METODINĖ IŠVYKA

„Mokyti, tai mokytis dukart.“ (Prancūzų mąstytojas Joseph Joubert)

Gruodžio 28 d. Širvintų pradinės mokyklos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo metodinėje išvykoje, kurios metu gilino žinias apie patrauklias, aktyvias veiklas (metodus) mokinių pasiekimams gerinti. Kelionės metu buvo apžiūrėtos Raudondvario, Raudonės ir Panemunės pilys, Veliuonos piliakalniai. Didelį įspūdį paliko Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus ir jo įkūrėjo Arūno Sniečkaus pasakojimas. Įgytos žinios apie Lietuvos praeitį bus pritaikytos įvairiose ugdymo veiklose.

Mokyklos informacija