Informacija tėveliams/globėjams

Remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 7 dienos įsakymu Nr. V- 1615 “Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 ” Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” pakeitimu:

 „Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu sustabdomas arba apribojamas vaikų profilaktinio patikrinimo paslaugų teikimas, iki karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos paskelbimo dienos paskutinė išduota „Mokinio sveikatos pažymėjimo“ forma Nr. E027-1 laikoma galiojančia iki einamųjų metų pabaigos toliau nurodytas sąlygas atitinkantiems pilnamečiams mokiniams ir vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą:

  1. kurių ugdymas naujais mokslo metais bus tęsiamas toje pačioje švietimo įstaigoje arba toje pačioje ugdymo įstaigoje;
  2. kurių sveikatos būklė nuo paskutinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje.“

Naujas mokinio sveikatos pažymėjimas reikalingas naujai į ugdymo įstaigą atvykstantiems ugdytis mokiniams (būsimiems šešiamečiams, pirmokams ar į kitas klases) ir tiems mokiniams, kurių sveikatos būklė nuo paskutinio profilaktinio tikrinimo pasikeitė taip, kad pasikeitė jų fizinio ugdymo grupė arba atsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi mokiniams dalyvaujant ugdymo veikloje.

Visuomenės sveikatos specialistė Laima Razmienė