MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJOS INFORMACIJA

2022 m. birželio 16 d. įvyko Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos posėdis. Posėdžio metu buvo sudaryti pirmų klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokinių sąrašai 2022–2023 m. m. Sudaryti mokinių sąrašai gali būti papildomi atvykus mokiniams ar koreguojami jiems išvykus.

Mokinių sąrašai skelbiami mokyklos informaciniame stende. Taip pat informacija teikiama mokyklos raštinėje. Skambinti telefonu 8 (382) 51681 arba rašyti el. paštu: [email protected]

Mokymo priemonės, reikmenys, reikalingi pirmų klasių mokinių ugdymui bus pateikti „Pirmoko atmintinėje“. Ji bus įkelta į mokyklos svetainę adresu www.sirvintupm.lt

Pirmų klasių mokytojos bus paskirtos 2022 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje pirmų klasių mokinių tėvų susirinkimo metu. Informacija apie tėvų susirinkimo datą ir laiką bus pateikiama mokyklos svetainėje, Facebook ir raštinėje.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos informacija