Mokyklos projektas

Spalio 7 dieną mūsų mokyklos mokiniai keliavo į „Atžalyno“ progimnazijos aktų salę. Vykdant mokyklos projektą, visi mokiniai, mokytojai buvo pakviesti į netradicinę muzikos pamoką. Skambėjo Nikolo Paganinio (Niccolò Paganini – XIX a. italų smuikininkas, altininkas, gitaristas ir kompozitorius) kūryba.

Koncertavo profesionalus smuikininkas, dirigentas, dėstytojas, buvęs Kauno kamerinio orkestro steigėjas Gediminas Dalinkevičius. Smuikininkui talkino gitaristas. Savotiškas renginio bilietas – kompaktinis diskas su klausytos muzikos įrašu. Mokiniai mokėsi vertinti estetines muzikos raiškos formas, buvo skantami suvokti, kad norint sukurti – reikalingi įgūdžiai, tradicijos. Mokiniai galėjo geriau pažinti pačią muziką, aktyviai dalyvavo daugeliui neįprastame kultūrinės raiškos procese.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

Integruoto ugdymo diena 2-ose klasėse

Spalio 4 d. minima Pasaulinė gyvūnų diena. Gyvūnų pažinimo ir globos papročiai visada buvo lietuvių gyvenime ir kultūroje. Gyvūnai yra mūsų draugai, pagalbininkai ir šeimos nariai. Pasaulinės gyvūnų dienos misija – pagerbti visus gyvūnus bei žmonijos ir gyvūnijos tamprų ryšį, padėkoti gyvūnams už jų didžiulę svarbą žmonių gyvenime.

Spalio 6 d. mokykloje sukvietėme visus antrokus ir jų tėvelius paminėti šią dieną. Mes, mokytojos, žinojome, kad dažnas mokinys turi namuose augintinį. Jei ir neturi, tai abejingo gyvūnams tikrai neradome nė vieno mokinio.

Pirmiausia surengėme mokinių augintinių nuotraukų parodą. Išties įspūdingų kadrų ir pasakojimų sulaukėme iš savo mokinių! Apžiūrėję nuotraukas visi antrokai sugūžėjo į klases. Ten jų laukė mokytojų paruoštos užduotys.

2a ir 2c klasės mokiniai kūno kultūros pamokoje pavirto „kiškučiais“ ir atliko mankštos pratimus imituodami įvairius gyvūnus, žaidė žaidimą „Uodega“. 2b klasės mergaitės Augustė Armanavičiūtė ir Augustė Pakalnytė pristatė trumpus projektus. Augustė A. kalbėjo apie Bengalijos kates, Augustė P. – apie arklius. 2d klasės mokinys Armandas pristatė paties padarytą knygutę apie savo augintinę.

Visi antrokai savo klasėse pasakojo draugams, kaip namuose atsirado augintiniai, kokia jų priežiūra, kokias išdaigas yra iškrėtę. Mokiniai demonstravo atsineštas knygeles, žurnalus apie gyvūnus. Pasakojimai apie gyvūnus netilo ir pertraukų metu. Mokiniai daug sužinojo apie gyvūnų priežiūrą, jų maitinimą ir laikymą namuose.

Matematikos pamokose mokiniai sudarinėjo diagramas. Išaiškėjo, kad daugiausia vaikai augina šuniukus. Bet tikrai ne vienas turi katę, žiurkėną, triušį. Paminėtos benamės katės, šunys sukėlė diskusiją „Ką daryti, kad benamių gyvūnų mažėtų?“. Mokiniai siūlė daugybę variantų. Nutarėme, kad žmogus atsakingas už gyvūnus ir savo elgesį su jais.

Integruoto ugdymo diena vaikams patiko. Meilė gyvūnams, rūpinimasis jais ugdo mokinių rūpestingumą, atsakomybę, atjautą. Esame dėkingos tėveliams už nuotraukas, įdomias knygas ir pagalbą vaikams, ruošiantis šiai dienai.

Mokytojų Adelės, Živilės ir Rasos mintis užrašė vyr. mokytoja Lena Ivanauskienė

Nuaidėjo, nušurmuliavo dar viena šventė mokykloje – Mokytojo diena. Taip jau įprasta, kad mokytojai tą dieną šventiškai pasipuošia, daugiau šypsosi, stengiasi nepaskęsti sveikinimo žodžių jūroje...

Grupė Širvintų pradinės mokyklos mokytojų jau šventės išvakarėse apsilankė Vilniuje, Valdovų rūmuose. Grožėjosi nuostabia gobelenų paroda, sužinojo naujų Lietuvos istorijos faktų, tiesiog puikiai praleido darbo dienos popietę.

Šventės dieną mokykloje visų klasės mokytojų darbo vietas užėmė Lauryno-Stuokos Gucevičiaus gimnazijos ketvirtokai. Tai puikus išbandymas pradinukams ir abiturientams. Dėkojame gimnazijos vadovams, mokytojams ir 32 ketvirtokams už puikiai atliktą darbą, pravestas trečią ir ketvirtą pamokas.

Norime padėkoti pradinukų ketvirtokų mokytojoms Aušrai, Lenai, Gitai, Vitalijai, jų mokiniams už eilėraščius, dainas, šokį (mokytoja Raminta), dovanėles; mokinių tėveliams už sveikinimo žodžius. Mokyklos tarybai tariame ačiū už siurprizą – sveikuolių vaišes ir simbolinę dovanėlę (kiekvienam asmeniškai) bei pasveikinimo žodžius. Padėkos žodžius norime ištarti mokyklos virėjoms už šventinį pietų stalo papuošimą.

Šimtai mokinių už žinias jums dėkos,
Tiesos spindulių jūsų žvilgsny ieškos.
Ir meilė vaikų jums žiedais sužydės,
Nes bejėgė šalna prieš gerumą širdies...

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

Moksliniais tyrimais įrodyta fizinio aktyvumo nauda sveikatai, tačiau dėl šiuolaikinio gyvenimo būdo dažnai ji pamirštama. Mokiniai praranda norą būti fiziškai aktyvūs, jiems trūksta motyvacijos. To išvengti padeda įdomesnės, įvairesnės, kūrybiškesnės, mokinių norą tobulėti skatinančios kūno kultūros pamokos ir šiuolaikiški ugdymo metodai.

Rugsėjo mėn. 29 d. – spalio mėn. 3 d. mokykloje vyko akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“. Tai Lietuvos mokyklų bendruomenių savaitinė akcija, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo svarbą, asmeninę atsakomybę už savo sveikatą. Akcijos metu mokiniai ir mokytojos mankštinosi (ketvirtokai, antrokai), šoko pertraukų metu (trečiokai), pristatė kūrybinius darbus (pirmokai bei visi norintys) ir dalyvaus Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame kūrybinių darbų konkurse „Esu sveikas ir stiprus", aktyviai leido pertraukas mokyklos kieme, atsakingiau vėdino savo klases. Visi mokyklos mokiniai dalyvauja ES projektų „Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose“ ir „Pienas vaikams“ programose.

Spalio 3 dieną visa mokyklos bendruomenė dalyvavo projekto „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“ Europos judėjimo savaitės bėgime. Projekto tikslas – pritraukti kuo daugiau vaikų ir jaunimo, tėvų ir pedagogų dalyvauti Europos judėjimo savaitės renginiuose visoje Lietuvoje rugsėjo 29 – spalio 5 dienomis. Vienas iš uždavinių – skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti, domėtis sveika gyvensena. Bėgimu nesiekiama išsiaiškinti greičiausio sportininko, svarbu, kad kuo daugiau žmonių įveiktų siūlomus atstumus. Mūsų mokiniai bėgo 500 metrų aplink šalia mokyklos esantį tvenkinį. Dėkojame aktyviausiems tėveliams, kurie kartu su savo vaikais dalyvavo bėgime.

2014 metų spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais visi mokyklos mokiniai ir priešmokyklinės grupės ugdytiniai lankys Širvintų miesto plaukimo baseine organizuotas plaukimo – grūdinimo pamokas. Ši projektinė veikla vyks bendradarbiaujant su Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, su Širvintų rajono savivaldybe ir Širvintų sporto mokykla.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

paskaita pirmų klasių mokinių tėvams

Rugsėjo 16 dieną su gausiai susirinkusiais pirmokų tėvais susitiko Širvintų rajono Švietimo centro neformaliojo ugdymo organizatorė Daiva Chadusevičienė. Lektorę skaityti paskaitą „Ar lengva būti tėvu XXI amžiuje?“ pakvietė pirmų klasių mokytojos. Ji pasitelkdama pavyzdžius iš asmeninės patirties, apžvelgė būdingiausias klaidas, kurias daro tėvai, siekdami, kad jų vaikai mokykloje patirtų sėkmę. D. Chadusevičienė pažymėjo, kad suaugusieji dažnai klysta, mėgindami savo atžalas apsaugoti nuo visų įsivaizduojamų pavojų. Vaikai turi gyventi realų gyvenimą, patirdami ir skaudžių išgyvenimų: noras įlipti į medį ne visada baigiasi sėkme, tačiau tik tokiu būdu įgyjamas patyrimas. Girdami ir apdovanodami vaiką bilietu į kiną už jo atlikto testo aukščiausią įvertinimą, nepamirškime rasti švelnų, padrąsinantį žodį ir tada, kai vaikui nepavyko atlikti užduoties tam pačiam, aukščiausiam įvertinimui.

