MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS POSĖDIS

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija informuoja, kad posėdis įvyks 2022 m. birželio 16 d. 9.00 Mokytojų kambaryje. Posėdžio metu bus sudaryti pirmų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokinių sąrašai.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija