Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos informacija būsimų penktų klasių tėveliams

Informuojame, kad vadovaudamiesi Širvintų rajono savivaldybės 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-59 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių skaičiaus grupėse, klasių skaičiaus kiekviename sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute 2020–2021 mokslo metais ir priėmimo laiko nustatymo“, mokinių priėmimas į penktas klases 2020–2021 mokslo metams vyks nuo birželio 1 d. iki birželio 22 d. įskaitytinai.