• NACIONALINIO KRITINIO MĄSTYMO IR PROBLEMŲ SPRENDIMO KONKURSO REZULTATAI

    2020 m. vasario 5 d. įvyko antrasis Nacionalinis kritinio mąstymo ir problemų sprendimų konkursas. Jame dalyvavo 17 mokyklos 3–4 klasių mokinių. Konkursą organizavo Nacionalinė švietimo agentūra, o vykdė Nacionalinis egzaminų centras. Konkurso tikslas – mokinių bendrųjų kompetencijų ir bazinių žinių taikymo gebėjimų konkrečiose praktinėse situacijose vertinimas. Konkursu siekiama ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir gebėjimą kūrybiškai taikyti įgytas žinias.

    2020 m. balandžio 28 d. mokyklai buvo pateikta Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita. Dalyvavusių konkurse mokinių rezultatai džiugina. Konkurso metu kiekvienas mokinys galėjo surinkti 27 taškus. Mūsų mokyklos mokinių vidutiniškai surinkta taškų suma (vidurkis) yra 16,71, šalyje – 14,77. Vidutiniškai surinktų taškų dalis % mūsų mokykloje sudaro 61,9, o šalyje – 54,7. Konkurso užduotys, kurias atliko mokiniai, buvo priskirtos dviem mąstymo gebėjimų grupėms: kritiniam mąstymui ir problemų sprendimui. Mokinių vidutiniškai surinkta taškų suma (vidurkis) pagal kritinio mąstymo gebėjimų grupės užduočių sprendimą mokykloje yra 4,88, šalyje – 4,35. Vidutiniškai surinktų taškų dalis % mūsų mokykloje sudaro 69,7, o šalyje – 62,2. Mokinių vidutiniškai surinkta taškų suma (vidurkis) pagal problemų sprendimo gebėjimų grupės užduočių atlikimą mokykloje yra 11,82, šalyje – 10,42. Vidutiniškai surinktų taškų dalis % mūsų mokykloje sudaro 59,1, o šalyje – 52,1.

    Konkurso laureatų diplomais bus apdovanoti Kajus Petkūnas (3c), Vilius Zinkevičius (4d), Mykolas Budzevičius (4a). Džiaugiamės kitų konkurse dalyvavusių trečiokų ir ketvirtokų pasiekimais. Tai M. Grikinis, K. Motiejūnas, V. Vaitkūnaitė, E. Lozovska, K. Drėgva, D. Bildžiukas, L. Tamoševičiūtė, K. Sperskaitė, R. Ašebergas, M. Vrubliauskas, D. Virkšaitė, G. Paliulytė, P. Paliukėnas, K. Braidokas.

    Dėkojame trečių ir ketvirtų klasių mokytojoms R. Žygienei, Ž. Lisauskienei, L. Ivanauskienei, D. Sakalauskienei, R. Tamašauskienei, R. Savickienei ir L. Miliukienei. Tikimės, kad konkursas ir jo rezultatai motyvuos mokinius, o mokytojus įkvėps kūrybiškam darbui.

    Mokyklos informacija