SU ŠV. VELYKOM!

Meilė negimsta iš baimės: veikiau priešingai, meilė išsklaido baimę. Ir padėka nepagimdo meilės: tai būtų tik tikros meilės imitacija.

Meilė pražysta tik dosnaus dalijimosi, dovanojančio dialogo dvasioje: kai stovi priešais asmenį, kuris pilnai tau save dovanoja, ir taip kviečia tave atsiliepti apkabinant jį, atiduoti save vardan kito.

Meilė – tai laisvas ir neieškantis sau naudos atsakas. (Kard. Gianfranco Ravasi).

 

 

 Mokyklos bendruomenę ir visus, paskaičiusius šią žinutę, sveikina Širvintų pradinės mokyklos administracija.

Velykų medį Jums dovanoja trečių klasių mokiniai ir mokytojos.

Tikriausiai visoje planetoje nerastumėm vaiko, kuris nemėgtų žaisti, šokti. Jau penkti metai mokykloje veikia tautinių šokių kolektyvas „Upeliukas“. Šokių būrelis – vienas iš populiariausių mokykloje. Jį kasmet, skirtingomis valandomis, lanko virš penkiasdešimt vaikų. Jie mielai šoka ne tik liaudies ratelius ir šokius , bet ir žaidžia įvairius apeiginius žaidimus, atlieka folklorinius šokius. Būrelio tikslas yra ugdyti judesio ir sceninę kultūrą bei šokio estetikos pagrindus. Puoselėjant liaudies tradicijas, gilinti supratimą apie liaudies šokį, tobulinti repertuarą. Užsiėmimų metu vaikai mokosi liaudies šokio žingsnių technikos, išmoksta kūrybingai juos panaudoti, bendrauti poroje. Kiekvienos repeticijos metu mokiniai įgyja naujos šokio patirties, per šokį patenkina prigimtinį poreikį judėti, taip pat aptaria, kaip jiems sekėsi, ko dar reikės pasimokyti. Vaikai gilinasi į liaudies kultūros palikimą, puoselėja kultūros paveldo tradicijas.

Kolektyvas daug koncertuoja miesto šventėse ir rajoniniuose renginiuose. „Upeliuko“ šokėjai dalyvaus šių metų Respublikinėje dainų šventėje (jau antroje). 2012 m. dalyvavo respublikinėje moksleivių dainų šventėje. Kiekvieną pavasarį šokėjai pristato programą mokyklos bendruomenei. Kovo pabaigoje tradiciškai pakvietė visus tėvelius, šeimos narius, draugus į šventinį pavasario koncertą. Valandos trukmės koncerte šoko 1-4 klasių mokiniai. Daugiausia šokių atliko „Upeliuko“ senbuviai – ketvirtokai. Jie sušoko ypač pamėgtus šokius iš praeitos Respublikinės dainų šventės repertuaro – „Kačiukai“, „Laikrodukas“, „Dainuok, sesute“. Ketvirtokams tai – savotiškas atsisveikinimo koncertas, nes jie po poros mėnesių baigs pradinę mokyklą. Mažieji „upeliukai“ palaikė vyresniuosius draugus plodami arba šokdami kartu („Suktinį“). Pirmokai sušoko „O pa pą“, antrokai – „Žilvitį“, „Petkevičiaus polkutę“. Baigiant koncertą, visi smagiai trypė „Vakaruškas“. Ketvirtokės paruošė siurprizą – pateikė savo sukurtą „Klounų šokį“.

Vyresnioji šokių mokytoja Raminta Maslinskienė

Mokyklos BMT3 komanda, kurią sudarė pradinių klasių mokytojos metodininkės: Aušra Lebedevienė, Svetlana Paliukėnienė, Lena Vaitkūnienė bei pradinių klasių vyresnioji mokytoja Živilė Lisauskienė, siekdama išsikelto tikslo – gerinti mokinių skaitymo motyvaciją – vykdė ilgalaikį projektą „Skaitau ir augu“. Lapkričio 7 dieną projekto komanda seminaro metu pasidalijo patirtimi, kurią įgijo su mokiniais dalyvaudamos projekte. Šio seminaro metu paskatino rajono pradinio ugdymo mokytojus ieškoti kuo įvairesnių būdų, kurie paskatintų mokinius skaityti.

Mokinių pavasario atostogų metu, balandžio 15 dieną, Širvintų rajono švietimo centre, seminaro „Mokinių grožinės literatūros skaitymo motyvacijos skatinimas pradiniame ugdyme“ antroje dalyje ne tik BMT3 komanda, bet ir daugelis kitų pradinių klasių mokytojų, dalijosi gerąja darbo patirtimi. Buvo pasakojama, kokiomis veiklomis, kokiais būdais ar metodais mokytojos skatino mokinių motyvaciją skaityti grožinę literatūrą.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė N. Miliauskaitė pranešime „Apie knygas kitaip“ pasakojo, kaip stengėsi sudominti mokinius pristatydama pasaulyje pačią pirmąją, pačią mažiausią, didžiausią, brangiausią knygas. Pateikė pavyzdžių, kaip senas, nenaudojamas knygas, pačių knygų nesunaikinus, galima panaudoti dailės ir technologijų pamokose lankstiniams. Mokytoja metodininkė R. Savickienė ir vyresnioji mokytoja L. Miliukienė pasakojo apie prasmingą bendradarbiavimą su mokyklos ir miesto vaikų bibliotekomis, pristatė, kokiuose renginiuose, konkursuose, susijusiuose su skaitymu, dalyvavo jų mokiniai bei, kaip sekėsi paraginti mokinių tėvelius skaityti kartu su savo vaiku. Šių mokytojų visa veikla pavadinta „Knyga – minčių lobynas“. Pranešimu „Imkit mane ir skaitykit“ mokytoja metodininkė R.Tamašauskienė perteikė gilias, prasmingas žymių žmonių mintis apie knygas bei jų skaitymą. Mokytoja nupasakojo, kokiose šventėse bei renginiuose dalyvavo su savo mokiniais. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos Kernavės J. Šiaučiūno pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji mokytoja A. Jurkevičienė skaitė pranešimą „Augu su knyga“. Mokytoja pasakojo, kaip fiksuojamos ir pristatomos mokinių perskaitytos knygos. Mokykloje buvo surengtos įvairių knygų parodos: seniausių, šeimos mėgstamiausių, mokinių pagamintų. Mokytojos metodininkės L. Vaitkūnienė ir A. Lebedevienė pristatė rekomenduojamų 3 klasėje perskaityti knygų sąrašą ir kiek knygų reikėtų perskaityti mokiniui, siekiančiam tam tikro mokymosi lygio. Mokytoja L. Vaitkūnienė pristatė Poezijos dieną, kurios metu eiles vaikams skaitė, deklamavo mokinių tėveliai. Savo pranešimą mokytojos pavadino „Grožinės literatūros skaitymo skatinimo būdai“. Kaip įdomiau surengti perskaitytų knygų pristatymus, pasakojo mokytoja metodininkė S. Paliukėnienė. Pranešimu „Perskaitytos knygos aptarimas kitaip“ mokytoja nupasakojo, kokias užduotis mokiniams teko atlikti, kai visi klasės mokiniai ir mokytoja perskaitė knygas V.V. Landsbergio „Obuolių pasakos“ bei Marijos Gripės „Elvi, Elvi!“. Taip pat mokytoja pristatė kartu su mokiniais sudarytą stalo žaidimą apie knygas. Pradinių klasių mokytojos metodininkės G. Bakasėnienės ir vyresniosios mokytojos V. Šapurienės pranešimo „Ir knyga mane augina“ tikslas – pristatyti naujas skaitymo galimybes ir būdus, kaip skaitymą padaryti patrauklesniu. Šios mokytojos kartu su mokiniais lankėsi vaikų bibliotekose, suorganizavo literatūrinių personažų – lėlių parodą „Mane pasiuvo vaikas“, rinko vaikų metų knygą, išvykos metu Vilniuje lankėsi amatų dirbtuvėlėse. Ten rišo ir gamino savo knygutes. Gražių minčių apie skaitantį vaiką pateikė vyresnioji pradinių klasių mokytoja R. Žygienė. Vyresnioji pradinių klasių mokytoja A. Gelažunienė pristatė, kokiais būdais ir veiklomis skatina pirmų klasių mokinius skaityti knygeles. Supažindino mokinius su mokyklos ir miesto vaikų bibliotekomis ir sėkmingai su jomis bendradarbiauja. Mokytojos klasėse įvairiai fiksuoja mokinių perskaitytas knygas: „augina medžius“, spalvina langelius. Šių mokytojų pranešimas - „Augu skaitydamas“. „Augu su pasaka“ – taip buvo pavadintas vyresniųjų pradinių klasių mokytojų L. Ivanauskienės ir Ž. Lisauskienės pranešimas. „Pasakos – tai bendravimo ir ugdymo priemonė“ – įžvelgė mokytojos. Jos pristatė veiklas su pirmų klasių mokiniais: įvairių pasakų tylųjį skaitymą klasėje, lietuvių kalbos pamokoje taikytą aktyvaus mokymo metodą viktoriną „Mes iš pasakų“, senosios animacijos pasakų žiūrėjimą ir aptarimą, mokinių pasakų skaitymą namuose su artimaisiais. Mokytojos džiaugėsi, kad mielai projektinėje veikloje dalyvavo ir kai kurie tėveliai. Jie su savo vaikais kartu skaitė pasakas ir pildė pasakėlių skaitymo lapus. Skaitymas kartu – tai natūrali bendravimo priemonė. Pasakos įvairiapusiškai veikia vaiko raidą, nes jos ugdo, auklėja ir moko.

Skaityti pranešimai suteikė galimybę pasisemti naujų idėjų, žinių, kaip pradiniame ugdyme mokinius motyvuoti skaityti grožinę literatūrą. Mokytojos pritartų poetės Violetos Palčinskaitės žodžiams „Niekada nepatikėsiu, kad elektroninė erdvė gali pakeisti knygą“.

Dėkojame Širvintų rajono švietimo centro kolektyvui už bendradarbiavimą.

Širvintų pradinės mokyklos BMT3 komandos narė Živilė Lisauskienė

Pavasario atostogas mokyklos komandos „Dantukai sveikuoliukai“ nariams teko nutraukti. Balandžio 16 dieną mokytojos Nijolės Miliauskaitės iniciatyva su komandos nariais susitiko: Virginijus Lukša, Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresnysis inspektorius ir Vilniaus apskrities VPK Širvintų rajono PK Viešosios policijos skyriaus kelių policijos grupės specialistas Zilbertas Šotlandas bei vyresnysis specialistas Andrius Petrauskas.

Minėtų tarnybų specialistai aptarė su mokiniais žmogaus saugos klausimus, atliko praktines užduotis. Dėkojame Širvintų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Širvintų rajono PK vadovams, kolektyvams už bendradarbiavimą ir pagalbą mūsų komandai.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

Šiuolaikiniame pasaulyje lieka vis mažiau pastovių dalykų. Tai kelia naujus reikalavimus ne tik mums, pedagogams, bet ir visai švietimo sistemai. Kad galėtume nuolat mokytis ir mokyti kitus bei įgyvendinti savo siekius, mums reikia bendradarbiauti, mums reikia vieniems kitų – mokiniams, jų tėvams, bendruomenės nariams. Turime patys išmokti pasitikėti savo idėjomis ir nebijoti jas įgyvendinti. Taip trečiųjų klasių mokytojoms Aušrai Lebedevienei, Lenai Vaitkūnienei, Gitai Bakasėnienei, Vitalijai Šapurienei kilo mintis su savo mokiniais parašyti ir iliustruoti „Draugystės knygą“. Jau pradinukai linkę vertinti tai, kas vyksta aplinkui, formuoti savo tolesnio gyvenimo pažiūras. Kita vertus, jie siekia tapti suaugusiais žmonėmis, turėti savo nuomonę, ją išsakyti. Vadinasi, labai palankus metas su vaiku kalbėtis ne tik apie jo teises, bet ir apie pareigas.

Savaitės BE PATYČIŲ 2014, kovo 24-28 dienomis, minėta idėja buvo įgyvendinta. Veiklos tikslas – skatinti pačius moksleivius aktyviau dalyvauti ieškant atsakymo – kas yra draugas, draugystė. Visi džiaugiamės pasiektu rezultatu. Tikimės, kad trečiokų „Draugystė knyga“ taps mėgstama mokyklos bibliotekos knyga. Paskaitykite patys ir suprasite, kad nemeluojame. Dėkojame tėveliams už puikų savo vaikų auklėjimą, mokytojams – už gebėjimą įžiebti kūrybos kibirkštis mokinių širdelėse.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

Šių metų balandžio 9 dieną Širvintų kultūros centre koncertavo Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“. Čia buvo rodomas Tarmių metams sukurtas muzikinis spektaklis „Lietuva tarmiškai“. Tai smagi ir nepaprastai įdomi muzikinė kelionė per penkis Lietuvos etnografinius regionus – Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją, Mažąją Lietuvą ir Žemaitiją. Teatralizuotame vaidinime kiekvienas regionas pristatomas atskirai, originaliai ir, be abejo, tarmiškai – su tam kraštui būdingais papročiais ir tradicijomis, geriausiais liaudies šokiais ir dainomis. Šeimyniškai jaukiam ir nuoširdžiai smagiam spektakliui dirigavo Gaspadinė (Loreta Sungailienė) ir Gaspadorius (Stanislovas Kavaliauskas). Į baigiamąją spektaklio dalį ansamblio meno vadovas, kompozitorius, muzikinės idėjos autorius – Giedrius Svilainis, pakvietė pasirodyti mokyklos vaikų folklorinį ansamblį „Želmenėliai“. Ansamblio vaikams ir vadovei – tai didelis iššūkis, tad jie labai jaudinosi. Po spektaklio, vienas iš „Lietuvos“ ansamblio dalyvių, dėkodamas vaikams sakė, jog prisimins šį pasirodymą ir nusifotografavo bendroje nuotraukoje.

Įspūdinga muzikaliai tarmiška kelionė per penkis šalies regionus kiekvienam žiūrovui leido pajausti, kokia graži, turtinga ir nepakartojama yra mūsų Lietuva. Esame dėkingi už šiltą bendravimą, ir už kvietimą dalyvauti spektaklyje Gerb. Giedriui Svilainiui. Linkime „Lietuvos“ ansamblio dalyviams smagių dainų ir trankių šokių. Nekantriai laukiame atvykstant su koncertine programa į Širvintų pradinę mokyklą gegužės 16 dieną.

Rūta Tamašauskienė, Širvintų pradinės mokyklos vaikų folklorinio ansamblio „Želmenėliai“ vadovė

Integruoto ugdymo diena ketvirtų klasių grupėje

Oi, kaip greitai bėga laikas,
Jaučia tai kiekvienas vaikas.
Ir pirmokas, ir antrokas,
O labiausiai ketvirtokas...

Balandžio 4 dieną, kaip ir kiekvieną pavasarį, trečių klasių mokiniai ir jų mokytojos Aušra Lebedevienė, Lena Vaitkūnienė, Gita Bakasėnienė ir Vitalija Šapurienė ketvirtų klasių mokiniams organizavo šventę – penkiasdešimtadienį. Tai – tradicinė šventė, kuriai trečiokai pradėjo ruoštis prieš mėnesį. O darbų buvo išties daug! Reikėjo sukurti scenarijų, išmokti naujų dainų ir eilėraščių, pagaminti kalendorių, kuris padės skaičiuoti likusias dienas mokykloje. O kokia gi šventė be dovanų? Kiekvienas ketvirtokas gavo po laimės sausainėlį ir skirtuką – tvarkaraštį su mokyklos emblema, o ketvirtokų mokytojos, direktorė ir pavaduotojos buvo apdovanotos laimės pasagomis, kurios, tikimės, neš sėkmę nelengvame, bet prasmingame darbe. Džiugu, kad visi trečiokai atsakingai ruošėsi šventei ir nuoširdžiai pasveikino vyresniuosius draugus. Prie šių sveikinimų prisidėjo ir mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Direktorė pasidžiaugė mokinių pasiekimais moksle, kitose veiklose, palinkėjo visiems ryžto ir ištvermės bei įteikė padėkos raštus už laimėtus konkursus.

Tą dieną, iki šventinio koncerto, ketvirtokai su savo mokytojomis, taip pat vykdė įvairias netradicines veiklas. Štai 4a klasės mokiniai (mokytoja Nijolė Miliauskaitė) 50-dienio proga gamino 50 paukščiukų, besiruošiančių išskristi, rašė rašinėlį pagal paveikslėlių seriją „Gera galimybė" apie tai, kaip mokinukas nutarė sudeginti savo diktantų sąsiuvinį ir pratybas, nes bijojo parodyti savo šeimos nariams. Visi kartu aptarė, kaip galėtų pasielgti minėtas mokinukas, jeigu nugalėtų savo baimę. Po ketvirtokų koncerto, suvalgė mokytojos atneštą šventinį pyragą.

4c (mokytoja Virginija Vyšniauskienė), 4d (mokytoja Danguolė Skirmantienė) klasių mokiniai per lietuvių kalbos pamokas kūrė patarles, rinko gražius posakius apie mokyklą, Lietuvą. Per matematikos pamokas sudarinėjo tekstinius uždavinius (mokyklos gyvenimo tema), juos sprendė.

4b klasės mokiniai (mokytoja Svetlana Paliukėnienė) peržiūrėjo visų ketverių mokslo metų įspūdingiausias akimirkas, įamžintas nuotraukose. Dalijosi patirtais išgyvenimais. Rašė rašinius, ką patyrė, ko išmoko pradinėje mokykloje. Įsiklausykime į mokinių mintis:

„Pirmos klasės pradžioje buvo truputį nuobodu, bet vėliau pradėjo sunkėti ir man tai patiko", Jokūbas.
„Aš šioje mokykloje išmokau daug dalykų, net ne viską prisimenu", Martynas.
„Labai greitai prabėgo keturios klasės. Išmokau ir šokti, ir tikrai sportuoti", Lukas.
„Susiradau daug gerų draugų, man mokykla brangi", Laura.
„Man čia labai patinka. Geros mokytojos, trenerės. Maloni ir gera direktorė. Išmokau geriau skaityti, rašyti, skaičiuoti, greitai bėgti, gražias dainas dainuoti", Airida.
„Kiek aš girdėjau, tai apie šią mokyklą vien geri atsiliepimai. Labiausiai man įsiminė: pirmoje klasėje – gaminau gardžius sumuštinius; antroje – vaidinau „Burbulyne"; trečioje – buvau H. Orakausko galerijoje, ten nuostabu! Myliu šią mokyklą, bet eisiu jau į kitą", Miglė.
„Kai atėjau į klasę, man buvo nedrąsu. Po truputį pripratau. Pradėjau lankyti šokių būrelį „Upeliukas". Susipažinau su pirmomis raidėmis, draugais, mokytojais. Pradėjau įsidrąsinti", Adrija.
„Šioje nuostabioje mokykloje aš išmokau skaityti, skaičiuoti, puikiai rašyti, bet negražiai. Kaip sakoma, trūksta tik paukščių pieno", Povilas.
„Mano pirmi metai mokykloje buvo nedrąsūs, nors aš mokyklą žinojau (mama joje dirba). Dabar labai smagu", Ugnė.

4b, 4c, 4d mokiniai sukūrė savo klasės 50-ties dienų, kurias dar praleis mokykloje, kalendorių (užrašė patarles, posakius, piešė ta tema paveikslėlius). Kūrybiniai darbeliai papuošė klases ir ne tik. Taip norime palengvinti mokinių perėjimą į kitą mokymosi etapą. Mokytojų tikslas – ugdyti mokinių darnaus vystymosi gebėjimus ir nuostatas, kad gebėtų prisidėti prie darnaus vystymosi, asmeniškai ir bendruomenėje, vietos mastu (mokytis, veikti, būti, gyventi ir dirbti drauge). Siekiamas rezultatas – kuo švelnesnis adaptacinis periodas Širvintų „Atžalyno" progimnazijos penktose klasėse, Širvintų pradinės mokyklos tradicijų tęstinumas.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

2014 m. vasario mėnesio pabaiga ir kovo mėnuo Širvintų pradinės mokyklos mokiniams pažėrė mokomųjų dalykų konkursų gausą.

Vasario 25 ir 26 d. mokiniai dalyvavo „Kalbų Kengūros 2014" konkurse ir atliko įvairias lietuvių kalbos bei anglų kalbos užduotis. Kovo 6 d. sprendė „Gamtos Kengūros 2014" užduotis. Minėtus konkursus organizavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas. Dabar kantriai laukiame konkursų rezultatų, kurie bus paskelbti gegužės mėnesio pradžioje Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo tinklapyje.

Kovo 5 d. įvyko rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada bei rajono 3 klasių mokinių matematikos žinių konkursas.

Rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados rezultatai:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
 Jokūbas Šilgalys I  Svetlana Paliukėnienė
 Donatas Makačinas I  Danguolė Skirmantienė
 Martynas Valavičius II  Svetlana Paliukėnienė

 
Rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados nugalėtojai 2014 m. balandžio 9 d. dalyvaus matematikos olimpiados respublikos etape. Linkime jiems kuo geriausios sėkmės, ryžto ruošiantis olimpiadai.

Rajono 3 klasių mokinių matematikos žinių konkurso rezultatai:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
 Martynas Jonas Buzys I  Lena Vaitkūnienė
 Paulius Keliotis II  Aušra Lebedevienė
 Kajus Valavičius III  Aušra Lebedevienė


Kovo 12 d. įvyko mokyklos „Raštingiausio trečioko" ir „Raštingiausio ketvirtoko" konkursai. „Raštingiausio trečioko" konkurse dalyvavo 17 mokinių. Dalyvauti rajono „Raštingiausio moksleivio" konkurse darbų vertinimo komisija pasiūlė Neilai Meškutavičiūtei (3a), Aminai Judėnaitei (3c), Kajui Valavičiui (3a), Ivetai Judėnaitei (3b), Aurėjai Sližauskaitei (3b), Viltei Kuosaitei (3a).

„Raštingiausio ketvirtoko" konkurse dalyvavo 8 mokiniai. Į rajono „Raštingiausio moksleivio" konkursą darbų vertinimo komisija delegavo Miglę Dvilevičiūtę (4b), Gabiją Urbonaitę (4d), Gabiją Jurkutę (4d), Andrę Ievą Radzevičiūtę (4a) ir Faustiną Navalinskaitę (4c).

Kovo 20 d. įvyko tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2014". Minėtame konkurse dalyvavo 94 mokyklos mokiniai. Kaip sekėsi krimsti pakankamai sunkius, bet įdomius ir žaismingus matematikos uždavinius, mokiniai sužinos gegužės mėnesio pradžioje. Informaciją jie ras tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra" tinklapyje.

Kovo 25 d. įvyko rajono „Raštingiausio moksleivio" konkursas, kurį rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio iniciatyva organizavo Širvintų rajono švietimo centras. Konkurse dalyvavo 6 trečiokai ir 5 ketvirtokai iš Širvintų pradinės mokyklos.

Rajono „Raštingiausio moksleivio" konkurso rezultatai trečių klasių grupėje:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
 Viltė Kuosaitė I Aušra Lebedevienė
 Kajus Valavičius II Aušra Lebedevienė
 Iveta Judėnaitė II Gita Bakasėnienė
Neila Meškutavičiūtė III Aušra Lebedevienė

 

Rajono „Raštingiausio moksleivio" konkurso rezultatai ketvirtų klasių grupėje:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
Gabija Urbonaitė I Danguolė Skirmantienė
Miglė Dvilevičiūtė II Svetlana Paliukėnienė
Gabija Jurkutė II Danguolė Skirmantienė
Faustina Navalinskaitė III Virginija Vyšniauskienė

 

Džiaugiamės mokyklos mokinių pasiekimais visuose mokomųjų dalykų konkursuose. Labai svarbu, kad dalyvavimas šiuose konkursuose ne tik nugalėtojams, bet ir visiems dalyviams teikia pažinimo džiaugsmą, skatina gilintis į įdomias mokomųjų dalykų paslaptis.

Dėkojame visiems pradinių klasių mokytojams, parengusiems mokinius konkursams, olimpiadoms, dalyvavusiems konkursų vykdymo ir vertinimo darbo grupėse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė