• Mokytojų dienos proga pagerbtos Širvintų pradinės mokyklos pedagogės

  Spalio 11 d. Širvintų kultūros centre įvyko šventinis vakaras, skirtas policijos pareigūnams, socialiniams darbuotojams bei pedagogams.  Jaukaus vakaro metu padėkos  skriejo Širvintų pradinės mokyklos mokytojoms bei visam šauniam kolektyvui.

  Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė įteikė padėkas-nominacijas grupei pedagogių:

  inovatyvių idėjų skleidėjai ir įgyvendintojai Lenai Vaitkūnienei už nuolatinę inovatyvių idėjų paiešką, jų  įgyvendinimą, ugdymo turinio atranką įvairių gebėjimų mokiniams ir inovatyvių metodų taikymą;

  kūrybos bei pagalbos iniciatorei Rasai Gudeikienei už saugios  ugdymosi aplinkos ir paveikios pagalbos priešmokyklinio ugdymo mokiniams kūrimą, kūrybišką ugdymo organizavimą, inovatyvių metodų taikymą,  mokinių tėvams ir kolegoms;

  bendruomeniškumo ugdytojai Svetlanai Paliukėnienei už gebėjimą telkti bendruomenę tikslų įgyvendinimui, informacijos skleidimą bendruomenei apie mokyklos veiklą, inovatyvių idėjų propagavimą;

  mokinio asmenybės puoselėtojai Lenai Ivanauskienei už gebėjimą atskleisti individualias mokinio galias, poreikius ir polinkius, mokinių mokymosi motyvacijos skatinimą, savalaikį pagalbos teikimą mokiniams, mokinių tėvams;

  direktoriaus pavaduotojai ugdymui  Danutei Zinkevičienei už profesionalų, kūrybingą pedagoginį bei vadybinį darbą, pozityvų įstaigos įvaizdžio kūrimą bei tradicijų puoselėjimą, nuoširdumą, atsakingumą ir atsidavimą mokytojo profesijai.

  LR Seimo nario Jono Pinskaus padėkos buvo įteiktos  Ramunei Savickienei ir Danguolei Skirmantienei už mokyklos sporto pasiekimus ir mokyklos garsinimą už jos ribų,

  Nijolei Miliauskaitei už inovatyvių idėjų sklaidą bendruomenėje, aktyvią metodinę veiklą, dalyvavimą atnaujinto ugdymo diegimo projektuose.

  Atskira LR Seimo nario padėka buvo įteikta visai mokyklos bendruomenei ir direktorei Aistei Palinauskienei už atsakingą, kryptingą darbą, ugdant jaunąją kartą.

  Iškilmingą vakarą vainikavo Širvintų rajono savivaldybės dovana – koncertinė Nedos Malūnavičiūtės ir ansamblio „4 Tango“ programa.