Pirmos klasės: Augustė Armanavičiūtė, Greta Cikanavičiūtė, Ema Dalalaitė, Nojus Drublionis, Kristijonas Dvilevičius, Fausta Griškevičiūtė, Aidas Jurkūnas, Ieva Juškevičiūtė, Nojus Kralikevičius, Jaunius Krūminas, Rugilė Lapinskaitė, Emilija Maslinskaitė, Urtė Matulianecaitė, Martynas Miselis, Goda Navickaitė, Beata Perednytė, Eimantas Strazdas, Dovilė Turauskaitė, Elzė Varaneckaitė, Pijus Varaneckas, Dovydas Vyšniauskas.

Antros klasės: Kamilė Andrikonytė, Mikhail Baranov, Fausta Bendorytė, Kristijonas Česonis, Meilė Graužinytė, Austėja Ivanauskaitė, Justas Jakubickis, Dagnė Kamarauskaitė, Gustė Kojytė, Viltė Lipinskaitė, Ridas Miliukas, Rėjus Miliukas, Evelina Ribokaitė, Emilija Šalkovskytė, Eglė Žygytė.

Trečios klasės: Modesta Bakšanskytė, Edgaras Bilotas, Martynas Jonas Buzys, Ignas Jakšta, Amina Judėnaitė, Iveta Judėnaitė, Paulius Keliotis, Viltė Kuosaitė, Miglė Lipinskaitė, Ignas Makarauskas, Eglė Maslinskaitė, Neila Meškutavičiūtė, Kornelija Polonskaitė, Kajus Valavičius.

Ketvirtos klasės: Povilas Daugėla, Miglė Dvilevičiūtė, Matas Jurkevičius, Gabija Jurkutė, Kamilė Liekytė, Donatas Makačinas, Faustina Navalinskaitė, Aurėja Pakštytė, Andrė Ieva Radzevičiūtė, Kornelija Smailytė, Jokūbas Šilgalys, Kristupas Vaitkūnas.

„Vidutinis mokytojas – kalba.
Geras mokytojas – aiškina.
Puikus mokytojas – demonstruoja.
Didis mokytojas – įkvepia.“ (W. A. Ward)

Birželio 9 dieną mokykloje, socialinės pedagogės J. Vilkienės iniciatyva, vyko susitikimas su Vilniaus Asmenybės brandos centro direktore-psichologe Aurelija Lingiene. Drauge su lektore mokėmės, kaip panaikinti mokinio netinkamo elgesio priežastis. A. Lingienė pabrėžė, kad šio susitikimo tikslas – kartu su mokytojais prisiminti turimas žinias, jas „suaktyvinti" ir naujai pažvelgti į daugelį dalykų.

Svarbiausios mintys: būtina laimėti mokinio pasitikėjimą, t. y. veiksmais įtikinti, kad visada jam bus suteikta pagalba, sprendžiant probleminę situaciją. Kenkia: neapibrėžtos, netikslios elgesio taisyklės; piktas balso tonas (rėkimas); nereikalingi klausimai (kiek kartų tau sakiau... ir pan.); daugžodžiavimas, kai nusižengiama; netinkamas situacijos paaiškinimas, jeigu vėl ir vėl nesupranta ko norime; neįvertinamas vaiko temperamentas.

Psichologė patarė, kuo dažniau reaguoti į gerus vaiko veiksmus. Mums atrodo, kad jis privalo elgtis gerai ir pastebime tik padarytą klaidą, netikusį poelgį, nors eilę kartų buvo pasielgta tinkamai, tik mes nematėme... Pasidžiaukime sėkme, mažiausiu pasikeitimu, nukreipkime vaiko netinkamus veiksmus mums reikiama kryptimi, paaiškindami prie kokių sąlygų minėtą netikusį veiksmą galima atlikti (piešia ant sienos – laiku paduokime popieriaus lapą, ar kitą tinkamą piešimui priemonę ir pan.). Suaugusieji gali ir turi išmokti vadovautis nuostatomis, skatinančiomis pageidautinai veiklai. Pamirškime varžančias, draudžiančias nuostatas.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė.

Birželio 17 d. (kelionės organizatorė – mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė) mūsų mokyklos mokytojai dalyvavo Kaišiadorių rajono švietimo ir kultūros paslaugų centro organizuotoje pradinių klasių mokytojų metodinėje dienoje – seminare „Sėkmingos pamokos receptai". Buvo perskaityti devyni pranešimai. Tris pranešimus skaitė mūsų mokyklos mokytojai.

Jūratė Šeškevičienė, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokytoja, skaitė pranešimą „Pamokos pradžia. Kaip sudominti mokinį?" Daugiausia dėmesio pranešėja skyrė mokinių nuteikimui mokytis, tai yra jų kūrybiniam skatinimui, sukeliant intrigą ir susidomėjimą jau pamokos pradžioje. Labai įdomiai (pasitelkusi kulinarines žinias) sėkmingos pamokos receptą pristatė mokytoja Renata Sausaitienė iš Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos. Mūsų mokyklos mokytojos Aušra Lebedevienė ir Lena Vaitkūnienė skaitė pranešimą „Tiriamojo darbo įgūdžių ugdymas pamokoje", Nijolė Miliauskaitė – „Mokomės rašyti rašinį", Gita Bakasėnienė ir Daiva Sakalauskienė – „Aplinkotyros projektų įtaka mokinių kompetencijų ugdymui". Danguolė Blusevičienė iš Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos savo pranešime pristatė bendradarbiavimą skatinančius mokymosi metodus. Mokytoja Rita Žukauskaitė iš Paparčių pagrindinės mokyklos pristatė IKT priemonių pavyzdžius bei kompiuterines programas kuriais ji naudojasi matematikos pamokose. Laimutė Juškienė iš Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos pristatė skaitmenines mokymo priemones. Grupė mokytojų pateikė savo pagamintų mokymo/si priemonių pavyzdžių.

Po pietų visi dalyvavo pažintinėje edukacinėje ekskursijoje po Paparčių kraštą: aplankėme Paparčių vaikų globos namus, Paparčių vienuolyną, grožėjomės nuostabiais gamtos vaizdais.

Mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė.

Tradiciniu tapęs mokyklos renginys – ketvirtų klasių mokinių pradinės mokyklos baigimo šventė, Paskutinė pamoka – kiekvienų metų birželio mėnesio pirmąjį penktadienį pražysta gėlių žiedais, pasipuošia nuoširdžiomis šypsenomis, sužvilga džiaugsmo ašaromis.

Šventėje, Širvintų rajono kultūros centre, dalyvavo gausus būrys svečių: Lietuvos Respublikos Seimo narė R. Tamašunienė, Širvintų rajono savivaldybės meras V. Jasiukevičius, Administracijos direktorė E. Davidavičienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja R. Tamošiūnienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja R. Jagminienė, Švietimo centro direktorė D. Vinciūnienė, L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorė A. Buzienė, „Atžalyno“ progimnazijos direktorė D. Klimienė ir kiti garbingi svečiai.

Širvintų pradinėje mokykloje 2013–2014 mokslo metus baigė 75 ketvirtokai. Tai gabių, kūrybingų moksleivių, smagių šokėjų, veržlių sportininkų būrys. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė dar ir dar kartą pasidžiaugė ketvirtokų  mokslo, užklasinės veiklos, sporto laimėjimais, palinkėjo nepritrūkti ryžto ir atkaklumo mokantis „Atžalyno“ progimnazijoje. Mokyklos direktorė įteikė ketvirtokams pradinės mokyklos baigimo pažymėjimus. Baigusius mokyklą aukštesniuoju lygiu, 12 ugdytinių ir jų tėvelius, I. Sližauskienė pagerbė – įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanėles. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Zinkevičienė mažiesiems abiturientams užkabino po molinį medalį. Medalius dovanojo trečiokai, jų tėveliai ir mokytojos. Padėkos raštais, kukliomis dovanėlėmis apdovanotos mokytojos – Svetlana, Nijolė, Virginija ir Danguolė.

Lietuvos Respublikos Seimo narė R. Tamašunienė pasakė gražius padėkos žodžius mokyklos bendruomenei, ketvirtokams, jų tėveliams, įteikė padėkos raštus puikiai besimokantiems mokiniams. Mokyklos direktoriui, ketvirtokų mokytojams įteikė simbolines atminimo dovanėles.

Sveikinimų mokyklos bendruomenė sulaukė ir iš kitų garbių svečių. Visiems nuoširdus ačiū.

Ketvirtokai atsisveikino su pradine mokykla skambiomis dainomis ir padėkos žodžiais. Trečiokams drąsiai perduotas simbolinis mokyklos raktas. Baigėsi Paskutinė pamoka pradinėje mokykloje. Gero kelio visiems!

Šventės scenarijų parašė mokytoja metodininkė S. Paliukėnienė. Vaikus taip pat ruošė mokytojos metodininkės N. Miliauskaitė, D. Skirmantienė, vyresniosios mokytojos V. Vyšniauskienė, R. Maslinskienė, mokytoja R. Gudeikienė. Renginį vedė nuostabiausi vedėjai – mama D. Palkevičienė ir sūnus (4b klasė) D. Palkevičius.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui L. Bytautienė

Mokyklos prevencinės veiklos projektas

Birželio 2–6 d. 1–4 klasių mokiniams buvo organizuota vaikų vasaros stovykla. Finansavimas gautas iš Širvintų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, socialinei pedagogei Jolantai Vilkienei pateikus paraišką. Stovykloje dalyvavo 34 mokiniai, veikė dvi grupės.

Pirmosios grupės vaikai stovykloje darė mankštą, vyko į ekskursijas, išvykas, žaidė, šoko, sportavo, dalyvavo knygų pristatyme mokyklos bibliotekoje, filmų peržiūroje, varžybose, buvo užimti įvairia menine veikla. Stovyklautojai aplankė Trakus, Trakų pilies muziejų, Kernavę, Širvintų šv. Mykolo Arkangelo bažnyčią, užkopė į Gedimino pilį. „Vikingų kaime" Družuose vaikai žaidė įvairius žaidimus, kalbėjo apie sveiką gyvenseną, sveiką maistą. Apie vaisius, vitaminus ir jų privalumus diskutavo su sveikatos priežiūros specialiste Asta Žukauskiene.
.
Šurmuliavo pirmų klasių mokinių „Aitvariukų stovykla“ – antroji grupė. Stovyklos tikslas – mokyti vaikus atostogas leisti prasmingai. Visi drauge susikūrėme taisykles, kurių pasižadėjome laikytis. Svarbiausia – gera nuotaika. Išmokome smagią dainelę. Kiekviena diena prasidėdavo ryto mankšta. Toliau mažieji stovyklautojai laiką leido dalyvaudami įvairiose veiklose, kurios buvo organizuojamos mokykloje, gamtoje, išvykose.
Su mokyklos sveikatos priežiūros specialiste, ruošdami vaisių salotas, stovyklautojai kalbėjosi apie vitaminų naudą žmogui.

Mokiniai buvo viktorinos „Augu su pasaka" aktyvūs dalyviai. Savo kūrybiškumu pasižymėjo piešdami pasakų veikėjus ant asfalto, gamindami aitvarus, margaspalvius drugelius iš spalvoto popieriaus.

Atvėsus orui, mokiniai laiką leido bibliotekoje – klausėsi mokyklos bibliotekininkės G. Morkūno knygos „Velniškai karštos atostogos" pristatymo, patys piešė iliustracijas.

Trys dienos buvo skirtos išvykoms. H. Orakausko skulptūros studijoje – galerijoje „Šulinys“ (Kernavėje) mokiniai žaidė autoriaus organizuojamus lauko žaidimus, vaišinosi čiobrelių arbata, klausėsi pasakojimų apie paties autoriaus sukurtas metalo skulptūras. Teko pašaudyti iš senovinės patrankos. Pasivaikščiojome po Kernavės piliakalnius, Pajautos slėnį.

Įsimintina diena buvo „Vikingų kaime“, Družuose. Mokiniai susipažino ir išbandė senovinius stalo ir lauko žaidimus, matavosi senovės kario drabužius, laikė rankose kardą, skydą.

Smagu buvo paplūdimyje. Stovyklautojai žaidė paplūdimio žaidimus, susipažino su Joninių tradicijomis ir papročiais. Rinko žolynus, pynė ir plukdė vainikus, šoko lietuvių liaudies ratelius. Už aktyvią veiklą stovykloje visi mokiniai buvo apdovanoti padėkomis. Manome, kad praleistas laikas stovykloje neprailgo.

Veiklas organizuoti aktyviai padėjo mokyklos bendruomenė, dėkojame mokytojoms: Ramintai Maslinskienei, Ramunei Savickienei, Adelei Gelažunienei, Lenai Ivanauskienei, Živilei Lisauskienei, Aušrai Lebedevenei, Lenai Vaitkūnienei, Danguolei Lapinskienei, Rasai Gudeikienei, mokyklos sveikatos priežiūros specialistei Astai Žukauskienei, mokyklos bibliotekininkei Irenai Kaziukėnaitei.

Saulėtų, prasmingų ir turiningų Jums atostogų.

Pirmosios grupės vadovė, socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė,
„Aitvariukų stovyklos“ grupės vadovė, mokytoja Rasa Žygienė

Birželio pirmąją savaitę ištuštėjusią mokyklą užpildė 95 būsimų pirmokų klegesys. Vaiko mokymosi motyvacija, nuostata mokymosi atžvilgiu, emocinis santykis su mokymusi pradeda formuotis šeimoje, gerokai anksčiau nei vaikas ima lankyti mokyklą. Taigi šios vasaros mokyklėlės tikslai – susipažinti su vaiko branda, jo lūkesčiais, jo turimais darbo įgūdžiais, suteikti vaikui kuo daugiau tikros informacijos, apžiūrėti, patyrinėti mokyklos aplinką. Kita vertus, būsimieji pirmokai, jų tėveliai turi suprasti, kad šeimos gyvenimas, vaikui pradėjus lankyti mokyklą, įgaus naujų spalvų.

Mokyklinė veikla ypatinga tuo, kad anksčiau ar vėliau vaikas turi atlikti tai, ko dar nemoka ar kas sunkiau sekasi. Tėvų užduotis – ne apsaugoti vaiką nuo nesėkmių, bet mokyti (patiems mokytis su vaiku) jas įveikti. Šiomis mintimis buvo pasidalinta su pirmokų šeimomis bendrame tėvų susirinkime. Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė į tėvų susirinkimą pasikvietė pagalbos mokiniui specialistus (logopedą, specialųjį pedagogą, socialinį pedagogą), kurie trumpai pristatė savo vykdomas veiklas.

Klausimas pamąstymui: „Ar tam, kad mokykloje vaikas jaustųsi laimingas, pakanka gero mokytojo ir puikių vaiko gabumų?“

Linkime per vasarą smagiai pailsėti, rudenį lauksime sugrįžtančių.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

Papurgalvė vaikystė čia lieka,
Pilnos juoko be rūpesčių dienos.
Ves į ateitį kelias ne vienas –
Te šviesus, pats tiesiausias jiems driekias!

Paskutinę pavasario dieną gražus Širvintų pradinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų būrys atsisveikino su priešmokykline grupe ir džiaugsmingai žengė pirmą žingsnį į rudenį prasidėsiantį mokyklinį gyvenimą.

Vaikai susirinko į šventiškai papuoštą klasę, į paskutinę pamokėlę. Norėjome visiems parodyti, kokie mes jau dideli – paaugę ne tik ūgiu, bet ir savo žiniomis bei darbais. Visi kartu prisiminėme, ką šiuos metus veikėme – mokėmės ne tik skaičiuoti, skaityti, rašyti, bet ir bendrauti, būti kartu, suprasti vienas kitą, kartu džiaugtis ir kartu liūdėti.

Priešmokyklinis amžius yra pats judriausias tarpsnis žmogaus gyvenime, todėl priešmokyklinukams reikia labai įvairios veiklos. Visi mokykloje vykę renginiai labai domino šešiamečius, visuose vaikučiai noriai ir aktyviai dalyvavo: dainavo, šoko, kūrybiniais darbeliais puošė mokyklą. Būsimieji pirmokai aplankė ne vieną spektaklį, klausėsi ne vieno koncerto ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Tėveliams surengė rudenėlio šventę „Mįslių rudenėlis“, šeimos šventę „Graži mūsų šeimynėlė“; minėdami Pasaulinę poezijos dieną Širvintų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje – poezijos šventę „Turiu knygelę tarytum gėlę“. Ruošdamiesi Šiaurės šalių bibliotekų savaitei, priešmokyklinio ugdymo vaikai Širvintų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje surengė tapybos darbų parodą „Visų balčiausias tavo rytas pienu prausias“. Priešmokyklinukai dalyvavo respublikinėje kūrybinių dailės darbų parodoje „Žiemos dėlionė“. Visą vasario mėnesį šešiamečiai dalyvavo tęstiniame mokyklos sveikos gyvensenos projekte „Sportas, judėjimas, sveikata“: kartu su tėveliais surengė kūrybinių darbų parodą „Ką darau, kad būčiau sveikas?“, klasėje kolektyviai kūrė plakatą „Mokausi gyventi sveikai“, su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Asta Žukauskiene pagamino lankstinuką „Dantukų priežiūra“, klausė ir aptarė mokytojos perskaitytus literatūros kūrinius bei animacinius filmukus apie švarą ir sveikatą, mokėsi rytinės mankštos pratimų ir labai gražiai įsijungė į mokinukų būrį dalyvaudami mokyklos sporto šventėje „Mažoji spartakiada“. Buvo vieni aktyviausių, smalsiausių mokykloje esančio gyvojo kampelio lankytojai.

Vaikučius džiugino ir didelė, knygų turtinga mokyklos biblioteka, kurią priešmokyklinukai lankė kiekvieną savaitę. Taip ugdėme meilę knygai. Žiūrėjome mokomuosius filmukus, žaisdami kompiuterinius žaidimus, mokėmės matematikos, lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo. Tai ypač motyvavo vaikus. Dalyvavome V. V. Landsbergio knygų „Kiškis Pranciškus be abejo“ bei „Arklio Dominyko meilė“ pristatymuose, surengėme šių knygų iliustracijų parodas. Džiaugėmės už šį rimtą darbą gautomis bibliotekininkės Irenos Kaziukėnaitės padėkomis. Kiekvieną dieną mėgavomės didele sporto sale.

Atsisveikinimo proga mokytoja savo ugdytiniams suorganizavo kelionę į Kernavę. Vaikučiai dalyvavo edukacinėje pamokėlėje „Kaip žmonės gyveno senovėje“, susipažino su skulptoriaus H. Orakausko kūryba, žaidė skulptoriaus įrengtame žaidimų kiemelyje, pasižvalgė po Kernavės piliakalnius. Tai tik dalelė kraičio, kurį priešmokyklinukai sukaupė per šiuos metus.

Paskutinės pamokėlės netradicinės užduotys jau kvepėjo vasara: eiliuoti matematikos uždaviniai; nuskintuose ramunėlės žiedlapiuose reikėjo perskaityti žodelius; užrištomis akimis atpažinti mamą iš balso ir ją surasti; iš eiliuoto apibūdinimo suprasti, apie kokį gyvūną kalbama ir pan. Mokytojai Daliai vaikai padovanojo po savo nuotaikingą portretą, kad nepamirštų, kad suprastų – būryje buvo gera mokytis ir žaisti.

Kaip ir visi daug dirbantys žmonės, taip ir vaikučiai nusipelnė poilsio, atostogų – vasarėlė jau už lango. Mokytoja dėkojo vaikams už gerumą, meilumą, šypsenas, už puikiai atliktus darbus, sveikino baigus priešmokyklinio ugdymo programą, įteikė kiekvienam medalį ir atminimo dovanėlę – kompaktinį diską su nuotraukomis.

Tėveliams mokytoja dėkojo už nuoširdumą, paprastumą, rūpestį, pagalbą, supratingumą, malonų bendravimą ir gerą žodį, už tai, kad patikėjo jai patį brangiausią turtą – savo vaiką.

„Pailsėkite per vasarą, atgaukite jėgas, pasisemkite vėl kantrybės ir ištvermės, kad rugsėjį ant slenksčio pamatę su džiugesiu akyse ir maloniu jauduliu širdyje atvestumėte savo atžalėlę į pirmąją klasę“, linkėjo mokytoja Dalia. Šalia mokyklos tekančiame upelyje visi kartu paleido spalvotus balionus, kuriuose paslėpė ant lapelio užrašytas savo svajones. Reikės daug atkaklumo, nuoširdaus darbo, kad jos išsipildytų.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Dalia Katinienė