Šiuolaikiniame pasaulyje lieka vis mažiau pastovių dalykų. Tai kelia naujus reikalavimus ne tik mums, pedagogams, bet ir visai švietimo sistemai. Kad galėtume nuolat mokytis ir mokyti kitus bei įgyvendinti savo siekius, mums reikia bendradarbiauti, mums reikia vieniems kitų – mokiniams, jų tėvams, bendruomenės nariams. Turime patys išmokti pasitikėti savo idėjomis ir nebijoti jas įgyvendinti. Taip trečiųjų klasių mokytojoms Aušrai Lebedevienei, Lenai Vaitkūnienei, Gitai Bakasėnienei, Vitalijai Šapurienei kilo mintis su savo mokiniais parašyti ir iliustruoti „Draugystės knygą“. Jau pradinukai linkę vertinti tai, kas vyksta aplinkui, formuoti savo tolesnio gyvenimo pažiūras. Kita vertus, jie siekia tapti suaugusiais žmonėmis, turėti savo nuomonę, ją išsakyti. Vadinasi, labai palankus metas su vaiku kalbėtis ne tik apie jo teises, bet ir apie pareigas.

Savaitės BE PATYČIŲ 2014, kovo 24-28 dienomis, minėta idėja buvo įgyvendinta. Veiklos tikslas – skatinti pačius moksleivius aktyviau dalyvauti ieškant atsakymo – kas yra draugas, draugystė. Visi džiaugiamės pasiektu rezultatu. Tikimės, kad trečiokų „Draugystė knyga“ taps mėgstama mokyklos bibliotekos knyga. Paskaitykite patys ir suprasite, kad nemeluojame. Dėkojame tėveliams už puikų savo vaikų auklėjimą, mokytojams – už gebėjimą įžiebti kūrybos kibirkštis mokinių širdelėse.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

Šių metų balandžio 9 dieną Širvintų kultūros centre koncertavo Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“. Čia buvo rodomas Tarmių metams sukurtas muzikinis spektaklis „Lietuva tarmiškai“. Tai smagi ir nepaprastai įdomi muzikinė kelionė per penkis Lietuvos etnografinius regionus – Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją, Mažąją Lietuvą ir Žemaitiją. Teatralizuotame vaidinime kiekvienas regionas pristatomas atskirai, originaliai ir, be abejo, tarmiškai – su tam kraštui būdingais papročiais ir tradicijomis, geriausiais liaudies šokiais ir dainomis. Šeimyniškai jaukiam ir nuoširdžiai smagiam spektakliui dirigavo Gaspadinė (Loreta Sungailienė) ir Gaspadorius (Stanislovas Kavaliauskas). Į baigiamąją spektaklio dalį ansamblio meno vadovas, kompozitorius, muzikinės idėjos autorius – Giedrius Svilainis, pakvietė pasirodyti mokyklos vaikų folklorinį ansamblį „Želmenėliai“. Ansamblio vaikams ir vadovei – tai didelis iššūkis, tad jie labai jaudinosi. Po spektaklio, vienas iš „Lietuvos“ ansamblio dalyvių, dėkodamas vaikams sakė, jog prisimins šį pasirodymą ir nusifotografavo bendroje nuotraukoje.

Įspūdinga muzikaliai tarmiška kelionė per penkis šalies regionus kiekvienam žiūrovui leido pajausti, kokia graži, turtinga ir nepakartojama yra mūsų Lietuva. Esame dėkingi už šiltą bendravimą, ir už kvietimą dalyvauti spektaklyje Gerb. Giedriui Svilainiui. Linkime „Lietuvos“ ansamblio dalyviams smagių dainų ir trankių šokių. Nekantriai laukiame atvykstant su koncertine programa į Širvintų pradinę mokyklą gegužės 16 dieną.

Rūta Tamašauskienė, Širvintų pradinės mokyklos vaikų folklorinio ansamblio „Želmenėliai“ vadovė

Integruoto ugdymo diena ketvirtų klasių grupėje

Oi, kaip greitai bėga laikas,
Jaučia tai kiekvienas vaikas.
Ir pirmokas, ir antrokas,
O labiausiai ketvirtokas...

Balandžio 4 dieną, kaip ir kiekvieną pavasarį, trečių klasių mokiniai ir jų mokytojos Aušra Lebedevienė, Lena Vaitkūnienė, Gita Bakasėnienė ir Vitalija Šapurienė ketvirtų klasių mokiniams organizavo šventę – penkiasdešimtadienį. Tai – tradicinė šventė, kuriai trečiokai pradėjo ruoštis prieš mėnesį. O darbų buvo išties daug! Reikėjo sukurti scenarijų, išmokti naujų dainų ir eilėraščių, pagaminti kalendorių, kuris padės skaičiuoti likusias dienas mokykloje. O kokia gi šventė be dovanų? Kiekvienas ketvirtokas gavo po laimės sausainėlį ir skirtuką – tvarkaraštį su mokyklos emblema, o ketvirtokų mokytojos, direktorė ir pavaduotojos buvo apdovanotos laimės pasagomis, kurios, tikimės, neš sėkmę nelengvame, bet prasmingame darbe. Džiugu, kad visi trečiokai atsakingai ruošėsi šventei ir nuoširdžiai pasveikino vyresniuosius draugus. Prie šių sveikinimų prisidėjo ir mokyklos direktorė Irena Sližauskienė. Direktorė pasidžiaugė mokinių pasiekimais moksle, kitose veiklose, palinkėjo visiems ryžto ir ištvermės bei įteikė padėkos raštus už laimėtus konkursus.

Tą dieną, iki šventinio koncerto, ketvirtokai su savo mokytojomis, taip pat vykdė įvairias netradicines veiklas. Štai 4a klasės mokiniai (mokytoja Nijolė Miliauskaitė) 50-dienio proga gamino 50 paukščiukų, besiruošiančių išskristi, rašė rašinėlį pagal paveikslėlių seriją „Gera galimybė" apie tai, kaip mokinukas nutarė sudeginti savo diktantų sąsiuvinį ir pratybas, nes bijojo parodyti savo šeimos nariams. Visi kartu aptarė, kaip galėtų pasielgti minėtas mokinukas, jeigu nugalėtų savo baimę. Po ketvirtokų koncerto, suvalgė mokytojos atneštą šventinį pyragą.

4c (mokytoja Virginija Vyšniauskienė), 4d (mokytoja Danguolė Skirmantienė) klasių mokiniai per lietuvių kalbos pamokas kūrė patarles, rinko gražius posakius apie mokyklą, Lietuvą. Per matematikos pamokas sudarinėjo tekstinius uždavinius (mokyklos gyvenimo tema), juos sprendė.

4b klasės mokiniai (mokytoja Svetlana Paliukėnienė) peržiūrėjo visų ketverių mokslo metų įspūdingiausias akimirkas, įamžintas nuotraukose. Dalijosi patirtais išgyvenimais. Rašė rašinius, ką patyrė, ko išmoko pradinėje mokykloje. Įsiklausykime į mokinių mintis:

„Pirmos klasės pradžioje buvo truputį nuobodu, bet vėliau pradėjo sunkėti ir man tai patiko", Jokūbas.
„Aš šioje mokykloje išmokau daug dalykų, net ne viską prisimenu", Martynas.
„Labai greitai prabėgo keturios klasės. Išmokau ir šokti, ir tikrai sportuoti", Lukas.
„Susiradau daug gerų draugų, man mokykla brangi", Laura.
„Man čia labai patinka. Geros mokytojos, trenerės. Maloni ir gera direktorė. Išmokau geriau skaityti, rašyti, skaičiuoti, greitai bėgti, gražias dainas dainuoti", Airida.
„Kiek aš girdėjau, tai apie šią mokyklą vien geri atsiliepimai. Labiausiai man įsiminė: pirmoje klasėje – gaminau gardžius sumuštinius; antroje – vaidinau „Burbulyne"; trečioje – buvau H. Orakausko galerijoje, ten nuostabu! Myliu šią mokyklą, bet eisiu jau į kitą", Miglė.
„Kai atėjau į klasę, man buvo nedrąsu. Po truputį pripratau. Pradėjau lankyti šokių būrelį „Upeliukas". Susipažinau su pirmomis raidėmis, draugais, mokytojais. Pradėjau įsidrąsinti", Adrija.
„Šioje nuostabioje mokykloje aš išmokau skaityti, skaičiuoti, puikiai rašyti, bet negražiai. Kaip sakoma, trūksta tik paukščių pieno", Povilas.
„Mano pirmi metai mokykloje buvo nedrąsūs, nors aš mokyklą žinojau (mama joje dirba). Dabar labai smagu", Ugnė.

4b, 4c, 4d mokiniai sukūrė savo klasės 50-ties dienų, kurias dar praleis mokykloje, kalendorių (užrašė patarles, posakius, piešė ta tema paveikslėlius). Kūrybiniai darbeliai papuošė klases ir ne tik. Taip norime palengvinti mokinių perėjimą į kitą mokymosi etapą. Mokytojų tikslas – ugdyti mokinių darnaus vystymosi gebėjimus ir nuostatas, kad gebėtų prisidėti prie darnaus vystymosi, asmeniškai ir bendruomenėje, vietos mastu (mokytis, veikti, būti, gyventi ir dirbti drauge). Siekiamas rezultatas – kuo švelnesnis adaptacinis periodas Širvintų „Atžalyno" progimnazijos penktose klasėse, Širvintų pradinės mokyklos tradicijų tęstinumas.

Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam švietimui Liuda Bytautienė

2014 m. vasario mėnesio pabaiga ir kovo mėnuo Širvintų pradinės mokyklos mokiniams pažėrė mokomųjų dalykų konkursų gausą.

Vasario 25 ir 26 d. mokiniai dalyvavo „Kalbų Kengūros 2014" konkurse ir atliko įvairias lietuvių kalbos bei anglų kalbos užduotis. Kovo 6 d. sprendė „Gamtos Kengūros 2014" užduotis. Minėtus konkursus organizavo Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas. Dabar kantriai laukiame konkursų rezultatų, kurie bus paskelbti gegužės mėnesio pradžioje Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo tinklapyje.

Kovo 5 d. įvyko rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiada bei rajono 3 klasių mokinių matematikos žinių konkursas.

Rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados rezultatai:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
 Jokūbas Šilgalys I  Svetlana Paliukėnienė
 Donatas Makačinas I  Danguolė Skirmantienė
 Martynas Valavičius II  Svetlana Paliukėnienė

 
Rajono 4-5 klasių mokinių matematikos olimpiados nugalėtojai 2014 m. balandžio 9 d. dalyvaus matematikos olimpiados respublikos etape. Linkime jiems kuo geriausios sėkmės, ryžto ruošiantis olimpiadai.

Rajono 3 klasių mokinių matematikos žinių konkurso rezultatai:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
 Martynas Jonas Buzys I  Lena Vaitkūnienė
 Paulius Keliotis II  Aušra Lebedevienė
 Kajus Valavičius III  Aušra Lebedevienė


Kovo 12 d. įvyko mokyklos „Raštingiausio trečioko" ir „Raštingiausio ketvirtoko" konkursai. „Raštingiausio trečioko" konkurse dalyvavo 17 mokinių. Dalyvauti rajono „Raštingiausio moksleivio" konkurse darbų vertinimo komisija pasiūlė Neilai Meškutavičiūtei (3a), Aminai Judėnaitei (3c), Kajui Valavičiui (3a), Ivetai Judėnaitei (3b), Aurėjai Sližauskaitei (3b), Viltei Kuosaitei (3a).

„Raštingiausio ketvirtoko" konkurse dalyvavo 8 mokiniai. Į rajono „Raštingiausio moksleivio" konkursą darbų vertinimo komisija delegavo Miglę Dvilevičiūtę (4b), Gabiją Urbonaitę (4d), Gabiją Jurkutę (4d), Andrę Ievą Radzevičiūtę (4a) ir Faustiną Navalinskaitę (4c).

Kovo 20 d. įvyko tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2014". Minėtame konkurse dalyvavo 94 mokyklos mokiniai. Kaip sekėsi krimsti pakankamai sunkius, bet įdomius ir žaismingus matematikos uždavinius, mokiniai sužinos gegužės mėnesio pradžioje. Informaciją jie ras tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra" tinklapyje.

Kovo 25 d. įvyko rajono „Raštingiausio moksleivio" konkursas, kurį rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio iniciatyva organizavo Širvintų rajono švietimo centras. Konkurse dalyvavo 6 trečiokai ir 5 ketvirtokai iš Širvintų pradinės mokyklos.

Rajono „Raštingiausio moksleivio" konkurso rezultatai trečių klasių grupėje:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
 Viltė Kuosaitė I Aušra Lebedevienė
 Kajus Valavičius II Aušra Lebedevienė
 Iveta Judėnaitė II Gita Bakasėnienė
Neila Meškutavičiūtė III Aušra Lebedevienė

 

Rajono „Raštingiausio moksleivio" konkurso rezultatai ketvirtų klasių grupėje:

 Mokinio vardas, pavardė Vieta  Klasės mokytojas
Gabija Urbonaitė I Danguolė Skirmantienė
Miglė Dvilevičiūtė II Svetlana Paliukėnienė
Gabija Jurkutė II Danguolė Skirmantienė
Faustina Navalinskaitė III Virginija Vyšniauskienė

 

Džiaugiamės mokyklos mokinių pasiekimais visuose mokomųjų dalykų konkursuose. Labai svarbu, kad dalyvavimas šiuose konkursuose ne tik nugalėtojams, bet ir visiems dalyviams teikia pažinimo džiaugsmą, skatina gilintis į įdomias mokomųjų dalykų paslaptis.

Dėkojame visiems pradinių klasių mokytojams, parengusiems mokinius konkursams, olimpiadoms, dalyvavusiems konkursų vykdymo ir vertinimo darbo grupėse.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė

Pamoka kitaip

Kovo 27 dieną visi mokyklos ketvirtokai dalyvavo netradicinėje pasaulio pažinimo pamokoje apie senovinius žaidimus. Ją vedė viena iš Vikingų kaimo iniciatorių ir įkūrėjų Judita Korsakienė. Kiekvienos klasės mokiniai susipažino su žaidimų istorija, porose išbandė įvairius senovinius stalo žaidimus, entuziastingai atsakinėjo į klausimus. Man, kaip mokytojai ir klasės vadovei, buvo įdomu stebėti mokinių žaidimą, nes žaisdami mokiniai, kaip niekur kitur, itin ryškiai atskleidžia savo individualias savybes, bendravimo su kitais įgūdžius. Šią pamoką teko patirti, kaip keli mokiniai, prisėdę prie vieno žaidimo ilgai neužtrukdavo: jų individualus poreikis – kuo daugiau ir greičiau patirti naujų atradimų. O štai viena santūrių mokinių pora didžiąją dalį pamokos žaidė vieną žaidimą nuo pradžios iki galo neskubėdami, apgalvodami ir bandydami surasti tinkamiausią taktiką žaidimui laimėti. Dauguma klasės mokinių į poras sėdo rinkdamiesi ne porininką, o žaidimą. Tačiau buvo ir taip, kad ... geriau liksiu vienas, nei žaisiu su tuo, su kuriuo galbūt tik šį rytą nedraugiškai susižvalgėme... Pamoka apie senovinius žaidimus buvo įdomi ir naudinga: mokiniai galėjo pasitikrinti, kiek jie turi istorinių žinių apie vikingus, senovės Egipto faraonus, taip pat išmokti žaisti tokius žaidimus, kaip „Kvirkatas", „Tvirtovė", „Laimės namas", „Arklių lenktynės", „Kiškio gaudynės", „Lapė ir žąsys", ar paprastą, bet labai nenuspėjamą, rankų miklumą lavinantį žaidimą su tikrų ožkyčių nugarkaulio kauliukais...

Dėkojame Vikingų kaimo šeimininkei Juditai Korsakienei. Tai žmogus, kuris išmano ir myli savo veiklą bei geba sudominti vaikus. Mokytojams taip pat buvo smagu tapti mokiniais, žaisti ir mokytis kartu su savo ugdytiniais. O ką apie šią pasaulio pažinimo pamoką galvoja mokiniai?

„Per tą pamoką aš įsidėmėjau tai, kad seniausiam žaidimui yra 5500 metų. Labiausiai patiko žaidimas „Žirgų lenktynės", nes aš laimėjau. Tai geriausia pasaulio pažinimo pamoka". Jokūbas 4b.

„Man labai patiko žaisti senovinius žaidimus. Sužinojau apie vikingus ir vikingų laivus". Lukas 4b.

„Labai maloni teta, kuri mums viską pasakojo. Gaila, kad laikas labai greitai praėjo!" Paulius 4b.

„Man šie žaidimai patiko labiau už visus žinomus ir turimus. Norėčiau dar pažaisti". Julija 4b.

„Labiausiai patiko žaidimas „Žąsys ir lapė". Patiko, nes reikia daug galvoti, stengtis. Tikrai įdomi pamoka". Miglė 4b.

„Ne visus žaidimus spėjau pažaisti. Labiausiai patiko „Tvirtovė". Visi žaidimai mane sudomino". Adrija 4b.

„Man patiko „Žirgų lenktynės", nes išmokau pralaimėti". Martynas 4b.

„Aš labiausiai įsiminiau, kad prie faraono kapo rado žaidimą „Senatas". Ovidijus 4b.

„Aš šiuos žaidimus jau mačiau ir žaidžiau per miesto šventę. Pamokoje labiausiai patiko „Žirgų lenktynės". Ugnė 4b.

„Aš laimėjau prizą! Prisiminiau ir pasakiau faraonų vardus". Dominykas 4b.

„Labai įdomus žaidimas „Arkliukas". Geras ir juokingas žaidimas „Tvirtovė"". Aurelija 4a.

„Žaidimas „Lapė ir žąsys" tobulina strategiją, nes žąsys negali kirst lapės. Trūko laiko pažaisti visus žaidimus". Kristupas 4a.

Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Svetlana Paliukėnienė

Komandoje žaidė:
Alekna Gabrielius 4d, Stanišauskas Audrius 4d, Bartusevičius Benas 3b, Makačinas Donatas 4d, Masiulionis Faustas 4b, Baškevičius Karolis 4d, Vaičelis Ovidijus 4b, Keliotis Paulius 3a, Makarauskas Ignas 3b, Redeckaitė Adrija 4b, Černiauskaitė Austėja 4c, Jurkutė Gabija 4d, Urbonaitė Gabrielė 4d, Ragauskaitė Martyna 3b, Vasiliauskaitė Mingailė 4d, Liekytė Kamilė 4b, Kulševičiūtė Rusnė 4d, Mikalajūnaitė Urtė 3b.

Komandos vadovės:
Pradinių klasių mokytojos metodininkės Danguolė Skirmantienė ir Ramunė Savickienė.

Sveikiname ir linkime sportinės sėkmės finalinėse varžybose.

Gamta — vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas (J. V GĖTĖ).

Inkilų gaminimas ir kėlimas – šventė ne tik grįžtantiems paukščiams, bet ir žmogui, ypač vaikams. Vykdant mokyklos projektą „Ekologija pradinėje mokykloje", skatinant gamtosauginės – ekologinės veiklos mokykloje tęstinumą, kovo mėnesį surengėme akciją ,,Padovanokime paukšteliams naujus namus". Daugiau kaip savaitę, į mokyklą mokiniai nešė pačių pagamintus inkilus. Žinoma, be tėvelių pagalbos čia nebuvo apsieita. Inkiliukai nebuvo vienodi: vieni jų mažesni, kiti didesni, vieni baltai nuobliuoti, kiti -- su medžio žievės lopinėliais, puošti ornamentais, stogeliais, laktelėmis. Džiugu, kad šiais metais dauguma inkilų buvo pagaminti pagal reikalavimus. Vadinasi žinios, kurias mokiniai įgijo mokykloje, pasiekė jų šeimas, paskatino domėtis mus supančia gamta. Ypač svarbu, kad šioje veikloje vaikai, meistraudami inkilus, turiningai leido laisvalaikį kartu su savo šeimos nariais. Paukšteliai tikrai apsigyvens naujuose nameliuose jeigu ne šį, tai kitą pavasarį.

Mokyklos trečiokų rekreacinėje zonoje mokiniai išrikiavo apie 40 medžiu dar kvepiančių inkiliukų. Nuoširdžiai dėkojame mokiniams, jų tėveliams, seneliams, mokytojams ir visiems, kurie geranoriškai dalyvavo šioje veikloje. Penktadienį (kovo 28 d.) visi inkilai buvo padovanoti miestui ir pakabinti Kalnalaukio gatvės medžiuose. Šį darbą maloniai sutiko padaryti Širvintų komunalinio ūkio darbuotojai ir jų vadovas Dangeras Pečiulis. Nuoširdžiai dėkojame jiems už geranoriškumą ir pagalbą.

Visi po tuputį išmoksime neskubėti, pažvelgti giliau, pastebėti pirmą žiedą pavasarį, rudenį krentantį lapą, išgirsti paukštelio giesmę ir tiesiog džiaugtis buvimu drauge, paprastais kasdieniais darbais ir atokvėpiais gamtoje. Ačiū už Jūsų gerumą.

Pradinių klasių mokytojos metodininkės Gita Bakasėnienė ir Daiva Sakalauskienė

Kovo 25 d. mokykloje vyko pirmoji rajone pradinių klasių mokinių respublikinė gamtamokslinė konferencija „Žemė – mano planeta". Konferencijoje pranešimus skaitė 17 mokinių. Tai – Širvintų pradinės mokyklos, Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos ir Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinių paruošti darbai.

Mokyklos direktorė Irena Sližauskienė pasveikino susirinkusius dalyvius ir svečius. Jis pasidžiaugė, kad tiek daug mokinių susirinko į konferenciją. Pirmų klasių mokiniai savo dainomis pasveikino konferencijos dalyvius.

Buvo perskaityta 15 pranešimų: 10 pranešimų skaitė Širvintų pradinės mokyklos mokiniai ir 5 svečiai iš Vilniaus. Pranešimai buvo įdomūs, išsamūs, gvildenantys įvairius klausimus.

4 darbai buvo skirti drugeliams. Mokytoja ir mokiniai domėjosi drugelių vystimosi ciklais. Tai įrodė Širvintų pradinės mokyklos (mokytoja S. Paliukėnienė) mokinių darbai: „Iš vikšro į drugelį" (P. Daugėla), „Mano mielasis drugys" (A. Redeckaitė), „Mano drugelis" ( L. Pažusytė) ir „Kaip aš bandžiau išauginti drugelį" (M. Dvilevičiūtė). A. Januškaitė (mokytoja N. Miliauskaitė) paruošė pranešimą „Mano vyšnia". Smagu, kad mokiniai noriai tyrinėja aplinką, kurioje jie gyvena. Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokinys (mokytoja L. Filipovičienė) perskaitė pranešimą „Leduko kelionės". Klausytojai išgirdo įdomių tyrimų rezultatus. „Baltas pieno menas" – Vilniaus Gerosios Vilties vidurinės mokyklos mokinės U. Šegždavičiūtės (mokytoja L. Filipovičienė) darbas sudomino eksperimentų su dažais ir pienu rezultatais. Širvintų pradinės mokyklos mokinio K. Vaitkūno (mokytoja N. Miliauskaitė) pranešimas „Varlės" išsiskyrė originalumu. Jame pateikta įdomi informacija apie atliktą varlių gyvenimo stebėjimą. F. Bendorytės ir G. Kojytės darbas „Antrokų auginami šuniukai" (mokytoja D. Sakalauskienė) dar kartą įrodė, kad naminiai augintiniai mūsų gyvenime gana svarbūs. Nuotaikingas J. Zabarauskaitės ir E. Šumskaitės pranešimas „Rožės mūsų vazoje" (mokytoja G. Bakasėnienė) leido atsikvėpti ir pasidžiaugti. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinio D. Palaimos (mokytoja L. Hofšteterienė) paruošti pranešimai – „Vanduo tai gyvybė augalams" ir „Mano muziejus žemėje" visus sužavėjo nuoširdumu, kruopštumu ir mielu pristatymu. Širvintų pradinės mokyklos antros klasės mokinukai K. Andrikonytė ir K. Česonis (mokytojos L. Miliukienė, R. Savickienė) paruošė vaizdų ir įdomų pranešimą „Lašas po lašo ir akmenį pratašo", tyrinėjimuose dalyvavo 2c ir 2d klasių mokiniai. K. Aršauskaitės pranešimas „Piešimas augalais" (mokytoja N. Miliauskaitė) buvo meniškas. Mokiniai sužinojo daug vertingos informacijos. Džiugu, jog vaikai geba domėtis augalais. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos mokinė I. Trainauskaitė paruošė pranešimą „Žemėje slypintys turtai". Tai - praktinis darbas, parodantis molio, juodžemio, smėlio ir t .t pralaidumą vandeniui.

Konferenciją organizavo Širvintų rajono švietimo centro metodininkė V. Redeckienė ir Širvintų rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė N. Miliauskaitė. Konferencijos partneris – Širvintų pradinė mokykla. Gamtamokslinės konferencijos tikslas – tobulinti mokinių gamtamokslinę, kūrybiškumo, socialines ir mokymosi mokytis kompetencijas. Konferencijos dalyviai ir jų mokytojai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir padėkos raštais.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Nijolė Miliauskaitė