Indriulionė, Andrėja Jarmalavičiūtė, Augustė Jarmalavičiūtė, Gintarė Sadūnaitė.

Antrų klasių mokiniai:
Ieva Juškevičiūtė, Nojus Kralikevičius, Rugilė Lapinskaitė, Emilija Maslinskaitė, Dovilė Turauskaitė, Augustė Armanavičiūtė, Benita Igliukaitė, Aidas Jurkūnas, Goda Navickaitė, Eimantas Strazdas, Elzė Varaneckaitė, Pijus Varaneckas, Simas Antanaitis, Greta Cikanavičiūtė, Ema Dalalaitė, Urtė Matulianecaitė, Martynas Miselis, Rimvydas Jaunius Bagočiūnas, Fausta Griškevičiūtė, Jaunius Krūminas, Beata Perednytė.

Trečių klasių mokiniai:
Fausta Bendorytė, Gustė Kojytė, Dovilė Gudanaitė, Justas Jakubickis, Dagnė Kamarauskaitė, Evelina Ribokaitė, Emilija Šalkovskytė, Kristijonas Česonis, Austėja Ivanauskaitė, Viltė Lipinskaitė, Austėja Lenartavičiūtė, Eglė Žygytė, Kamilė Andrikonytė, Meilė Graužinytė, Ridas Miliukas, Rėjus Miliukas, Austėja Šimkutė.

Ketvirtų klasių mokiniai:
Augustas Jasevičius, Pijus Jonaitis, Paulius Keliotis, Miglė Lipinskaitė, Kajus Valavičius, Simona Zarubaitė, Edgaras Bilotas, Martynas Jonas Buzys, Ignas Jakšta, Ignas Makarauskas, Eglė Maslinskaitė, Kornelija Polonskaitė, Amina Judėnaitė, Iveta Judėnaitė, Ignas Kanapeckas, Modesta Bakšanskytė.

Birželio 1–5 d. Širvintų pradinėje mokykloje mokiniams buvo organizuota dieninė vasaros stovykla. Finansavimas gautas iš Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, socialinei pedagogei Jolantai Vilkienei pateikus paraišką.

Dviejose grupėse stovyklavo 34 mokiniai, dirbo 11 mokytojų ir mokyklos darbuotojų. Vaikai darė mankštą, vyko į ekskursijas, edukacines išvykas, žaidė, šoko, sportavo, dalyvavo knygų pristatyme mokyklos bibliotekoje, buvo užimti įvairia menine veikla.

Stovyklautojai aplankė: Vilniaus senamiestį, Valdovų rūmus, Katedrą, Kernavę, Kernavės muziejų, Ukmergės rajono Krikštėnų dvarą, vienuolyną, beglobių gyvūnų namus, Širvintų šv. Mykolo Arkangelo bažnyčią, Širvintų parapijos senelių namus. Vaikai bendravo, sėmėsi patirties, darė kūrybinius darbelius drauge su buvusiais mokytojais, senjorais, Trečiojo amžiaus universiteto lankytojais. Apie sveiką gyvenseną, sveiką maistą senovėje ir dabar diskutavo su sveikatos priežiūros specialiste Agne Križanauskiene.

Mokiniai dalyvavo dviejose edukacinėse programose: „Lino kelias“ Ukmergės rajono Krikštėnų kultūros centre ir „Senolių takais“ H. Orakausko studijoje – galerijoje „Šulinys“ Kernavėje.

Projekto koordinatorė, vyr. socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė

Pirmąją vasaros savaitę (birželio 1–5 dienomis) 17 mokyklos pirmos klasės mokinių susirinko į vasaros stovyklą. Stovyklos tema – „Mes ir mūsų senoliai“.

Pirmadienį mokinių laukė išvyka į Kernavę. Ten svečiavomės Kernavės Juozo Šiaučiūno pradinio ugdymo skyriuje. Aplankėme H. Orakausko skulptūros studiją-galeriją „Šulinys“. Kartu su skulptoriumi šaudėme iš jo paties konstruotos patrankos. Važiavome Kernavės taksi, žaidėme žaidimus. Pabuvojome prie piliakalnių, ant Baltojo kalno.

Kitą dieną stovyklautojai klausėsi senelės pasakos. Į svečius atėjo mokytoja J. Rubašenko. Ji papasakojo, kaip mokiniai mokėsi seniau, kaip pramogavo, kokias knygas skaitė. Vėliau mokiniai lankėsi Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Grįžę susipažino su senoviniais karpiniais, patys karpė ir gamino atvirukus.

Trečiadienį senelės pasaką sekė mokytoja ir senelė Z. Jablonskienė. Ji paskaitė ištraukas iš elementoriaus „Saulutė“. Iš šio elementoriaus ji pati mokėsi skaityti. Su stovyklautojais žaidė žaidimus. Bendrosios praktikos slaugytoja A. Križanauskienė papasakojo, kaip gydėsi mūsų senoliai. Mokiniai gėrė įvairių vaistažolių (mėtų, ramunėlių, liepų žiedų, čiobrelių) arbatą. Aplankėme Širvintų parapijos globos namus. Susipažinome su seneliais. Deklamavome eilėraščius, dainavome daineles. Seneliams padovanojome savo darbo atvirukus. Patys taip pat gavome dovanų – po porciją ledų.

Ketvirtąją stovyklos dieną žiūrėjome senuosius animacinius filmus. Pabuvojome Krikštėnuose. Susitikome su Vilniaus Aušros Vartų šv. Teresėlės bendruomenės sesėmis, kurios papasakojo apie vienuolyną. Susipažinome su dvaro istorija. Kultūros namuose dalyvavome edukacinėje programoje „Lino kelias“.

Paskutinę dieną stovyklautojams senelės pasaką sekė mokytoja ir senelė V. Jakučiūnienė. Pasaką visi kartu iliustravome judesiais ir dainomis. Dainavome, šokome ratelius. Mokiniai susipažino su senomis knygomis. Sužinojo, kad knygų būna įvairių. Vėliau mokyklos bibliotekininkė I. Kaziukėnaitė pristatė knygą. Susidomėję visi apžiūrėjome knygų parodėlę „Ką skaitė mūsų seneliai ir tėveliai“. Šokių mokytoja R. Maslinskienė supažindino su Joninių papročiais. Visi šokome senovinius ratelius ir žaidėme žaidimus. Paskutinė veikla – portreto piešimas. Mokiniai su malonumu piešė artimų žmonių portretus. Kiekvieną dieną mokiniai darė senelio mankštą.

Vaikai puikiai praleido laiką, mėgaudamiesi kruopščiai jiems suplanuota programa, pažino senolių tradicijas. Visi drauge linkime jiems gražios vasaros! Didelis ačiū visiems, vykdžiusiems stovyklos veiklas, visiems, kuriems nepristigo kūrybinės energijos ir padovanojo vaikams daug nuostabių vasaros akimirkų stovykloje.

Stovyklos vadovė mokytoja Dalia Vinslauskienė

Birželio mėnesio 5 dieną Širvintų pradinės mokyklos ketvirtokai sukvietė mokyklos bendruomenę į Atsisveikinimo su mokykla šventę Širvintų rajono kultūros centre. Galime pasidžiaugti svariais jų laimėjimais moksle – 16 mokinių mokyklą baigė gavę aukštesniojo lygio įvertinimą (Augustas Jasevičius, Pijus Jonaitis, Paulius Keliotis, Miglė Lipinskaitė, Kajus Valavičius, Simona Zarubaitė, Edgaras Bilotas, Martynas Jonas Buzys, Ignas Jakšta, Ignas Makarauskas, Eglė Maslinskaitė, Kornelija Polonskaitė, Iveta Judėnaitė, Amina Judėnaitė, Ignas Kanapeckas, Modesta Bakšanskytė), Standartizuotų lietuvių kalbos rašinio, teksto suvokimo, matematikos, pasaulio pažinimo testų rezultatai yra aukštesni už respublikos vidurkį. Didžiuojamės išugdę gražų būrį sportininkų, iškovojusių mokyklai Sportiškiausios mokyklos Lietuvoje vardą. Visų laimėjimų olimpiadose ir konkursuose negalima išvardinti, svarbiausia, kad į „Atžalyno“ progimnaziją iškeliauja gražus būrys motyvuotų, kūrybingų, fiziškai užgrūdintų mokinių. Mokyklos direktorė padėkojo tėveliams, globėjams/rūpintojams už aktyvią pagalbą ir produktyvų bendradarbiavimą.

Šventės metu „Atžalyno“ progimnazijos direktorė D. Klimienė pasveikino ketvirtokus, jų mokytojus, tėvelius ir pristatė būsimus penktokų klasių auklėtojus: E. Guščienę, G. Gudonienę, R. Zibalą, K. Blusevičiūtę.

Mokyklos bendruomenę šventės proga sveikino Širvintų pradinės mokyklos direktorė I. Sližauskienė, Lietuvos respublikos Seimo narė R. Tamošiūnienė, Širvintų rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėja R. Jagminienė, švietimo centro direktorė D. Vinciūnienė ir metodininkė J. Mackonienė, Širvintų parapijos dekanas Leonas Klimas, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė Audronė Buzienė, tėveliai, mokytojai, trečiokų atstovai (padovanojo kiekvienam po molinį varpelį).

Mokinius šventiniam koncertui rengė: A. Lebedevienė, L. Vaitkūnienė, G. Bakasėnienė, V. Šapurienė, R. Maslinskienė ir trečiokų mokytojos. Renginį vedė mokytoja R. Savickienė.

Tą popietę skambėjo dainos, buvo deklamuojami nuostabūs eilėraščiai, dovanojami gėlių žiedai. Kai kas ir džiaugsmo ašarą nubraukė. Raktas nuo mokyklos atiduotas į atsakingų ir pareigingų trečiokų rankas. Gero kelio išeinantiems!

„...Būt laimingam neužginta, mano mielas geras vaike,
Imki pasakų žibintą, užsidek ir eik, kur reikia...“

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

Birželio 1–3 dienomis į ištuštėjusią mokyklą rinkosi virš 80 būsimų pirmokų. Pirmosios pamokos dažnam mokiniui buvo nelengvas išbandymas: reikėjo susipažinti su naujais klasės draugais, su mokytoja, su mokyklos patalpomis, teko atlikti įvairių lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo užduočių, įsiminti pirmąsias elgesio taisykles mokykloje. Mokytojai paruošė linksmų užduočių, veiklą vykdė pasitelkę žaidybinių elementų, tačiau stengėsi apie vaiko galimybes sužinoti, kiek įmanoma daugiau bei supažindinti būsimą mokinį su veiklomis mokykloje. Mokytojos Aušra, Lena, Gita, Vitalija pateikė pirmuosius namų darbus pirmokėlių tėveliams. Būsimi Širvintų pradinės mokiniai prisimatavo naujas mokyklines uniformas.

Liko trys mėnesiai smagaus, nerūpestingo poilsio. Iki susitikimo rugsėjo pirmąją!

 

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė