• Trys karaliai atkeliavo

    Trys Karaliai atkeliavo, visas svietas uždainavo!
    Atnešė jie dovanų: aukso, miros, smilkalų.
    Gauskit, būgnai, trimituokit, linksminkimos ir dainuokim!

    Šiandien mokyklos bendruomenės pasveikinti atkeliavo Trys Karaliai, trys Rytų Išminčiai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Jau praėjo 12 dienų nuo žiemos Saulėgrįžos, tai yra nuo Kalėdų. Tad apsilankiusieji Trys Karaliai užbaigė Kalėduškomis, Tarpukalėdžiu ar vaišėmis vadinamą laikotarpį Lietuvoje. Iki pat sausio 6-tos kiekviena diena senovės lietuviams buvo pusiau šventė. O kiekvienas vakaras pripildytas šventumo nuotaikos ir ramybės. Šią dieną jau aiškiai pastebimas dienos pailgėjimas, kaip sakė lietuviai, diena pailgėja per gaidžio žingsnį. Saulės sugrįžimas – tai ženklas ir Vėlėms, jog jau laikas pasitraukti ir iškeliauti atgal į Anapilį. Gimusiam Jėzui ir mokytojoms vienas iš Karalių – Merkelis - dovanų atnešė aukso. Auksas simbolizuoja garbę, turtus ir galią. Antrasis Karalius – Baltazaras - dovanojo mirą, simbolizuojančią žmogaus mirtingumą ir būsimą Jėzaus nukryžiavimą. Mat mira buvo naudojama mirusiems balzamuoti, miros aromatiniai sakai naudojami ligų bei žaizdų gydymui. Trečiasis Karalius – Kasparas - atnešė smilkalų, kurie simbolizuoja, jog Jėzus yra Dievas. Smilkalai – tai šventumas, išmintis ir dieviškoji palaima. Trys Išminčiai priminė, kad 16 amžiuje gimė tradicija, kurią sutinkame ir šiandien. Tai Trijų Karalių – Kasparo, Melchioro ir Baltazaro - pirmųjų vardo raidžių rašymas kreida ant durų. Mat lietuviai tikėjo, kad inicialai apsaugos namus nuo velnio ir piktų dvasių. Kad namų aplinkoje neužsiliktų nė viena nepageidaujama ano pasaulio būtybė, „atrašinėjami“ pastatai ir daiktai. Mūsų mokyklos direktorė Aistė, šių namų šeimininkė, „atrašė“ duris, užrašydama +K+M+B. Trys Karaliai apdovanojo kiekvieną mokyklos bendruomenės narį, linkėdami gero derliaus, sveikatos, laimės, energijos, džiaugsmo, Dievo palaimos visuose darbuose ir gyvenime. Mokyklos direktorė, atsidėkodama Trims Karaliams, tarė padėkos žodžius, linkėdama, kad Rytų žvaigždė rodytų kelią Trims Karaliams, jų geriems darbams, ir įteikė apsilankiusiems svečiams tris duonos kepalėlius. Pasveikinę mokyklos bendruomenę, Trys Karaliai iškeliavo lankyti kitų namų ir linkėti visiems gerų metų. Tris Karalius įkūnijo mokytojos Rūta Tamašauskienė, Ramunė Savickienė ir Raminta Maslinskienė.