2015 metų sausio 20 dieną vyko visuotinis 1–3 klasių mokinių tėvų susirinkimas. Tėveliai išklausė direktorės Irenos Sližauskienės mokyklos veiklos ataskaitą už 2014 metus ir Mokyklos tarybos pirmininkės Rūtos Tamašauskienės ataskaitą už 2013–2014 m. m. Direktorė padėkojo Mokyklos tarybos nariams – tėvelių atstovams: Rasai Buzienei, Ingai Pauplienei Živilei Šalkauskienei, Vaidui Matuliui, įteikė padėkos raštus. Rasa Buzienė Mokyklos tarybos narių – tėvelių vardu direktorei įteikė mokinių laišką – padėkojimą savo mokytojui. Buvo išrinkti tėvelių atstovai į naują Mokyklos tarybą. Po visuotinio susirinkimo tėvai išsiskirstė į klases.

2015 metų sausio 21 dieną vyko visuotinis 4 klasių mokinių tėvų susirinkimas. Ataskaitą už 2014 metus pateikė mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė pristatė ketvirtų klasių mokinių pasiekimus per 2014–2015 mokslo metų pirmą pusmetį.

Pavaduotoja ugdymui supažindino su Lietuvos Nacionalinio egzaminų centro vykdomų Standartizuotų testų taikymu mokyklose, pranešė datas, kuomet Standartizuotus testus spręs mūsų mokyklos ketvirtokai. Pažymėjo, kad Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Nacionalinio egzaminų centro įvertinimų kiekvienas mokinys sulauks tik rugsėjo, spalio mėnesiais ir juos galės pasiimti Širvintų pradinės mokyklos raštinėje.

D. Zinkevičienė taip pat paskelbė, kad mokykloje ketvirtose klasėse (vieną klasę pasirinks vykdytojai) šiais mokslo metais bus vykdomas tarptautinis švietimo tyrimas TIMSS (vyksta kas ketveri metai). Nacionalinis egzaminų centras analizuoja, apibendrina ir pateikia pedagogų bendruomenei bei plačiajai visuomenei visos mokyklos švietimo tyrimų rezultatus, palygina juos su kitų Lietuvos mokyklų, kitų šalių švietimo tyrimų rezultatais. Individualiai kiekvieno mokinio pasiekimų nevertina. Ketvirtų klasių mokinių tėvų visuotinis susirinkimas baigėsi diskusijomis klasėse.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

Esame dėkingi, kad eilę metų Širvintų rajono švietimo centras ir biologijos mokytojų metodinis būrelis organizuoja mokinių ir mokytojų pamėgtą konkursą. Rengiant kūrybinius darbus, ugdomi mokinių gebėjimai ir įgūdžiai taikyti teorines pasaulio pažinimo žinias praktikoje, atliekant eksperimentus. Mokiniai mokomi apdoroti tyrinėjimų rezultatus, daryti mokslines išvadas, siūlyti sprendimus.

Sveikiname mokslinių – kūrybinių darbų konkurso nugalėtojus:

3-čią vietą laimėjusius:

 1. 1c klasės mokinius ir mokytoją D. Vinslauskienę.
  Darbas – „Nematomas oras“.
 2. Miglę Kopūstaitę ir mokytoją N. Miliauskaitę.
  Darbas – „Mūsų šeimos ūkis“.
 3. Eviliją Šilinskaitę ir mokytoją N. Miliauskaitę.
  Darbas – „Sraigės greituolės“.

2-rą vietą laimėjusius:

 1. 1a klasės mokinius ir mokytoją N. Miliauskaitę.
  Darbas – „Ne ta koja išlipau iš lovos“.
 2. Titą Miliuką ir mokytoją N. Miliauskaitę.
  Darbas – „Stebuklingas lotosas“.

1-mą vietą laimėjusius:

 1. Karolį Lapinską ir mokytoją N. Miliauskaitę.
  Darbas –„Gardžiausias skanėstas“.
 2. Faustą Bendorytę ir Gustę Kojytę bei mokytoją D. Sakalauskienę.
  Darbas – „Antrokų auginami šuniukai“.

Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – mokykloje paminėjome, dalyvaudami pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ ir pilietinėje akcijoje „Neužmirštuolė“. Su mokiniais prisiminėme, kaip sovietinė kariuomenė bandė įvykdyti perversmą Lietuvoje, o Lietuvos piliečiai apgynė valstybės nepriklausomybę. Kartu pagerbėme žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus.

Mokykloje pirmą pamoką vyko klasės valandėlės, integruotos pamokos, kuriose vaikai stebėjo filmus, kalbėjosi, deklamavo eiles, piešė piešinius, daugumos krūtinės tą dieną pasipuošė mėlynu neužmirštuolės žiedeliu.

Ketvirtokai kartu su mokytojomis išsirikiavo į bendrą didelį ratą, susikibo už rankų ir, pritardami to meto dainų įrašams, pagerbė tėvų, senelių, pažįstamų kovą už visų laisvę.

3b klasės mokiniai, jų mokytoja Rūta į pokalbį „prie laužo“ pasikvietė Rugilės mamą, to meto įvykių liudininkę ir aktyvią dalyvę.

Priešmokyklinės grupės vaikai ir mokytoja Dalia, pasinaudoję šiuolaikinių technologijų pagalba, nukeliavo į Sausio 13-ąją: stebėjo įvykius, juos aptarė, piešė piešinius.

Džiaugiamės, kad su visa Lietuvos visuomene prisiminėme Sausio 13-osios dienos svarbą, prisiminėme, kodėl esame laisvi.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

Šio konkurso tikslas – atidžiau pažvelgti į mus supantį pasaulį, kaip vertybę, akcentuojant pasaulio pažeidžiamumo problemas, išsaugojimo svarbą. Mokiniai buvo skatinami meninėmis priemonėmis atskleisti dalyvių požiūrį į pasaulio išsaugojimą ir puoselėjimą.

Sveikiname šio konkurso nugalėtojus:

 1. Aistę Klibavičiūtę 1c (3 vieta), mokytoja D. Vinslauskienė.
 2. Karoliną Pimpytę 3d (2 vieta), mokytoja L. Miliukienė.
 3. Kotryną Janukaitytę 3d (2 vieta), mokytoja L. Miliukienė.
 4. Austėją Šimkutę 3d (1 vieta), mokytoja L. Miliukienė.

2015 m. sausio 10 dieną Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 1–4 klasių mokinių TARPZONINIŲ KVADRATO varžybų 3 VIETOS laimėtoją –

ŠIRVINTŲ PRADINĖS MOKYKLOS KVADRATO KOMANDĄ:

1. Kojytė Gustė 3a;
2. Radzevičius Dovydas 3c;
3. Bartusevičius Benas 4b;
4. Keliotis Paulius 4a;
5. Raišytė Gabrielė 4a;
6. Buzys Martynas Jonas 4b;
7. Mikalajūnaitė Urtė 4b;
8. Ragauskaitė Martyna 4b;
9. Sperskas Lukas 4b;
10. Gadliauskaitė Rugilė 4c;
11. Smailytė Goda 4c;
12. Bartkevičiūtė Valentina 4d;
13. Stundys Nojus 4d.

Komandos vadovė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Ramunė Savickienė