• Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

  2021 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI

  2019–2020 m. m. dėl paskelbto karantino Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas nevyko.

  2020–2021 m. m. 4 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, atliko matematikos ir skaitymo e. testus. Skaitymo ir matematikos testus atliko 83 mokiniai, tai yra 98 % ketvirtų klasių mokinių. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, testavimo metu sudarė 7 % testavime dalyvavusių mokinių skaičiaus.

  Mokyklos mokinių skaitymo ir matematikos NMPP testų rezultatai vertinant pagal mokinių surinktų taškų vidurkius yra aukštesni negu šalies mokinių surinktų taškų vidurkis: mokyklos skaitymo testo surinktų taškų vidurkis yra 22,7, šalies – 22, mokyklos matematikos testo surinktų taškų vidurkis – 28,4, šalies – 27.

  Širvintų pradinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų ataskaita.


  2019 m. NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI

  2018–2019 m. m. antrų ir ketvirtų klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Antrų klasių mokiniai atliko diagnostinius matematikos, skaitymo, rašymo I ir II dalies testus. Ketvirtų klasių mokiniai atliko matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo standartizuotus testus bei užpildė klausimynus.

  Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tikslas – sudaryti sąlygas mokyklai, mokytojams savarankiškai bei objektyviai įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Detali 2018–2019 m. m. Širvintų pradinės mokyklos Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų ataskaita pateikiama čia (2klasė) (4klasė).

  Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo Mokinio profiliai (ataskaitos) buvo pateikti mokiniams bei jų tėvams mokslo metų pabaigoje.

  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė