Širvintų pradinė mokykla priims į darbą logopedą nuo 2020-09-01

Pareigybės dydis – 1 etatas;
Darbo krūvis savaitėje – 23 val.
Darbo sutartis – neterminuota.
Reikalavimai logopedui:

  1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir logopedo profesinė kvalifikacija;
  2. gebėjimas įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius;
  3. mokinių, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodų išmanymas, gebėjimas juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimus;
  4. gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ir bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  5. bendrųjų, specialiųjų programų ir Bendrųjų ugdymo planų išmanymas. Gebėjimas naudotis IKT.

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. logopedo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.30 val.
Dokumentų priėmimo pradžia – 2020-06-01, pabaiga – 2020-08-20.
Dokumentai pateikiami adresu: Mindaugo g. 13A, LT-19117 Širvintos mokyklos raštinėje dirbančiam asmeniui arba siunčiant registruotu laišku; taip pat elektroniniu paštu – [email protected]
Telefonas pasiteiravimui: 8 382 51681 arba 8 614 88641.

Siūlome geras darbo sąlygas: atskiras kabinetas, reikalingos darbui priemonės, didelė pradinė mokykla (apie 360 mokinių), puikus kolektyvas. Širvintos – puiki strateginė vieta – netoli Vilnius. Lauktume žmogaus, baigusio studijas ir norinčio daryti karjerą.