Gerbiami tėveliai

Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, Širvintų pradinė mokykla nuo 2020 m. kovo 30 d. vykdys mokymo procesą nuotoliniu būdu. Šiuo metu vyksta pasirengimas tokiam ugdymo proceso būdui.

Iki 2020 m. kovo 25 d. mokytojai Jus informuos apie bendravimo su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) būdus, informavimo priemones ar susisiekimo kanalus. Jūs visi būsite informuoti, kaip bus organizuojamas pradinis ugdymas.

Kreiptis galima bus:

  • technologijų naudojimo klausimais į mūsų mokyklos informacinių technologijų administratorių Audrių Gujį el. paštu [email protected] darbo dienomis nuo 13 val. iki 17 val.;
  • konsultavimo klausimais į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Danutę Zinkevičienę el. paštu [email protected] ar mokyklos direktorę Ireną Sližauskienę el. paštu [email protected] darbo dienomis nuo 9 val. iki 12 val.;
  • į klasių mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus ar dalykininkus kreiptis pagal atskirus susitarimus.

Paskelbus karantiną, būtina suprasti, kad neorganizuojant ugdymo proceso siekiama minimizuoti galimų mokinio fizinių kontaktų kiekį, ypač vietose, kuriose galimai lankosi daugiau žmonių. Todėl šeimai tenka atsakomybė už savo vaikų ir kitų žmonių saugumą laikantis karantino principų ir vykdant karantino priemones.

Jei karantino priemonės bus pratęsiamos, ribojimai nesibaigs, bus priimti įstatyminio ir Vyriausybės lygmens sprendimai. Informacija koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje (adresu https://www.smvm.lt/web/lt/del-koronaviruso), mokyklos internetinėje svetainėje (adresu www.sirvintupm.lt) ar facebook paskyroje bei kituose informaciniuose šaltiniuose.

Saugokime vieni kitus.

Visiems linkėdama sveikatos,
pagarbiai
mokyklos direktorė Irena Sližauskienė