• Mokykla, kuria tiki ir pasitiki mokiniai bei jų tėvai

    2020 m. gegužės-gruodžio Nr.1 (13) žurnale “Reitingai” minimas ir Širvintų pradinės mokyklos vardas. Su džiaugsmu noriu pranešti, jeigu dar kas neskaitėte, kad mūsų mokykla pateko į pažangių šalies pradinių mokyklų dvidešimtuką, kurios išsiskiria stipriausiu, pozityviausiu priklausymo mokyklai jausmu. Kitaip tariant, mokiniai joje jaučiasi geriausiai, o tėvai – labiausiai patenkinti. Malonu pranešti ir tai, kad 2019 m. pagal mokinių akademinius pasiekimus pakilome į 75 vietą (2018 m. buvome 103 vietoje) iš 157 šalies pradinių mokyklų ir progimnazijų, kurios nebijo viešai parodyti savo indėlio į ketvirtokų sėkmę!

    Sveikinu visą Širvintų pradinės mokyklos bendruomenę su šiais pasiekimais. Dėkoju už kruopštų, nuoširdų, atsakingą darbą ir didžiuojuosi, kad man patikėta vadovauti šiai puikiai mokyklai. Ačiū Jums visiems!

    Su pagarba
    mokyklos direktorė Irena Sližauskienė