PROJEKTAS „VĖLINĖS ARBA ILGĖS“

Muzikos pamokų metu mokiniai vykdė projektą „Vėlinės arba Ilgės“. Šiame projekte dalyvavo 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4a ir 4d klasių mokiniai. Pamokoje integruojant muzikos ir dailės dalykus, buvo kalbama apie našlaičių dainas, apdainuojančias tėvų rūpestį ir meilę, patirtą tada, kai jie dar buvo gyvi, liejamas ilgesys, noras užduoti jiems rūpimus klausimus, prašymas „tarti bent vieną žodelį“, ir drauge liūdesys, kad į juos atsakymų nebepavyksta išgirsti. Tačiau kartais įvyksta stebuklas ir „motulė prakalba“, pataria, pamoko. Skausmą ir širdgėlą našlaičiai išreiškia verkdami, tačiau jų ašaros yra nepaprastos – turinčios gyvybinių arba griaunančiųjų galių. Mokiniai mokėsi dainuoti našlaičių dainas. Vėliau aiškinosi krikštų, kryžių ir koplytstulpių prasmę. Kalbėdami apie Vėlines arba Ilges ir klausydami našlaičių dainų įrašų, mokiniai piešė krikštus, kryžius ir koplytstulpius. Buvo sukurtas vaizdo pristatymas „Vėlinės arba Ilgės“, į kurį sudėti mokinių kūrybiniai darbai, o našlaičių dainą „Ėjau per lauką“ padainavo 2c klasės mokinės Milda Diržinauskaitė ir Katalėja Siaurokaitė.

Muzikos mokytoja Rūta Tamašauskienė