Tarptautinis projektas „Win-Win Conflict“

2020 m. lapkričio mėnesį Širvintų pradinė mokykla pasirašė dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos fondu projektui „Win-Win Conflict“ pagal „Erasmus+“ programą. Kartu su Turkijos, Rumunijos, Graikijos ir Estijos mokyklomis nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio pradėjome vykdyti šį tarptautinį projektą. Šio projekto pagrindinis tikslas – atrasti visapusiškai naudingus konfliktų sprendimo būdus, konfliktus pakeisti pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu mokyklos bendruomenėje. Projektas bus vykdomas iki 2022 m. rugpjūčio mėnesio. Jo metu skirtingų mokyklų pedagogai dalinsis savo gerąja patirtimi, susijusia su konfliktų sprendimo strategijomis, taikomomis skirtingose mokyklose bei šalyse.
Visa surinkta teigiama patirtis bus taikoma mūsų mokykloje bei skleidžiama kitoms mokykloms. Tikimės, kad šis projektas padės gerinti visų mokyklos bendruomenės narių savijautą, skatins ieškoti pozityvių problemų sprendimo būdų ir juos taikyti mokyklos kasdienėje veikloje.

Projekto koordinatorė Kotryna Radzevič