rugs1

Gerbiama Širvintų pradinės mokyklos bendruomene,

Mokslo ir žinių dienos šventė

7.50  Pirmųjų klasių mokiniai renkasi savo klasėse.
8.00  Priešmokyklinio ugdymo grupės ir 2-3-4 klasių mokiniai renkasi savo klasėse.
8.00  Į pirmąsias klases ateina Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazistai.
8.20  Mokyklos kieme renkasi priešmokyklinio ugdymo grupės ir 2-3-4 klasių mokiniai, mokytojai, tėvai, seneliai (jei lyja lietus, renkasi sporto salėje).
8.30  2015-2016 mokslo metų atidarymo šventė.

Mokyklos administracija

Širvintų pradinei mokyklai 2015-2016 m. m. reikalingas anglų kalbos mokytojas, galintis dėstyti dalyką 2-4 klasėse. Darbo krūvis – pilnas etatas.

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas; mokytojo kvalifikacija; puikūs bendravimo bei komandinio darbo įgūdžiai. Privalumas – bent trijų metų darbo patirtis su šio amžiaus mokiniais, kūrybiškumas, gebėjimas naudoti IKT per pamokas.
Pretendentai iki rugpjūčio 31 d. pateikia šiuos dokumentus: prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją; gyvenimo aprašymą; kvalifikaciją patvirtinančio dokumento (jeigu yra) kopiją; atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai į mokyklos raštinę (Mindaugo g. 13A, Širvintos), siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu (Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Tel. nr. pasiteiravimui: 8 382 51681. Geriausiai reikalavimus atitinkantys kandidatai bus asmeniškai pakviesti į pokalbį.

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė

Ištuštėjo klasės. Tai vasara pakvietė mokinius džiaugtis jos teikiamais malonumais, patirti naujų įspūdžių. O mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams dar ne atostogos. Jie planuoja ateinančių mokslo metų darbus, dar kartą apmąsto, kaip sekėsi praėjusiais mokslo metais.

2014–2015 m. m. mokyklos ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse / mokyklose 2014–2015 m. m.“ ir atliko standartizuotus Skaitymo, Rašymo, Matematikos ir Pasaulio pažinimo testus. Mokyklos ataskaitos duomenys įrodo, kad visų mokomųjų dalykų standartizuotų testų rezultatai yra aukštesni už šalies vidurkį. Detali 2014–2015 m. m. Širvintų pradinės mokyklos standartizuotų testų taikymo ataskaita pateikiama čia.

Džiugina tai, kad visi mokiniai testus atliko pakankamai gerai. Skaitymo testo mokinių pasiektų rezultatų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius:

Lygis Mokinių skaičius Mokyklos rezultatai % Mokyklos rezultatai (be SUP) % Šalies rezultatai %
Aukštesnysis 26 29,9 32,5 9,4
Pagrindinis 37 42,5 45,0 37,3
Patenkinamas 21 24,1 21,3 40,1
Nepatenkinamas 3 3,4 1,3 13,2

 

Mokyklos skaitymo testo ataskaita pateikiama 2 būdais: įtraukiant į bendrą ataskaitą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatus ir neįtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų (be SUP). Džiugina tai, kad ketvirtokų skaitymo testo rezultatai lyginant vidutiniškai surinktų taškų dalį yra aukštesni už šalies vidurkį: mokyklos - 69,5 %, didmiesčių mokyklų - 57,5 %, mokyklų darželių ir pradinių mokyklų - 51,6 %. Skaitymo testo rezultatai pagal teksto turinio sritis ir kognityvinių gebėjimų grupes yra aukštesni už šalies pagrindinio lygio vidurkį. Ypač svarbu, kad mokiniai geba taikyti turimas žinias, atlikti užduotis, reikalaujančias aukštesniųjų mąstymo gebėjimų.

Rašymo testo mokinių pasiektų rezultatų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius:

Lygis Mokinių skaičius Mokyklos rezultatai % Mokyklos rezultatai (be SUP) % Šalies rezultatai %
Aukštesnysis 22 25,6 27,8 11,7
Pagrindinis 42 48,8 53,2 62,2
Patenkinamas 19 22,1 19,0 21,2
Nepatenkinamas 3 3,5 0 4,9

 

Mokyklos rašymo testo ataskaita pateikiama 2 būdais: įtraukiant į bendrą ataskaitą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatus ir neįtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų (be SUP). Svarbu pažymėti, kad mokyklos rašymo testo rezultatai lyginant vidutiniškai surinktų taškų dalį yra aukštesni už šalies vidurkį: mokyklos - 65,0 %, didmiesčių mokyklų - 64,8 %, mokyklų darželių ir pradinių mokyklų - 64,3 %. Rašymo testo rezultatai pagal vertinimo kriterijus (teksto turinį, struktūrą, raišką) atitinka arba viršija šalies pagrindinio lygio vidurkį, o pagal raštingumą yra šiek tiek žemesni už šalies pagrindinio lygio vidurkį.

Matematikos testo mokinių pasiektų rezultatų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius:

Lygis Mokinių skaičius Mokyklos rezultatai % Mokyklos rezultatai (be SUP) % Šalies rezultatai %
Aukštesnysis 31 35,2 36,5 12,8
Pagrindinis 53 60,2 61,2 60,5
Patenkinamas 4 4,5 2,4 4,1
Nepatenkinamas 0 0 0 4,1

 

Matematikos testo ataskaita pateikiama 2 būdais: įtraukiant į bendrą ataskaitą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatus ir neįtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų (be SUP). Džiugina tai, kad matematikos testo rezultatai lyginant vidutiniškai surinktų taškų dalį atitinka šalies vidurkį: mokyklos - 62,7%, didmiesčių mokyklų - 64,5 %, mokyklų darželių ir pradinių mokyklų - 62,8 %. Labai svarbu, kad nėra nepatenkinamų įvertinimų, kad 4 klasių mokiniai įgijo matematikos žinių ir geba jas taikyti. Ketvirtokų matematikos testo rezultatai pagal turinio sritis ir pagal kognityvinių gebėjimų grupes yra aukštesni už šalies pagrindinio lygio vidurkį.

Pasaulio pažinimo testo mokinių pasiektų rezultatų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius:

Lygis Mokinių skaičius Mokyklos rezultatai % Mokyklos rezultatai (be SUP) % Šalies rezultatai %
Aukštesnysis 27 31 - 23,7
Pagrindinis 44 50,6 - 46,2
Patenkinamas 16 18,4 - 29,3
Nepatenkinamas 0 0 - 0,8

 

Mokyklos pasaulio pažinimo testo ataskaita pateikiama 2 būdais: įtraukiant į bendrą ataskaitą specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatus ir neįtraukiant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių rezultatų (be SUP). Ketvirtokų pasaulio pažinimo testo rezultatai lyginant vidutiniškai surinktų taškų dalį yra aukštesni už šalies vidurkį: mokyklos - 57,9 %, didmiesčių mokyklų - 56,5 %, mokyklų darželių ir pradinių mokyklų - 57,5 %. Pasaulio pažinimo testo rezultatai pagal turinio sritis ir pagal kognityvinių gebėjimų grupes yra aukštesni už šalies pagrindinio lygio vidurkį.

Standartizuotų testų Mokinio profiliai (ataskaitos) buvo pateikti mokiniams ir jų tėvams. Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio standartizuotų testų rezultatų ataskaitoje pateikiamus duomenis pateikiama čia.

Praėjusių mokslo metų standartizuotų testų atlikimo rezultatai džiugina. Dėkojame visiems mokiniams, jų mokytojams ir tėveliams už puikius ugdymosi rezultatus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė

Širvintų pradinė mokykla siekia, kad kiekvienas mokinys mokykloje patirtų sėkmę, kad galėtų ugdyti ir tobulinti savo gebėjimus. Dalyvavimas dalykiniuose konkursuose mokiniams suteikia galimybę įsivertinti gebėjimus, pritaikyti įgytas žinias, jas pagilinti.

2014–2015 m. m. mokyklos mokiniai dalyvavo dalykiniuose konkursuose, kuriuos organizavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, VU Matematikos ir informatikos institutas. Gaila, kad nuo 2014–2015 m. m. pradinio ugdymo programos mokiniai negali dalyvauti respublikos matematikos olimpiadoje, nes ji nevyksta. Praėjusiais mokslo metais nevyko ir Raštingiausio mokinio konkursas, kurį organizuodavo Širvintų rajono pradinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis.

2014–2015 m. m. 2–4 klasių mokiniai dalyvavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamuose Kalbų Kengūros (lietuvių kalbos, anglų kalbos) bei Gamtos Kengūros konkursuose. Lietuvių kalbos Kengūros konkurse dalyvavo 20 % 2–4 klasių mokinių. Laimėti 2 Auksinės Kengūros, 2 Sidabrinės Kengūros, 6 Oranžinės Kengūros diplomai.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Diplomas Mokytojas, parengęs mokinį
Nojus Kralikevičius 2 Auksinės Kengūros Adelė Gelažunienė
Eglė Maslinskaitė 4 Auksinės Kengūros Lena Vaitkūnienė
Kornelija Polonskaitė 4 Sidabrinės Kengūros Lena Vaitkūnienė
Kajus Valavičius 4 Sidabrinės Kengūros Aušra Lebedevienė
Dovilė Turauskaitė 2 Oranžinės Kengūros Adelė Gelažunienė
Meilė Graužinytė 3 Oranžinės Kengūros Loreta Miliukienė
Viltė Lipinskaitė 3 Oranžinės Kengūros Ramunė Savickienė
Amina Judėnaitė 3 Oranžinės Kengūros Gita Bakasėnienė
Miglė Lipinskaitė 4 Oranžinės Kengūros Aušra Lebedevienė
Ugnė Korsakaitė 4 Oranžinės Kengūros Aušra Lebedevienė

 

Anglų kalbos Kengūros konkurse dalyvavo 6 % 3–4 klasių mokinių. Laimėtas 1 Sidabrinės Kengūros, 1 Oranžinės Kengūros diplomas.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Diplomas Mokytojas, parengęs mokinį
Martynas Jonas Buzys 4 Sidabrinės Kengūros Viktorija Veikšienė
Nedas Buividis 4 Oranžinės Kengūros Viktorija Veikšienė

 

Gamtos Kengūros konkurse dalyvavo 11 % 2–4 klasių mokinių. Laimėti 2 Sidabrinės Kengūros, 3 Oranžinės Kengūros diplomai.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Diplomas Mokytojas, parengęs mokinį
Kornelija Polonskaitė 4 Sidabrinės Kengūros Lena Vaitkūnienė
Ignas Baronas 4 Sidabrinės Kengūros Vitalija Šapurienė
Eglė Žygytė 3 Oranžinės Kengūros Danutė Zinkevičienė
Ridas Miliukas 3 Oranžinės Kengūros Loreta Miliukienė
Eglė Maslinskaitė 4 Oranžinės Kengūros Lena Vaitkūnienė

 

Matematikos Kengūros konkurse, kurį organizuoja VU Matematikos ir informatikos institutas, dalyvavo 20 % 1–4 klasių mokinių, 49 % dalyvavusiųjų pateko į rajono geriausiųjų dešimtukus. Vienas ketvirtos klasės mokinys pateko į geriausių šalies matematikų penkiasdešimtuką.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Įvertinimas Mokytojas, parengęs mokinį
Patrikas Jermak 4 50 geriausiųjų mokinių Lietuvoje Lena Vaitkūnienė

 

Mokiniai pirmą kartą dalyvavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamame vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo žvilgsnis“. Vienas mokinys tapo nugalėtoju.

Mokinio vardas, pavardė Klasė Įvertinimas Mokytojas, parengęs mokinį
Lukas Sperskas 4

Nugalėtojas.

Atliko vertimą iš anglų kalbos

Viktorija Veikšienė

 

Pirmą kartą mokiniai dalyvavo edukaciniuose konkursuose „Olympis 2015“. Laurynas Kvaselis apdovanotas III laipsnio anglų kalbos diplomu, II laipsnio lietuvių kalbos diplomu ir II laipsnio biologijos diplomu respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2015“.

