Socialinės paramos mokiniams ir mokinių pavėžėjimo į/iš mokyklos organizavimas Širvintų pradinėje mokykloje

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi  priešmokyklinio ugdymo ir pirmų klasių mokiniai turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, nevertinant gaunamų pajamų.

Nemokamas maitinimas 2-4 klasių mokiniams  bei parama mokinio reikmėms įsigyti  priešmokyklinio ugdymo ir 1-4 klasių mokiniams skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (187,5 Eur). Nemokamas maitinimas gali būti skirtas savivaldybės tarybos nustatytais atvejais, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP (250,00 Eur).

Pareiškėjai nuo 2020 m. liepos 1 d. prašymus-paraiškas dėl nemokamų pietų ir lėšų mokinio reikmenims įsigyti skyrimo teikia pagal mokinio deklaruotą gyvenamąją vietą – į Širvintų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ar seniūnijas arba pildo Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS), svetainė www.spis.lt.

 

Mokinių pavėžėjimas mokykliniu ir nemokykliniu transportu.                   

Mokinių pavėžėjimas Širvintų pradinėje mokykloje organizuojamas vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-252, Širvintų rajono mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo nemokykliniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-253 ir Širvintų pradinės mokyklos mokinių vežimo mokykliniu autobusu ir nemokykliniu transportu tvarkos aprašu, patvirtintu Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. VI-37.

Į pavežamų mokinių sąrašus įtraukiami mokiniai, kurie gyvena kaimuose ir miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos. Dėl mokinių pavėžėjimo prašome kreiptis į mokyklos socialinį pedagogą, tel. 8 612 29281 arba el. p. [email protected].

Mokyklos socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė