• MOKINIŲ ATOSTOGOS MOKYTOJŲ MOKYMUISI

    Mokinių rudens atostogas mokytojai, pagalbos specialistai ir administracija skyrė kvalifikacijos tobulinimui.

    Spalio 31 dieną mokytojai apibendrino nuotolinio mokymo platformos pedagogas.lt seminarus, vykstančius pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Pradinio ugdymo mokytojų akademija: įtraukusis ugdymas, inovatyvūs ugdymo metodai, psichologija“. Nuotoliu mokytojai pasidalino savo įžvalgomis, diskutavo apie įtraukiojo ugdymo bei pagalbos mokiniams teikimo galimybes.

    Lapkričio 3 d. mokytojai, pagalbos specialistai, mokyklos administracija lankėsi Birštone ir jo apylinkėse. Rudeniškos saulės nušviesti medžių lapai, ramios tvarkingo kurortinio miesto gatvės, vaizdingi Nemuno vingiai sukūrė tinkamą emocinį foną, o profesionalios gidės pasakojimas atgaivino žinias apie kurortą, jo istoriją, priminė mineralinių šaltinių reikšmę šiai vietovei, padėjo naujai atrasti mineralinio vandens garinimo bokštą „Druskupį“, centrinį miesto parką, biuvetes, Kurhauzą, Kneipo sodą, Birštono piliakalnį...Tikrai įspūdingai Nemuno išvingiuotos Birštono apylinkės atrodė iš aukščiausio apžvalgos bokšto Lietuvoje. Edukacinės išvykos metu taikyti inovatyvaus bendravimo metodai, gilesnis susipažinimas su lankyta vietove, jos istorija, kultūriniu paveldu, sveikos gyvensenos propagavimu atsispindės mokytojų pamokose, bendravime, o domėjimasis gimtuoju kraštu, jo istorija ir šiandiena persiduos mūsų mokiniams...

    Lapkričio 4 diena buvo skirta mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų savarankiškam susipažinimui su edukaciniais leidyklų „Šviesa“ ir „Baltos lankos“ sprendimais, jų pateikiamais vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pasiūlymais.

    Mokinių atostogos leidžia mokytojams apmąstyti savo darbo patirtį, įgyti naujų kompetencijų bei laukti sugrįžtančių savo mokinių.