Spalio 3 dieną linksmai nusiteikę 2a klasės mokiniai su tėveliais lankėsi Anykščiuose. Ne tik vaikai, bet ir tėveliai leidosi ant Kalitos kalno esančios vasaros rogučių trasos linksmaisiais kalneliais.

Lankydamiesi „Labirintų parke“, vaikai ieškojo paslėptų „bobaušių“, lenktyniavo ir puikiai orientavosi įvairiuose labirintuose. Tačiau tėveliai žymiai ilgiau ieškojo išėjimo...

Toliau keliavome į Anykščių šilelį. Aplankę garsųjį Puntuko akmenį, kilome naujuoju lajų taku. Anykščių šilelyje vinguriuojantis medžių lajų takas – vienintelis ne tik Baltijos šalyse, bet ir Rytų Europoje. Aukštis ir medžių viršūnių šlamesys, susiliejęs su žmonių balsais, leido vaikams pasijusti „super vaikais“, o prieš akis atsivėrę Šventosios upės vaizdai pakerėjo visus rudenišku grožiu.

Galime didžiuotis savo antrokais, kurie drąsiai vaikščiojo 300 metrų aukštyje, greitai įlipo į 35 metrų bokštą, leidosi vasaros rogutėmis iki 40 km per valandą greičiu, šauniai orientavosi painiuose labirintuose, įveikė kliūtis, esančias šiose koordinatėse: 567021, 6150516 (LKS)55.485095, 25.060364 (WGS) 55° 29' 6.34", 25° 3' 37.31" (WGS).

Evilijos mama Daiva Valiaugaitė-Šilinskienė

Kviečiame mokinius registruotis į Neformaliojo vaikų švietimo programas, kurios patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 metų rugsėjo 23 dienos įsakymu Nr. 9-862 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo“, 2015 metų rugsėjo 28 dienos įsakymu Nr. 9-869 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo“ ir 2015 metų rugsėjo 29 dienos įsakymu Nr. 9-875 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo patvirtinimo“.

Patvirtintos programos:

  1. Širvintų rajono švietimo centro programa „Molinukas“ (kodas 120200210), (vadovo tel. 8 684 12 328).
  2. Širvintų rajono švietimo centro programa „Kūrybinės dirbtuvės. Meninė tekstilė“ (kodas 121100069), (vadovo tel. 8 614 35 789).
  3. Širvintų rajono švietimo centro programa „Žaidžiame anglų“ (kodas 121400115), (vadovo tel. 8 674 85 664).
  4. Širvintų rajono švietimo centro programa „NINJUTSU“ (kodas 120500372), (vadovo tel. 8 677 13 555).
  5. Širvintų rajono švietimo centro programa „Skautų draugai“ (kodas 122000204), (vadovo tel. 8 621 96 570).
  6. Širvintų rajono švietimo centro programa „Kalbėdami augame“ (kodas 122000274), (vadovo tel. 8 382 51 767).
  7. Širvintų rajono švietimo centro programa „Sniego gniūžtė“ (kodas 122000280)., (vadovo tel. 8 699 85 951).
  8. Širvintų rajono švietimo centro programa „Snaigė“ (kodas 122000279), (vadovo tel. 8 699 85 951).
  9. Laisvojo mokytojo Gintauto Igliuko programa „Savęs pažinimas vandenyje“ (kodas 120500362), (vadovo tel. 8 673 79 045).
  10. Boženos Jasienės programa „Žaidžiame šokį“ (kodas 120300123), (vadovės tel. 8 600 02 789).
  11. Boženos Jasienės programa „Pramoginio ir Laisvo stiliaus šokio mokymas“ (kodas 110300077) (vadovės tel. 8 600 02 789).
  12. VšĮ „Ellas y ellos“ – Savigydos studijos „Souls“ programa „Šokis ir judesio terapija“ (kodas 120300187), (vadovo tel. 8 656 77 269).
  13. Sostinės krepšinio mokyklos programa „Krepšinis“ (kodas 199900061), (vadovo tel. 8 679 244 19).
  14. Laisvojo mokytojo Dainiaus Morkūno programa „Gatvės šokiai“ (kodas120300235), (vadovo tel. 8 647 32 093).
  15. Širvintų rajono švietimo centro programa „Atrask savyje kūrėją“ (kodas 120200251), (vadovo tel. 8 675 35 321).
  16. Širvintų rajono švietimo centro programa „Savęs stiprinimas ir žaidimų įgūdžių lavinimas“ (kodas 120500489), (vadovo tel. 8 614 81 462).
  17. Širvintų rajono švietimo centro programa „Lietuviškos elegancijos kodas“ (kodas 121100110), (vadovo tel. 8 606 11 097).
  18. Širvintų rajono švietimo centro programa „Mokausi kurti ir bendrauti“ (kodas 121000116), (vadovo tel. 8 600 18 470).
  19. Širvintų rajono švietimo centro programa „Skaitome kitaip“ (kodas 122000320), (vadovo tel. 8 600 18 470).
  20. „Šeimų bendrystės“ programa „Lietuviškasis molis“ (kodas 120200219), (vadovo tel. 8 611 50 530).
  21. Širvintų rajono švietimo centro programa „Taiklus šūvis“ (šaudyba ir ginklai) (kodas 120500498), (vadovo tel. 8 618 17 743).
  22. Širvintų rajono švietimo centro programa „Judėk ir tobulėk“ (kodas 120500492), (vadovo tel. 8 686 61 151).
  23. Širvintų rajono švietimo centro programa „Krepšinio pasaulyje“ (kodas 120500497), (vadovo tel. 8 621 40 668).
  24. Žygeivių ir sporto klubo „Dumblas“ programa „Alionių seniūnijos moksleivių pėsčiųjų žygis „Alys“ (kodas 120500359), (vadovo tel. 8 684 33 303).
  25. Širvintų rajono švietimo centro programa „Būk saugus ir išmokyki kitus“ (kodas 122000337), (vadovo tel. 8 686 38 825).
  26. Širvintų moterų klubo „Jums“ programa „Dailė – kinų meno subtilybės“ (kodas 120200215), (vadovo tel. 8 605 55 677).

Norėdami užsiregistruoti į Neformaliojo vaikų švietimo programą, mokiniai (jų tėvai, globėjai, rūpintojai) turi kreiptis į mokyklą, kurioje mokosi vaikas.

Gerb. tėveliai.

Savalaikė tuberkuliozės diagnostika, tinkamas gydymas ir profilaktika yra vieni aktualiausių medicinos uždavinių, siekiant sėkmingos tuberkuliozės kontrolės. Tuberkulino odos mėginys naudojamas nustatyti, ar žmogus yra infekuotas tuberkulioze. Dėl tuberkulino mėginių atlikimo 7 metų amžiaus vaikams reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją.

Tuberkulino mėginiai Širvintų PSPC atliekami pirmadieniais spalio ir lapkričio mėnesiais.

Daugiau informacijos Širvintų PSPC arba internetinėje svetainėje.

Mokyklos sveikatos priežiūros specialistė
Agnė Križanauskienė


Neformaliojo švietimo programos

2015-09-30 Širvintų pradinėje mokykloje lankėsi Širvintų rajono švietimo centro neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė ir pristatė šias programas:

   1. „Kalbėdami augame“ 1-2 klasių mokiniams. Programa skiriama 1-2 klasių mokiniams. Ypač laukiami tie, kurie patiria kalbėjimo ir bendravimo sunkumų. Programos metu mokysimės taisyklingai kalbėti, atlikdami įvairius darbelius, lavinsime pirštukus. Mokysimės, kaip nugalėti baimę tuomet, kai šventės metu reikia sakyti eilėraštį. Mokysimės, kaip susipažinti su naujais draugais, kaip palaikyti draugystę, kaip susitaikyti susipykus, kaip kartu kurti istorijas ir projektus.

   2. „Skautų draugai“ (7-9 m.). Programa skirta 7-9 metų amžiaus vaikams. Skautybė, kaip gyvenimo būdas, sudaro visas sąlygas asmenybei tobulėti, laisvai mąstyti, ugdo pareigingumą. Bendravimas ir bendradarbiavimas ugdo vertybines nuostatas: pasitikėjimą vienas kitu, asmeninės atsakomybės jausmą, palankų požiūrį į gamtą, kitus žmones, bendruomenę, ugdo aplinkosaugines nuostatas, gerėja bendravimo kultūra. Programos intensyvumas – 2 valandos per savaitę. Mokymasis per praktiką yra vienas svarbiausių skautiškų principų. Vaikai turės galimybę mokytis gamtoje. Stebėti, žaisti, sėlinti, statyti, nuotykiauti saugioje ir jiems pritaikytoje aplinkoje, prižiūrimi mokytojo.

Mokyklos informacija

Ugnis nuo seniausių laikų žmonėms reikalinga dieną ir naktį, žiemą ir vasarą: maistui išsivirti, namus apšildyti ir apšviesti. Kiekviena pilis privalėjo laikyti aukščiausioje vietoje iš anksto sukrautą sausų smalingų malkų laužą. Sargai stebėdavo apylinkes iš aukštų bokštų. Pamatę iš tolo besiartinantį priešą, jie tuojau pranešdavo vadui, o šis įsakydavo kurti laužą. Aukštai iškilusi liepsna būdavo matyti už kelių ar net keliolikos kilometrų, ypač naktį. Suliepsnojus laužams, pakildavo visi gyventojai.

O kokia eglutė būtų be žvakučių? Kaip Vėlinių dieną mirusiuosius gražiau pagerbtume, kokios Joninės būtų be laužo? Žmogų lydi ugnis, be ugnies mes neišsiverstume. Tačiau ugnis teikia ne vien tik paguodą bei džiaugsmą – ji gali būti ir labai pavojinga: gaisrai nusiaubdavo ištisus miestus, didžiausias girias. O kiek gyvybių ji pražudė!

Rugsėjo 25 dieną mūsų mokyklos antrokai daug sužinojo apie ugnies teikiamą naudą ir padaromą žalą neatsargiai elgiantis su ja. 2-ų klasių grupėje vyko integruoto ugdymo diena „Ugnis glaudžia, ugnis baudžia“. Antrokų mokytojos Nijolė, Svetlana, Dalia ir Danguolė mokiniams papasakojo, kaip senovėje žmonės gerbdavo ugnį. Mokiniai žiūrėjo animacinį filmą-sakmę apie tai, kaip iš dangaus aukštybių žmonėms buvo padovanota ugnis, skaitė patarles ir sakmes apie ugnį, bandė įsivaizduoti ir apibūdinti ugnies deivę Gabiją. Taip pat mokiniai apsilankė Širvintų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Juos pasitiko Vilniaus APGV Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priežiūros poskyrio viršininkas Jonas Jočys. Ekskursiją po Širvintų priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą pravedė VAPGV Širvintų PGT VPPP vyr. inspektorius, vidaus tarnybos kapitonas Virginijus Lukša ir jo kolegė inspektorė Giedrė Gulbinavičienė. Su mokiniais nuoširdžiai bendravo IV budinčios pamainos ugniagesiai Andrius, Tautvydas, Darius, Karolis, Marijonas ir Kęstutis. Mokiniai sužinojo, kaip elgtis kilus gaisrui, ką sakyti paskambinus telefonu 112, susipažino su gaisrų gesinimo technika, ugniagesio profesija. Eidami pėsčiomis į Širvintų kaimą, kuriame įsikūrusi Širvintų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, mokiniai ugdėsi saugaus ir mandagaus elgesio įgūdžius.

Integruoto ugdymo dienos įspūdžius antrokai pavaizdavo piešiniuose, kurie eksponuojami mokyklos I aukšto koridoriuje.

Antrų klasių mokytojos

Rugsėjo 21-27 dienomis Lietuvoje ir kitose Europos šalyse vyko jau 4-oji Judėjimo savaitė – MOOVE WEEK 2015, kurios tikslas – paskatinti bendruomenių dalyvius būti fiziškai aktyviais. Jos organizatorius – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos olimpinė akademija – pakvietė ikimokyklines ir bendrojo lavinimo įstaigas Europos judėjimo savaitės bėgimui.

Širvintų pradinė mokykla taip pat aktyviai įsijungia į tarptautinę Judėjimo savaitę jau antrus metus. Mokyklos direktorė I. Sližauskienė pasveikino akcijos dalyvius, pasidžiaugė vis didesniu dalyvaujančių bendruomenės narių skaičiumi ir palinkėjo sėkmės. Originaliai apsirengę ir sportiškai nusiteikę mokiniai, tėveliai ir mokytojai dalyvavo ne tik tradiciniame 500 metrų bėgime, bet ir skambant muzikai mankštinosi: mankštą vedė šokių mokytoja R. Maslinskienė. Visi akcijos dalyviai buvo apdovanoti šventės diplomais.

Judėjimo savaitės koordinatorė, mokytoja metodininkė Ramunė Savickienė

Niekas nėra apsaugotas nuo nelaimių: gaisrų, sprogimų, avarijų ir kt. Kaip turėtume elgtis, ką turėtume žinoti, kad nelaimė neužtiktų mūsų netikėtai? Mokiniai to mokomi nuolat, integruojant atskiras temas į ugdomuosius dalykus.

Širvintų pradinės mokyklos darbuotojai, mokiniai rugsėjo mėnesio 23 dieną praktiškai mokėsi, kaip reikia veikti išgirdus nelaimės signalą. Mokykloje visi veikė atsakingai: nesinervino, susikaupė ir greitai paliko „nesaugias“ mokyklos patalpas. Pratybos tęsėsi sugrįžus į klases, kartu su mokytojais aptariant saugios evakuacijos būtinumą ir tvarką.

Mokomosiose civilinėse pratybose dalyvavo ir davė daug praktiškų patarimų Vilniaus APGV Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio viršininkas Jonas Jočys.

Daugiau informacijos ir nuotraukas rasite Vilniaus APGV Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos tinklapyje.

Mokyklos informacija