Lektorė Daiva pasiūlė vienam iš tėvelių praktiškai išbandyti, kaip veikia vaiko bandymų ir pastangų nuvertinimas ar neigimas net menkiausiai suklydus ir kaip – nuoširdus, skatinantis pritarimas kad ir menkiausiam teigiamam poslinkiui. Kiti salėje buvę tėvai turėjo „parodyti“ nepasitenkinimą klystant ir pritarimą – veikiant teisingai. Užduotį atlikęs tėvelis išsakė nuomonę, ką nesėkmės atveju jaučia kiekvienas vaikas: „Man taip nuoširdžiai norėjosi viską labai gerai padaryti, ir aš jaučiausi suglumęs, kai negalėjau iš karto teisingai atlikti užduoties, o salėje sėdintys tėvai į mano pastangas pasitaisyti nekreipė dėmesio ir man nepadėjo“.

Mokinių tėvams buvo išdalinti atvirukai, kurių vienoje pusėje tėveliai turėjo užrašyti, ko jie norėtų, kad jų vaikai išmoktų, išsiugdytų per šiuos mokslo metus besimokydami pirmoje klasėje, o antroje atviruko pusėje – kaip patys tėveliai prisidės prie to, kad jų atžalos numatytus uždavinius pasiektų. Tai, anot lektorės, planas tėveliams visiems mokslo metams...

Turėdami pačių sukurtą mokymosi planą savo vaikams ir sau, mokinių tėveliai tęsė pokalbį su mokytojomis klasėse. Nuoširdus ačiū Širvintų rajono Švietimo centro neformaliojo ugdymo organizatorei Daivai Chadusevičienei už naudingus patarimus bei malonų, šiltą ir įtaigų bendravimą.

Mokytoja metodininkė Svetlana Paliukėnienė
Renginio akimirkas fotografavo vyresnioji mokytoja Dalia Vinslauskienė

Kadaise, 1236 metais, Saulės žemėje (netoli dabartinių Šiaulių) rugsėjo 22 d. įvyko Saulės mūšis, kurio metu susivienijusios baltų gentys, vedamos žemaičių kunigaikščio Vykinto, sumušė užpuolikus kalavijuočius ir šitaip atrėmė pirmąjį popiežiaus Grigaliaus IX siųstą kryžiaus žygį prieš Lietuvą ir kaimynines gentis.

Šiai svarbiai pergalei pažymėti 2000 metais Lietuvos ir Latvijos seimai rugsėjo 22 dieną paskelbė Baltų vienybės diena, kuri Lietuvoje tapo viena iš atmintinų dienų, o Latvijoje netgi valstybine švente.

Minint Baltų vienybės dieną, Širvintų pradinės mokyklos 3b klasės baltų genčių palikuonys pradėjo renginiu „Mes Baltai“. Nuskambėjo Antano Baranausko daina „Giedu giesmelę“ ir pateikta darbų paroda „Lietuvos pilys“. Mokyklos kiemelyje ši paroda buvo pristatyta visai mokyklos bendruomenei. Mokytojų kambaryje mokiniai ištiesė lininį rankšluostį ir ant jo sudėjo saulės ženklą su užrašu RUDENS LYGĖ.

Vėliau šventės paminėjimas vyko Užušilių kaime Ingridos ir Artūro Barauskų sodyboje. Šventės pradžioje, kiekvienas mokinys pristatė savo nupieštą pilį, pasakojo kuo ji svarbi Lietuvai ir jos žmonėms. Išklausę draugų pasakojimų, mokiniai kartu su tėveliais išdėliojo Saulės ir Mėnulio simbolius. Aplinkui juos mokiniai ratavo ratelius ir šoko lietuvių liaudies šokius. Vėliau buvo užkurtas laužas. Sustoję ratu mokiniai dainavo lietuvių liaudies dainas ir klausėsi mokytojos Rūtos pasakojimo apie rudens Lygę. Mokiniai sužinojo, kad rugsėjo 22 diena rudens Lyge vadinama todėl, kad tądien visame Žemės rutulyje diena ir naktis trunka vienodai. Senovės lietuviai, kaip ir jų protėvių protėviai, šią dieną džiaugdavosi derliumi, dėkodavo už jį, aukodami aukas ir degdami ugnis atsisveikindavo su žiemos poilsio iškeliaujančia saule.

Labai svarbus šventės akcentas – vaišės. Juro mama Ingrida suskubo vaišinti ant laužo išvirta vištienos sriuba. Ji buvo tokia gardi, kad galėjai pirštus apsilaižyti. Vėliau ant laužo visiems iškepė dešrelių. Užsigardinome Dominyko ir Dagnės mamų keptais pyragais ir Dovilės tėčio Rimo keptais vafliais. Šventės pabaiga buvo audringiausia. Juro mama išvirė bulvių ir reikėjo jas rankomis nulupti. Greičiausieji buvo apdovanoti saldžiais prizais, o kiekvienas dalyvis gavo pasmaguriauti ledų.

Kartu su klasės bendruomene šventėme labai prasmingą šventę. Už šiltą ir jaukų priėmimą visi esame dėkingi Juro mamai Ingridai ir tėčiui Artūrui, už saldžiuosius pyragus mokinių mamoms ir tėčiui.

Širvintų pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Rūta Tamašauskienė