Džiaugiamės visais mokiniais, kurie dalyvavo dalykiniuose konkursuose, ir dėkojame jiems. Taip pat dėkojame visiems mokytojams, parengusiems mokinius konkursams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė

Birželio 17 dieną 17 mūsų mokyklos mokytojų dalyvavo Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro organizuotoje pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje „Pradinių klasių mokinių vertinimas ir jo fiksavimo būdai. Pradinio ugdymo aktualijos“. Renginys vyko Kruonio gimnazijoje. Gimnaziją pristatė Kruonio gimnazijos tarybos pirmininkas. Mokytojai išklausė 7 pranešimus. Po pietų visi vykome į edukacinę ekskursiją po Kruonio kraštą, dalyvavome edukacinėje programoje gimnazijos muziejuje Darsūniškyje – „Kurmis siuvo kelnytes“. Mokytojai paragavo mineralinio vandens iš valstybės saugomo hidrogeologinio kraštovaizdžio objekto – mineralinio šaltinio. Teko praeiti pro koplytėles-vartus prie dviejų pagrindinių kelių, vedančių į Darsūniškio miestelį – su Šv. Agotos (globėjos nuo gaisrų) ir Šv. Kazimiero (Darsūniškio globėjo) skulptūrėlėmis. Metodinės dienos refleksija vyko ant Nemuno kranto prie gamtinio kraštovaizdžio objekto – Darsūniškio akmens.

Mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė

Pirmų klasių mokiniai:
Gustė Gudelytė, Austėja Jakštaitė, Ieva Juodviršytė, Karolis Lapinskas, Natalė Simonavičiūtė, Augustė Spadavičiūtė, Viltė Stuklinskaitė, Evilija Šilinskaitė, Aleksandras Bissekerskij, Laurynas Dambrauskas, Giedrė Katinaitė, Laurynas Kvaselis, Aira Terechovaitė, Vesta Duchnevičiūtė, Aistė Klibavičiūtė, Saulė Masiukaitė, Darius Parnarauskas, Kristupas Gudonas, Nojus Iljeitis, Barbora Indriulionė, Andrėja Jarmalavičiūtė, Augustė Jarmalavičiūtė, Gintarė Sadūnaitė.

Antrų klasių mokiniai:
Ieva Juškevičiūtė, Nojus Kralikevičius, Rugilė Lapinskaitė, Emilija Maslinskaitė, Dovilė Turauskaitė, Augustė Armanavičiūtė, Benita Igliukaitė, Aidas Jurkūnas, Goda Navickaitė, Eimantas Strazdas, Elzė Varaneckaitė, Pijus Varaneckas, Simas Antanaitis, Greta Cikanavičiūtė, Ema Dalalaitė, Urtė Matulianecaitė, Martynas Miselis, Rimvydas Jaunius Bagočiūnas, Fausta Griškevičiūtė, Jaunius Krūminas, Beata Perednytė.

Trečių klasių mokiniai:
Fausta Bendorytė, Gustė Kojytė, Dovilė Gudanaitė, Justas Jakubickis, Dagnė Kamarauskaitė, Evelina Ribokaitė, Emilija Šalkovskytė, Kristijonas Česonis, Austėja Ivanauskaitė, Viltė Lipinskaitė, Austėja Lenartavičiūtė, Eglė Žygytė, Kamilė Andrikonytė, Meilė Graužinytė, Ridas Miliukas, Rėjus Miliukas, Austėja Šimkutė.

Ketvirtų klasių mokiniai:
Augustas Jasevičius, Pijus Jonaitis, Paulius Keliotis, Miglė Lipinskaitė, Kajus Valavičius, Simona Zarubaitė, Edgaras Bilotas, Martynas Jonas Buzys, Ignas Jakšta, Ignas Makarauskas, Eglė Maslinskaitė, Kornelija Polonskaitė, Amina Judėnaitė, Iveta Judėnaitė, Ignas Kanapeckas, Modesta Bakšanskytė.