• DALYVAVOME SEMINARE

    Iki naujų mokslo metų pradžios liko kelios dienos. Jos skiriamos intensyviam mokytojų pasiruošimui, įgytų kompetencijų gilinimui.

    Rugpjūčio 28 d. įvyko ilgalaikės programos „Pradinio ugdymo turinio įgyvendinimas mokykloje: dirbame ir mokomės kartu“ seminaras „Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumai“.

    Seminaro metu aptarti vertinimo tipai, kriterijai, jų sąsajos su mokymosi diferencijavimu, individualizavimu bei personalizavimu pamokoje. Daug dėmesio skirta mokinių pasiekimų lygių požymių pagal pasiekimų sritis analizei, nagrinėtas užduočių parinkimas, pritaikymas. Seminaro metu buvo mokomasi kurti ir vertinti atliktas užduotis.

    Seminarą vedė mokytojos Lena Vaitkūnienė, Aušra Lebedevienė, Nijolė Miliauskaitė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Zinkevičienė.